Shopify Flow-referanse

Se disse referansesidene hvis du trenger mer informasjon om komponentene som utgjør en arbeidsflyt.

Steg

Utløsere

Utløsere er hendelser som starter arbeidsflyter. En utløser kan være en intern hendelse i Shopify, et bestemt tidspunkt eller en dato, eller en ekstern hendelse i en tredjepartsapplikasjon. For hver utløser finnes det en liste med tilknyttede handlinger som kan brukes i arbeidsflyten.

Betingelser

Betingelser starter bare handlinger når visse betingelser er oppfylt. Betingelser er som starten på if-then-setninger. De kan sjekke mot egenskapene til den utløsende hendelsen, samt mot egenskapene til objekter som er involvert i hendelsen, som bestillinger, produkter og kunder.

Handlinger

Handlinger er oppgaver som gjør endringer i Shopify-butikken eller i apper, eller som påvirker data i en arbeidsflyt. Handlinger kan også hente data fra butikken, sende e-postmeldinger og Slack-meldinger, og utføre HTTP-webhook-anrop til eksterne tjenester.

Handlinger kan bare påvirke data som er importert til arbeidsflyten. En utløser eller en Hent-handling importerer bestemte data fra butikken til en arbeidsflyt, som deretter brukes i påfølgende handlinger. Handlingen som brukes i en arbeidsflyt må dele kontekst med dataene i arbeidsflyten, som betyr at dataene handlingen trenger for å fungere er til stede i arbeidsflyten. Hvis du velger en handling som ikke deler kontekst med den valgte utløseren eller data fra en Hent-handling kjører ikke arbeidsflyten, og det vises en feilmelding.

Du oppretter for eksempel en arbeidsflyt som starter med utløseren Kunde opprettet. Denne utløseren importerer kundedata til arbeidsflyten. Du følger opp denne utløseren med handlingen Legg til bestillingstagger. Handlingen Legg til bestillingstagger fungerer med bestillingsdata, ikke med kundedata, og fører til en kontekstfeil.

Kontakter

Tilkoblinger lar deg bruke bestemte apper til å opprette utløsere basert på informasjon fra appen, eller til å opprette en handling som bruker en app. Når du bruker en utløser, vil appen sende data til Flow. Når du bruker en handling, vil Flow sende informasjon til appen.

HTTP-forespørsler

Alle arbeidsflyter kan inkludere en handling som sender en HTTP-forespørsel om å koble arbeidsflyten til en webserver eller URL-adresse.

Gå gjennom utløserne og handlingene hvis du er usikker på hvilke utløsere og handlinger som kan brukes sammen i en arbeidsflyt.

Viktige konsepter og funksjoner

Metafelt

Metafelter er egendefinerte felter du kan bruke for å legge til tilleggsinformasjon for produkter, kunder, bestillinger og andre objekter i butikken. Metafelter kan brukes til å lagre informasjon som ikke er inkludert i standardfeltene for et objekt. Du kan for eksempel bruke metafelter til å lagre informasjon om produsenten av et produkt, en kundes fødselsdag eller leveringsdatoen for en bestilling.

Liquid-variabler

Variabler er plassholdere som henviser til informasjon som legges til når en arbeidsflyt kjører. De beskriver særtrekkene til kundene, bestillingene og produktene som er involvert i arbeidsflytene dine. Det finnes for eksempel variabler for ordrenummer, bestillingspris og kundenavn.

Liquid-variabler er avanserte variabler som gir mulighet for iterasjon eller betingelsesbasert innhold. Du kan for eksempel bruke Liquid-variabler til å opprette meldinger som inneholder detaljer, som produkttittel, SKU, pris og antall for hver varelinje i en bestilling, slik at mottakerne ikke må slå opp denne informasjonen.

Meldinger

Alle arbeidsflyter kan inneholde en handling som sender en e-postmelding fra adressen flow@shopify.com til mottakerne du angir. Variabler kan brukes til å personalisere e-postmeldinger eller for å legge til opplysninger.

Data

Finn ut mer om hvordan du viser butikkdataene dine, slik at du kan bygge inn arbeidsflyter i Shopify Flow som lar deg utnytte dem.

Beskyttede data

Finn ut mer om personlig identifiserbar informasjon (PII), og hvordan du håndterer den på en sikker måte.

I denne delen

Eksempler

Se gjennom noen eksempler på arbeidsflyter du kan bruke i Shopify Flow.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis