Aktualizuj warunki płatności w lokalizacji firmy

Czynność Aktualizuj warunki płatności w lokalizacji firmy polega na aktualizacji warunków płatności dla lokalizacji firmy, która uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Aktualizuj warunki płatności w lokalizacji firmy zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Aktualizuj warunki płatności w lokalizacji firmy.
Pole Opis
Szablon warunków płatności Wymagane. Zawiera nowe warunki płatności, które należy dołączyć do lokalizacji firmy.

Wyzwalacze

Czynność Aktualizuj warunki płatności w lokalizacji firmy może być używana z następującymi wyzwalaczami:

Przykład:

Przykład workflow, który aktualizuje warunki płatności w lokalizacji firmy po utworzeniu lokalizacji firmy

W tym przykładowym workflow warunki płatności dla lokalizacji firmy są aktualizowane po utworzeniu lokalizacji firmy.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację companyLocationUpdate.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo