Shopify Flow-referanse

Se disse referansesidene hvis du trenger mer informasjon om komponentene som utgjør en arbeidsflyt.

Utløsere

Utløsere er hendelser som starter arbeidsflyter. En utløser kan enten være en intern hendelse i Shopify, eller en ekstern hendelse i en tredjepartsapplikasjon. For hver utløser finnes det en liste med tilknyttede handlinger som kan brukes i arbeidsflyten.

Betingelser

Betingelser starter bare handlinger når visse betingelser er oppfylt. Betingelser er som starten på if-then-setninger. De kan sjekke mot egenskapene til den utløsende hendelsen, samt mot egenskapene til objekter som er involvert i hendelsen, som bestillinger, produkter og kunder.

Handlinger

Handlinger er oppgaver som kan gjøre endringer i objekter i Shopify-butikken din, samt i apper. Handlinger kan også sende e-poster, Slack-meldinger, og gjøre HTTP WebHook-kall til eksterne tjenester.

Når du velger en handling som arbeidsflyten skal utføre, blir valgene dine filtrert basert på arbeidsflytens utløser.

Variabler

Variabler er plassholdere som henviser til informasjon som legges til når en arbeidsflyt kjører. De beskriver særtrekkene til kundene, bestillingene og produktene som er involvert i arbeidsflytene dine. Det finnes for eksempel variabler for bestillingsnummer, bestillingspris og kundenavn.

Liquid-variabler er avanserte variabler som gir mulighet for iterasjon eller betingelsesbasert innhold. Du kan for eksempel bruke Liquid-variabler til å opprette meldinger som inneholder detaljer, som produkttittel, SKU, pris og antall for hver varelinje i en bestilling, slik at mottakerne ikke må slå opp denne informasjonen.

Kontakter

Tilkoblinger lar deg bruke bestemte apper til å opprette utløsere basert på informasjon fra appen, eller til å opprette en handling som bruker en app. Når du bruker en utløser, vil appen sende data til Flow. Når du bruker en handling, vil Flow sende informasjon til appen.

Meldinger

Alle arbeidsflyter kan inneholde en handling som sender en e-postmelding fra adressen flow@shopify.com til mottakerne du angir. Variabler kan brukes til å personalisere e-postmeldinger eller for å legge til opplysninger.

HTTP-forespørsler

Alle arbeidsflyter kan inkludere en handling som sender en HTTP-forespørsel om å koble arbeidsflyten til en webserver eller URL-adresse.

Eksempler

Se gjennom noen eksempler på arbeidsflyter du kan bruke i Shopify Flow.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis