Aktualizuj metapole sklepu

Czynność Aktualizuj metapole sklepu polega na dodaniu metapola do sklepu, który uruchamia workflow, lub aktualizacji metapola istniejącego już w takim sklepie.

Na tej stronie

Pola

Czynność Aktualizuj metapole sklepu zawiera poniższe pola.

Pola użyte w czynności Aktualizuj metapole sklepu.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.
Wartość Wymagane. Wartość jest informacją, która ma być zapisana w metapolu. Wartość jest zawsze przechowywana jako ciąg znaków, niezależnie od typu metapola.
Typ Typ danych wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Aktualizuj metapole sklepu może być używana w każdym workflow.

Przykład:

Przykład workflow, który dodaje metapole do sklepu po utworzeniu kolekcji

W tym przykładowym workflow metapole jest dodawane do sklepu, gdy w tym sklepie tworzona jest kolekcja.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo