Variabler i Shopify Flow

Variabler er plassholdere som erstattes med verdier når en arbeidsflyt kjører. Disse variablene beskriver særtrekkene til kundene, bestillingene og produktene som er involvert i arbeidsflytene dine. Det er for eksempel malvariabler for ordrenummer, bestillingspris, kundenavn og så videre.

Flow bruker en annen versjon av Liquid enn Shopify-temaer, og har tilgang til alle variablene som er tilgjengelige under GraphQL Admin API.

Navnet på de fleste variabler sier seg selv. Variabelen som viser navnet på et produkt er for eksempel {{ product.title }}. Når meldingen blir sendt, erstattes denne variabelen med navnet på det bestilte produktet: Large Coffee Mug.

Legge til variabler i handlinger

Du kan legge til variabler i alle tekstfelter som inneholder koblingen Legg til variabel. Klikk på koblingen Legg til variabel under det relevante feltet, og velg en variabel fra listen.

Variablene i Legg til variabel-listen er filtrert, slik at du bare ser variabler som gjelder for den utløseren du har valgt. Etter at du har valgt en variabel fra listen, vil den formateres riktig og legges til i tekstboksen for deg.

Flow støtter nesten alle GraphQL Admin API-felter.

Liquid-variabler

Hvis du er en utvikler som har erfaring med Liquid-kode kan du bruke Liquid for å skrive eller redigere variabler som settes inn ved hjelp av koblingen Legg til variabel. Se GraphQL Admin API-referansen for å finne ut mer.

Betingede tagger og gjentakelsestagger

Du kan legge til Liquid-variabeltagger manuelt i arbeidsflytmeldingene. Du kan bruke disse taggene til å inkludere mer informasjon i meldingene.

Du kan for eksempel bruke et for loop-objekt til å gå gjennom en liste over objekter, for eksempel linjevarer for en bestilling. Med disse taggene kan du opprette meldinger som inneholder detaljer, for eksempel produktnavn, SKU, pris og antall for hver linjevare i en bestilling, og gjøre slik at mottakerne ikke trenger å slå opp denne informasjonen i Shopify-administratoren.

Flow støtter også følgende betingede Liquid- (eller kontrollflyt)-merker:

Flow støtter også følgende Liquid-iterasjonsmerker:

Filtre

Flow støtter følgende Liquid-filtre:

Liquid-filtre som støttes av Flow
Filtrer navn Filter type
abs Matematikk
tilføyings Streng
at_least Matematikk
at_most Matematikk
kapitalisere Streng
ceil Matematikk
concat Matrise
dato Ytterligere
standard Ytterligere
divided_by Matematikk
downcase Streng
unnslipp Streng
først Matrise
etasje Matematikk
bli med i Matrise
siste Matrise
lstrip Streng
kart Matrise
minus Matematikk
modulo Matematikk
newline_to_br Streng
pluss Matematikk
foranstill Streng
fjern Streng
remove_first Streng
erstatt Streng
replace_first Streng
omvendt Matrise
rund Matematikk
rstrip Streng
størrelse Matrise
skive Streng
sorter Matrise
del opp Streng
strip Streng
strip_html Streng
strip_newlines Streng
ganger Matematikk
avkorte Streng
truncatewords Streng
unik Matrise
upcase Streng
url_encode Streng
hvor Matrise

Eksempler på variabler

Du vil for eksempel opprette en arbeidsflyt for å sende en e-post til en ansatt når en kunde bruker mer enn 500 USD på en bestilling. Du oppretter en arbeidsflyt med utløseren Bestilling opprettet, angir betingelsen som sann hvis totalsummen for bestillingen er over 500 USD, og bruker handlingen Send intern e-post. I delen Melding for handlingen Send intern e-post bruker du følgende variabler.

Eksempel på bruk av variabler for å oppgi kundeopplysninger
Overtre Utdata
Send en personlig takkemelding til {{ order.customer.firstName }} {{ order.customer.lastName }}({{ order.customer.email }}) for å ha lagt inn en bestilling på {{ order.totalPriceSet.shopMoney.amount }} USD . Send en personlig takkemelding til Jeanne Dupong (jeanne@example.com) for å ha lagt inn en bestilling på 763,42 USD.

Du bestemmer deg for å at du må informere et personalmedlem når lagerantallet blir lavt og det må legges inn en bestilling for nye lagervarer. Du oppretter en arbeidsflyt som starter med utløseren Lagerantall endret, og angir betingelsen som sann hvis lagerantallet før er mindre enn eller lik 10. I delen Melding for handlingen Send intern e-post bruker du følgende variabler.

Eksempler på bruk av variabler for å oppgi vareopplysninger.
Overtre Utdata
Bestill mer av {{ product.title }}. Send en e-post til owner@store.com for å bekrefte at de har mottatt innkjøpsordren. Bestill mer av Leggings med høyt liv – Sort. Send en e-post til owner@store.com for å bekrefte at de har mottatt innkjøpsordren.

Du vil kansellere bestillinger med et høyt risikonivå, men foretrekker at personalet manuelt kansellerer bestillingen. Du oppretter en arbeidsflyt som starter med utløseren Bestilling opprettet, og angir en betingelse som er sann hvis risikonivået for bestillingen tilsvarer høyt. I delen Melding for handlingen Send intern e-post bruker du følgende variabler.

Eksempler på bruk av variabler for oppgi informasjon om en falsk bestilling.
Overtre Utdata
Shopify-butikken vår har mottatt en bestilling med høy svindelrisiko. Vi vil gjerne kansellere denne bestillingen umiddelbart, før den sendes i produksjon:

{{ order.name }}
{{ order.billingAddress.lastName }}, {{ order.billingAddress.firstName }}
{{ order.email }}

Bekreft den nye bestillingsstatusen. Takk!
Shopify-butikken vår har mottatt en bestilling med høy svindelrisiko. Vi vil gjerne kansellere denne bestillingen umiddelbart, før den sendes i prdouksjon:

#1001
Dupont, Jeanne
jeanne@example.com

Bekreft den nye bestillingsstatusen. Takk!

For-loop-eksempler

Når en bestilling er mottatt, kan det være nyttig å sende en melding som inneholder produktene som er bestilt. Dette kan du gjøre ved å bruke for loop, som kjører en blokk med kode gjentatte ganger. Tekstfelter som støtter variabler støtter også for-lokker og forloop-objektet.

Du vil for eksempel opprette en arbeidsflyt som returnerer en liste over alle SKU-er og antall i en bestilling. I delen Melding for handlingen Send intern e-post bruker du følgende variabler.

Eksempel på bruk av en for-loop for å oppgi bestillingsinformasjon.
Overtre Utdata
Bestillingssammendrag:
{% for a in order.lineItems %}
SKU: {{a.sku}} ( {{a.quantity}} ),
{% endfor %}
Bestillingssammendrag:
8987097979 (50)
8877778887 (3)
888998898B (1)

Du bestemmer deg for å legge til mer informasjon i e-posten, inkludert produktnavn, SKU-er, pris per vare og kundens leveringsinformasjon. I delen Melding for handlingen Send intern e-post bruker du følgende variabler.

Eksempel på bruk av en for-loop for å gi mer omfattende bestillingsinformasjon.
Overtre Utdata
Bestillingssammendrag:
{% for a in order.lineItems %}
Produkt: {{a.title}}
SKU: {{a.sku}}
Pris (per vare): {{a.originalUnitPriceSet.shopMoney.amount}} USD
Antall: {{a.quantity}}
{% endfor %}
Bestillingssammendrag:
Produkt: Leggings med høyt liv – Sort
SKU: 8987097979
Pris (per vare): 8,49 USD
Antall: 5
Produkt: Gymsokker – Blå
SKU: 888998898B
Pris (per vare): 5,61 USD
Antall: 2

Du har behov for å spore solgte varer som leveres av en bestemt leverandør. I delen Melding for handlingen Send intern e-post bruker du følgende variabler og legger ved en if-kommando i for loop.

Eksempel på bruk av en for-loop og en if-kommando for å oppgi bestillingsinformasjon for bestemte leverandører.
Overtre Utdata
Acme-produkt solgt:
{% for x in order.lineItems %}
{% if x.vendor == 'acme-vendor' %}
Produktnavn: {{x.title}}
SKU: {{x.sku}}
{% endif %}
{% endfor %}
Acme-produkt solgt:
Produktnavn: Leggings med høyt liv – Sort
SKU: 8987097979

Kompliserte dataobjekter i Shopify Flow

Shopify Flow støtter ikke returnering av matriser og objekter av følgende årsaker:

  • Utdata som ikke kreves er avskrevet i GraphQL API, og det kan skape store spørringer som gjør at arbeidsflyten mislykkes.
  • Når nye funksjoner introduseres legges det til nye API-felter, noe som kan ødelegge arbeidsflyten.

Hvis det sendes for mye data automatisk vil arbeidsflyten mislykkes. I stedet for å kalle matriser og objekter direkte, bør du kjøre løkker over matriser og bare inkludere de feltene du ønsker.

I stedet for å kalle {{ order.lineItems }} direkte, bør du for eksempel bruke følgende format til å kalle bestemte felter. Disse eksemplene inkluderer alle felter som vil inkluderes ved å kalle matrisen eller objektet direkte. Kopier og lim inn de feltene du har behov for.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis