Wyświetl podgląd danych API używanych w Shopify Flow

Podczas tworzenia workflow możesz często używać danych ze swojego sklepu w warunkach i czynnościach. Shopify Flow uzyskuje dostęp do danych sklepu, wywołując interfejs API GraphQL Admin, co oznacza, że masz dostęp do prawie wszystkich pól w API.

Podczas tworzenia workflow możesz często napotykać nazwy pól i opisy oparte na API. Być może będziesz potrzebować także wiedzy na temat danych wyprowadzanych przez API. Na przykład możesz chcieć poznać nazwę aplikacji dla zamówienia, które zostało utworzone na podstawie wersji roboczej zamówienia. Ponadto możesz mieć potrzebę upewnienia się, że Twój workflow wyprowadza dane, których oczekujesz, lub w wymaganym przez Ciebie formularzu.

Aby sprawdzić dane, możesz skorzystać z kilku opcji dostępnych w Shopify Flow.

Znajdź pole w panelu administracyjnym Shopify

W większości przypadków dane są dostępne w panelu administracyjnym Shopify. Na przykład product.title znajduje się na stronie produktu.

Użyj pola w aktywnym workflow

Możesz bezpiecznie użyć pól w workflow, korzystając z czynności Dane wyjściowe dziennika. Po uruchomieniu workflow czynność Dane wyjściowe dziennika powoduje wydrukowanie danych wyjściowych wszelkich zmiennych i tekstu na stronie Historia przebiegów. Możesz również używać czynności powiadamiania, takich jak Wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail.

Kroki korzystania z czynności Dane wyjściowe dziennika:

 1. Wybierz wyzwalacz, który może być uruchamiany ręcznie.
 2. Dodaj czynność Dane wyjściowe dziennika do workflow i połącz ją z wyzwalaczem.
 3. W konfiguracji Dane wyjściowe dziennika kliknij opcję Dodaj zmienną, aby dodać zmienne, które chcesz sprawdzić, do sekcji Dane wyjściowe.
 4. Po zakończeniu powyższych czynności kliknij opcję Włącz workflow.
 5. Wyzwól workflow, uruchamiając go ręcznie lub powodując uruchomienie wyzwalacza. Na przykład, jeśli używasz wyzwalacza Utworzono zamówienie, utwórz zamówienie testowe.
 6. Po zakończeniu przebiegu workflow sprawdź dziennik aktywności pod kątem zmiennych.

Zapoznaj się ze stroną JSON zasobu

Większość stron zasobów w panelu administracyjnym Shopify, takich jak strony Zamówienie, Produkt lub Klient, umożliwia wyświetlanie danych wykorzystywanych na danej stronie. Dane te nie mają dokładnie tego samego nazewnictwa i formatu, jakich używa Shopify Flow, ale wartości są zgodne z tym, co znajduje się w interfejsie API GraphQL Admin. Aby przejrzeć dane, dodaj .json do adresu URL.

Możesz na przykład przejść do zamówienia, wyświetlając w panelu administracyjnym Shopify stronę Zamówienia i klikając zamówienie. W adresie strony na pasku adresu przeglądarki zmień adres z:

https://https://admin.shopify.com/store/<shopname>/orders/3804849891234

na poniższy:

https://https://admin.shopify.com/store/<shopname>/orders/3804849891234.json

Użyj narzędzia GraphiQL lub API firmy zewnętrznej

Możesz bezpośrednio wysłać zapytanie do interfejsu API, korzystając z narzędzia API firmy zewnętrznej, takiego jak Postman lub GraphiQL – bezpłatnego narzędzia oferowanego przez Shopify. Ta opcja zapewnia najbardziej dokładne wyniki, ale wymaga pewnej znajomości tworzenia zapytań GraphQL.

Dla GraphiQL Shopify oferuje zarówno internetowy GraphiQL Explorer z danymi ogólnymi, jak i aplikację GraphiQL. GraphiQL można wykorzystać do utworzenia zapytania GraphQL, które dokładnie odpowiada nazwom pól widocznym w aplikacji Shopify Flow. Wartości dokładnie odpowiadają również Twojemu sklepowi, jeśli korzystasz z aplikacji.

Za pomocą tego narzędzia możesz dokładnie określić, jakich danych używa aplikacja Shopify Flow, korzystając z rzeczywistych danych sklepu. Możesz na przykład utworzyć poniższe zapytanie:

{
 orders(first:5, reverse:true) {
  nodes {
   createdAt
   app {
    name
   }
   channelInformation {
    app {
     title
    }
   }
  }
 }
}

W poniższych wynikach zmienna order / app / name wyświetla nazwę aplikacji dla zamówienia. W tym przypadku zamówienie zostało utworzone przy użyciu aplikacji dla wersji roboczych zamówień, więc wartość to Draft Orders. Informacje o kanale są dostępne tylko dla aplikacji Point of Sale.

{
 "data": {
  "orders": {
   "nodes": [
    {
     "createdAt": "2023-04-10T12:32:41Z",
     "app": {
      "name": "Draft Orders"
     },
     "channelInformation": null
    },
    {
     "createdAt": "2023-04-10T12:29:12Z",
     "app": {
      "name": "Draft Orders"
     },
     "channelInformation": null
    },
    {
     "createdAt": "2023-03-17T20:23:10Z",
     "app": {
      "name": "Draft Orders"
     },
     "channelInformation": null
    },
    {
     "createdAt": "2023-03-17T20:20:53Z",
     "app": {
      "name": "Draft Orders"
     },
     "channelInformation": null
    },
    {
     "createdAt": "2023-03-17T15:45:15Z",
     "app": {
      "name": "Point of Sale"
     },
     "channelInformation": {
      "app": {
       "title": "Point of Sale"
      }
     }
    }
   ]
  }
 }

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo