Dodaj tagi zamówienia

Czynność Dodaj tagi zamówienia polega na dodaniu tagu do zamówienia, które uruchamia workflow.

Pola

Czynność Dodaj tagi zamówienia zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Dodaj tagi zamówienia.
Pole Opis
Tagi Tagi przeznaczone do dodania do zamówienia. W tagach rozróżniana jest wielkość liter. Aby dodać wiele tagów, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wprowadź każdy tag osobno, wpisując go, a następnie naciskając klawisz Enter.
  • Wprowadź wiele tagów jednocześnie, oddzielając je przecinkami. Białe spacje pomiędzy przecinkami są usuwane.

    Na przykład wpisanie tag1,tag2,tag3 i naciśnięcie klawisza Enter powoduje początkowe wyświetlenie tag1,tag2,tag3 w czynności. Po rozpoczęciu czynności dodawane są trzy oddzielne tagi: tag1, tag2 i tag3.

Wyzwalacze

Czynność Dodaj tagi zamówienia ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID zamówienia identyfikuje zamówienie, do którego mają zostać dodane tagi. ID zamówienia jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Dodaj tagi zamówienia może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na dodaniu tagów po utworzeniu zamówienia

W tym przykładowym workflow tag new jest dodawany do wszystkich nowo utworzonych zamówień.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację tagsAdd.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo