Usuń wariant produktu

Czynność Usuń wariant produktu polega na usunięciu podanego wariantu produktu.

Na tej stronie

Wyzwalacze

Czynność Usuń wariant produktu ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. Pole ID wariantu identyfikuje wariant, który ma zostać usunięty. ID wariantu jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Usuń wariant produktu może być używana w procesach workflow z czynnością Pobierz dane wariantu produktu lub w dowolnych wyzwalaczach zawierających produkt lub wariant, takich jak:

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na usunięciu wariantu produktu z wyczerpanym zapasem

W tym przykładowym workflow wariant produktu jest usuwany, gdy jego zapas jest wyczerpany od tygodnia.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację productVariantDelete.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo