Szukaj klienta w segmencie

W procesach workflow, które używają danych klienta, możesz użyć czynności Wyszukaj klienta w segmencie w celu ustalenia, czy klient jest członkiem wybranego segmentu. Możesz użyć tej czynności w każdym workflow, w tym w wyzwalaczu Zaplanowany czas. W workflow, który używa wyzwalacza Zaplanowany czas, workflow rozpoczyna się w określonym czasie, a nie w wyniku zdarzenia. Ponieważ nie ma żadnego konkretnego zdarzenia w Twoim sklepie lub w aplikacji, które uruchamia workflow, żadne dane nie są dołączane automatycznie.

Pola

Czynność Szukaj klienta w segmencie zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Szukaj klienta w segmencie.
Pole Opis
Wybierz segment Wymagane. Segment do pobierania danych klienta. Opcje w tym menu są pobierane z segmentów klientów, które są dostępne w Twoim sklepie.

Zwrócone dane

Sama czynność Wyszukaj klienta w segmencie nie powoduje podjęcia bezpośredniej czynności w Twoim sklepie. Zamiast tego wyodrębnia dane z Twojego sklepu na podstawie zapytania i udostępnia je do wykorzystania w kolejnych krokach w Twoim workflow.

Gdy dodajesz czynność Wyszukaj klienta w segmencie do workflow, kroki, które następują po tej czynności mają zmienną Wyszukaj dane klienta w selektorze zmiennych. Aby wykorzystać dane wyodrębnione przez Twoje zapytanie w następujących warunkach lub czynnościach, wybierz Wyszukaj dane klienta w segmencie w sekcji Zwrócone dane w panelu konfiguracji. W przypadku niestandardowych zmiennych należy użyć obiektu customerSegmentMembership.

Wyzwalacze

Czynność Szukaj klienta w segmencie może być używana w dowolnym workflow.

Przykład

Przykład workflow, który wysyła i pobiera listę nowych klientów oraz sprawdza, czy klienci złożyli zamówienie w ciągu ostatniego tygodnia. Lista klientów, którzy nie złożyli zamówienia w ciągu ostatniego tygodnia, jest wysyłana w wewnętrznej wiadomości e-mail.

Uruchomienie tego przykładowego workflow jest zaplanowane na każdą niedzielę na godz. 12:30. Czynność Wyszukaj klienta w segmencie służy do ustalania, czy nowi klienci złożyli zamówienie w ostatnim tygodniu. Wewnętrzna wiadomość e-mail jest wysyłana z listą klientów, którzy nie złożyli zamówienia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo