Tilauksen riski analysoitu

Tilauksen riskianalysoitu käynnistin käynnistää työnkulun, kun tilauksen petosanalyysi on valmis. Tämä käynnistin koskee vain Shopifyn riskiarviointeja, ei kolmansien osapuolten arviointeja varten.

Toimenpiteet

Seuraavia toimintoja voidaan käyttää työnkuluissa, jotka käynnistyvät Tilauksen riski analysoitu -käynnistimellä.

Esimerkki

Esimerkki työnkulusta, joka peruuttaa tilauksen, jos riskitaso on korkea

Tässä esimerkkityönkulussa tilaus peruutetaan, jos sen riskitaso on korkea.

Tilauksen riski analysoitu ‑käynnistimen testaaminen

Jos haluat testata tällä käynnistimellä alkavat työnkulut, luo testitilaus, joka käynnistää Shopifyn petosanalyysin.

API-tiedot

Tilauksen riski analysoitu -käynnistimen käyttäminen mahdollistaa toimintojen suorittamisen Order Graphql API -objektilla.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi