Przeanalizowano ryzyko zamówienia

Wyzwalacz Przeanalizowano ryzyko zamówienia uruchamia workflow po zakończeniu analizy oszustw dla zamówienia.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Przeanalizowano ryzyko zamówienia mogą być używane poniższe czynności.

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na anulowaniu zamówienia, jeśli poziom ryzyka jest wysoki

W tym przykładowym workflow zamówienie zostaje anulowane, jeśli poziom ryzyka jest wysoki.

Testowanie wyzwalacza Przeanalizowano ryzyko zamówienia

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, utwórz zamówienie testowe, które uruchamia analizę oszustw Shopify.

Szczegóły API

Wyzwalacz Przeanalizowano ryzyko zamówienia umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Zamówienie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo