Utworzono zwrot kosztów

Wyzwalacz Utworzono zwrot kosztów uruchamia workflow, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej dokona częściowego lub całkowitego zwrotu kosztów zamówienia.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Utworzono zwrot kosztów mogą być używane poniższe czynności.

Przykład:

Przykład procesu workflow, który wysyła wiadomość e-mail po utworzeniu zwrotu kosztów

W tym przykładowym workflow wiadomość e-mail wysyłana jest po utworzeniu zwrotu kosztów.

Testowanie wyzwalacza Utworzono zwrot kosztów

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, utwórz zamówienie testowe, a następnie utwórz dla niego zwrot.

Szczegóły API

Wyzwalacz Utworzono zwrot kosztów umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Zamówienie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo