Forhåndsvis API-data som brukes i Shopify Flow

Når du bygger en arbeidsflyt, kan det ofte hende at du ønsker å bruke data fra butikken din i betingelser og handlinger. Shopify Flow får tilgang til butikkdata ved å kalle opp GraphQL Admin API, som betyr at du har tilgang til nesten alle feltene i API-en.

Når du bygger en arbeidsflyt vil du ofte se feltnavn og beskrivelser basert på API-en, men hende at du ønsker å vite hvilke data som sendes av API-en. Det kan for eksempel hende du ønsker å vite appnavnet til en bestilling som ble opprettet fra et bestillingsutkast. I tillegg vil du kanskje sørge for at arbeidsflyten produserer dataene du forventer, eller i samme form som du forventer.

Det er flere alternativer for gjennomgang av data i Shopify Flow.

Finn et felt i Shopify-administratoren

I de fleste tilfeller kan du finne data ved å se i Shopify-administrator. product.title er for eksempel oppført på produktsiden.

Bruk feltet i en aktiv arbeidsflyt

Du kan trygt bruke feltene i en arbeidsflyt ved å bruke handlingen Logg utdata. Når du kjører en arbeidsflyt, returnerer handlingen Logg utdata utdata fra variabler og tekst til siden Kjørehistorikk. Du kan også bruke varslingshandlinger, som Send intern e-postmelding.

Trinn for bruk av Logg utdata:

 1. Velg en utløser som kan utløses manuelt.
 2. Legg til handlingen Logg utdata i arbeidsflyten og koble den til utløseren.
 3. Klikk på Legg til en variabel i konfigurasjonen for Logg utdata for å legge til variablene du vil inspisere i seksjonen Utdata.
 4. Klikk på Aktiver arbeidsflyt når du er ferdig.
 5. Utløs arbeidsflyten, enten ved å kjøre den manuelt eller ved å forårsake at utløseren starter. Hvis du for eksempel bruker utløseren Bestilling opprettet, kan du opprette en testbestilling.
 6. Kontroller aktivitetsloggen og se etter variablene når arbeidsflyten er kjørt.

Se siden med JSON-ressurser

De fleste ressurssider i Shopify-administrator, som sidene Bestilling, Produkt eller Kunde, viser data som er relevante for siden. Disse dataene har ikke helt samme navn og format som Shopify Flow, men verdiene samsvarer med verdiene i GraphQL Admin API. Legg til .json i URL-adressen for å se dataene.

Du kan for eksempel finne en bestilling ved å gå fra Shopify-administrator til siden Bestillinger og klikke på en bestilling. Endre adressen til siden i adresselinjen i nettleseren fra:

https://https://admin.shopify.com/store/<shopname>/orders/3804849891234

Til følgende:

https://https://admin.shopify.com/store/<shopname>/orders/3804849891234.json

Bruk GraphQL eller et tredjeparts API-verktøy

Du kan sende spørringer direkte til API-en med et tredjeparts-API-verktøy, for eksempel Postman eller det gratis Shopify-leverte verktøyet GraphQL. Dette alternativet gir de mest nøyaktige resultatene, men det krever at du har litt kjennskap til GraphQL-spørringer.

For GraphQL tilbyr Shopify både en nettbasert GraphQL-explorer med generelle data, og GraphQL-appen. Med GraphQL kan du bygge en GraphQL-spørring som stemmer helt med feltnavnene du ser i Shopify Flow. Verdiene stemmer også helt med butikken hvis du bruker appen.

Ved å bruke dette verktøyet kan du fastslå nøyaktig hvilke data Shopify Flow bruker med de faktiske dataene for butikken din. Du oppretter for eksempel følgende spørring:

{
 orders(first:5, reverse:true) {
  nodes {
   createdAt
   app {
    name
   }
   channelInformation {
    app {
     title
    }
   }
  }
 }
}

I disse resultatene viser variabelen order / app / name appnavnet for bestillingen. I dette tilfellet ble bestillingen opprettet fra bestillingsutkast-appen, så verdien er Draft Orders. Kanalinformasjonen er bare tilgjengelig for Point of Sale-appen.

{
 "data": {
  "orders": {
   "nodes": [
    {
     "createdAt": "2023-04-10T12:32:41Z",
     "app": {
      "name": "Draft Orders"
     },
     "channelInformation": null
    },
    {
     "createdAt": "2023-04-10T12:29:12Z",
     "app": {
      "name": "Draft Orders"
     },
     "channelInformation": null
    },
    {
     "createdAt": "2023-03-17T20:23:10Z",
     "app": {
      "name": "Draft Orders"
     },
     "channelInformation": null
    },
    {
     "createdAt": "2023-03-17T20:20:53Z",
     "app": {
      "name": "Draft Orders"
     },
     "channelInformation": null
    },
    {
     "createdAt": "2023-03-17T15:45:15Z",
     "app": {
      "name": "Point of Sale"
     },
     "channelInformation": {
      "app": {
       "title": "Point of Sale"
      }
     }
    }
   ]
  }
 }

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis