Shopify Flow

Shopify Flow er en automasjonsplattform for e-handel som lar deg automatisere oppgaver og prosesser i butikken din og på tvers av appene dine.

Shopify Flow er en hendelsesbasert funksjon, som lar deg opprette automatiserte arbeidsflyter. Shopify Flow overvåker hendelser i butikken, og lar deg opprette en automatisert sekvens med handlinger som startes som et svar på disse. For å opprette slike automasjoner, bygger du en arbeidsflyt ved hjelp av komponenter, som utløsere, betingelser og handlinger.

Viser en liste over komponenter i en arbeidsflyt, beskriver dem og gir eksempler.
Arbeidsflytkomponent Beskrivelse Eksempel
Utløser En utløser er en hendelse som starter en arbeidsflyt, og kan være noe som skjer i butikken eller i en app. En ny bestilling opprettes i butikken.
Betingelse En betingelse avgjør om en handling vil bli utført, basert på betingelsene du angir. En betingelse er satt til å kontrollere om totalbeløpet som er betalt for bestillingen er over 200 USD.
Handling En handling er en endring som skjer i butikken eller i en app når betingelsen er oppfylt. Hvis totalbeløpet som er betalt for bestillingen er over 200 USD, legges det til en tagg i kontoen til kunden som la inn bestillingen.

Shopify Flow er tilgjengelig for Basic-, Shopify-, Advanced- og Plus-abonnementene. De fleste Shopify Flow-funksjoner er tilgjengelige på tvers av abonnementer. Forskjellene mellom abonnementer inkluderer:

  • Forhandlere med Shopify-, Advanced- og Plus-abonnementer kan bruke oppgaven Send HTTP-forespørsel.
  • Forhandlere med Plus-abonnementet kan bruke oppgaver som er opprettet av egendefinerte partnerapper.
  • Forhandlere har ulike bruksgrenser i Shopify Flow i henhold til API-grensene, som styres av abonnementet.

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige funksjoner i hvert av abonnementene, kan du se Shopify-abonnementer og prissetting.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis