Shopify Flow

Shopify Flow er en automasjonsplattform for e-handel som lar deg enkelt automatisere oppgaver og prosesser i butikken din og på tvers av apper. Finn ut mer om Shopify Flow.

Arbeidsflytkomponenter for Shopify Flow

Flow er en hendelsesbasert funksjon som lar deg opprette automatiserte arbeidsflyter. Dette betyr at Flow overvåker butikken din for hendelser, og lar deg opprette en automatisert sekvens av handlinger som startes som et svar på disse.

For å opprette disse automasjonene, bygger du en arbeidsflyt med komponenter kalt utløsere, betingelser og handlinger.

Viser en liste over komponenter i en arbeidsflyt, beskriver dem og gir eksempler.
Arbeidsflytkomponent Beskrivelse Eksempel
Utløser En utløser er en hendelse som starter en arbeidsflyt, og kan være noe som skjer i butikken eller i en app. En ny bestilling opprettes i butikken.
Betingelse En betingelse avgjør om en handling vil bli utført, basert på betingelsene du angir. En betingelse er satt til å sjekke om det totale beløpet som er betalt for bestillingen er over 200 USD.
Handling En handling er en endring som gjøres i butikken eller i en app hvis betingelsen oppfylles. Hvis det totale beløpet som er betalt for bestillingen er over 200 USD, legges en tagg til i kontoen til kunden som la inn bestillingen.

Shopify Flow på organisasjonsnivå

Hvis du har tilgang til Flow på organisasjonsnivå, kan du utføre følgende handlinger på tvers av alle butikkene i en organisasjon med Flow:

  • opprette og redigere arbeidsflyter
  • eksporter arbeidsflyter og importer til én eller flere butikker

Denne tilgangen lar brukere administrere arbeidsflyter for en hvilken som helst butikk, uten å måtte logge på hver butikk individuelt.

Hvis du vil gi brukere tilgang til Flow for en bestemt butikk, kan du gi dem tilgang til appen på butikknivå, i stedet for tilgang på organisasjonsnivå til Flow.

Ettersom Flow er tilgjengelig på organisasjonsnivå, vil avinstallasjon av Flow-appen i en bestemt butikk automatisk deaktivere arbeidsflyter for den butikken. For å hindre at arbeidsflyter kjører på en bestemt butikk, må du deaktivere disse arbeidsflytene manuelt. Du kan enten gjøre dette i Shopify-administrator med Flow-appen før du avinstallerer appen, eller på Flow-siden i Shopify-administrator for organisasjonen.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis