Metapola w szablonie Flow

Podczas tworzenia workflow możesz chcieć pobrać lub ustawić dane metapola i metaobiektu w swoim sklepie.

Pobierz dane metapola

Dane metapola są inne niż inne dane sklepu, ponieważ każde pole jest specyficzne dla Twojego sklepu i może mieć inny typ niż pozostałe dane w Twoim sklepie. Z tego powodu Flow musi wykonać dodatkową pracę, aby zapewnić Ci łatwy dostęp do tych danych, co przekłada się na inne doświadczenie niż tylko wybór pola w środowisku, np. product.title.

Dostęp do danych metapola w dowolnym zasobie odbywa się mniej więcej w ten sam sposób:

  1. Kliknij opcję Dodaj zmienną w czynności lub Dodaj kryteria w warunku.
  2. Przejdź do zasobu, w którym przechowywane jest metapole (np. produkt, klient, zamówienie).
  3. Wybierz metafield z listy pól. (uwaga: nie wybieraj metafields, ponieważ zawiera listę wszystkich metapól).
  4. W wyskakującym okienku wybierz metapole za pomocą przestrzeni nazw i klucza, zanotuj podaną nazwę aliasu i kliknij Dodaj.
  5. Po dodaniu aliasu panel środowiska zostanie odświeżony. Wybierz nowy alias metapola. W tym nowym polu wybierz zmienną, której chcesz użyć. W niektórych przypadkach będzie to po prostu value. Po dodaniu metapola do workflow nie musisz już ponownie jej dodawać. Możesz po prostu odwoływać się do niej w kolejnych krokach.

Aktualizuj wartości metapola

Flow zapewnia czynności mające na celu aktualizację wartości metapola:

Utwórz definicje metapól

Flow oferuje również sposób tworzenia definicji metapól w Twoim sklepie. Jest to przydatne, jeśli chcesz dodać metapola do zasobów, które jeszcze ich nie mają.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo