Shopify Flow -ehdot

Shopify Flow'ssa ehdot määrittävät, toteutetaanko toimenpide sen jälkeen, kun käynnistin käynnistää työnkulun. Kun asetat ehdon, valitset kaupan tiedoista otetun arvon, loogisen operaattorin ja määrität manuaalisesti arvon, johon sitä verrataan.

Flow'ssa käytettävät tietotyypit

Jokaisen Flow-ehdon ensimmäisen arvon tiedot ovat peräisin kaupastasi, ja ne tuodaan GraphQL Admin API:sta.

Flow tukee seuraavanlaisia tietoja:

  • Liukuluku: Liukulukuarvot ovat desimaalilukuja. Esimerkiksi: 4,25.
  • Kokonaisluku: Kokonaislukuarvot ovat kokonaislukuja, joissa ei ole desimaaleja. Esimerkiksi 42.
  • Päivämäärä: Päivämääräarvot ovat päivämäärän numeerinen esitystapa. Esimerkiksi 01012021.
  • Merkkijono: Merkkijonon arvot ovat tekstiä. Merkkijonoarvoja käyttävissä vertailuissa kirjainkoko ei ole merkitsevä.
  • Totuusarvo: Totuusarvot ovat joko tosia tai epätosia.
  • Lueteltu tyyppi (Enum): Enum-arvot ovat tietojoukkoja, joiden avulla muuttuja voi olla ennalta määritettyjen vakioiden joukko.

Flow'ssa käytetyt loogiset operaattorit

Loogiset operaattorit määrittävät, miten ehtoasi sovelletaan. Ehdot voivat tarkistaa yksinkertaisia ominaisuuksia, kuten ylittääkö tilauksen kokonaissumma tietyn summan tai hyväksyykö asiakas markkinoinnin Loogiset konnektiivit voivat myös tarkistaa monimutkaisempia ominaisuuksia.

Flow voi käyttää seuraavia konnektiiveja:

On yhtä suuri kuin

Yhtä suuri kuin vertaa arvoja nähdäkseen, ovatko ne samat. Seuraavassa esimerkissä order.currentTotalDiscountsSet.shopMoney.amount-arvo noudetaan kauppasi tiedoista ja sitä verrataan toiseen arvoon, joka on 50.

Esimerkki työnkulusta, jossa tilaus peruutetaan yhtä suuri kuin -loogista konnektiivia käyttämällä, jos noudettu tieto on yhtä suuri kuin 50

Jos ensimmäinen arvo on yhtä suuri kuin 50, ehto on tosi. Tilaus peruutetaan.

Ei yhtä kuin

Ei yhtä kuin vertaa arvoja ja tutkii, ovatko ne samoja. Seuraavassa esimerkissä order.currentTotalDiscountsSet.shopMoney.amount-arvo noudetaan kauppasi tiedoista ja sitä verrataan toiseen arvoon, joka on 50.

Esimerkki työnkulusta, jossa tilaus peruutetaan ei ole yhtä suuri kuin -loogista operaattoria käyttämällä, jos noudettu tieto ei ole yhtä suuri kuin 50

Jos ensimmäinen arvo on yhtä kuin 93, ehto on tosi. Tilaus peruutetaan.

Suurempi kuin ja suurempi tai yhtä suuri kuin

Suurempi kuin ja Suurempi tai yhtä suuri kuin vertailevat arvoja ja tutkivat, onko ensimmäinen arvo suurempi tai suurempi tai yhtä suuri kuin toinen arvo. Seuraavassa esimerkissä order.currentTotalDiscountsSet.shopMoney.amount-arvo noudetaan kauppasi tiedoista ja sitä verrataan toiseen arvoon, joka on 50.

Esimerkki työnkulusta, jossa tilaus peruutetaan suurempi kuin -loogista operaattoria käyttämällä, jos noudettu tieto on suurempi kuin 50

Jos kaupastasi haettu arvo on 137, ehto on tosi, koska 137 on suurempi kuin 50. Tilaus peruutetaan.

Pienempi kuin ja pienempi tai yhtä suuri kuin

Pienempi kuin ja Pienempi tai yhtä suuri kuin vertailevat arvoja nähdäkseen, onko ensimmäinen arvo pienempi vai pienempi tai yhtä suuri kuin toinen arvo. Seuraavassa esimerkissä order.currentTotalDiscountsSet.shopMoney.amount-arvo noudetaan kauppasi tiedoista ja sitä verrataan toiseen arvoon, joka on 50.

Esimerkki työnkulusta, jossa tilaus peruutetaan pienempi tai yhtä suuri kuin -loogista konnektiivia käyttämällä, jos noudettu tieto on pienempi tai yhtä suuri kuin 50

Jos kaupastasi haettu arvo on 47, ehto on tosi, koska 47 on pienempi tai yhtä suuri kuin 50. Tilaus peruutetaan.

Mikä tahansa

Mikä tahansa vertailee tietomatriisissa olevia arvoja nähdäkseen, sisältääkö syötteen ensimmäinen arvo mitä tahansa toisen arvon syötteen tiedoista. Tarkistettavat arvot tulee syöttää yksitellen ja sen jälkeen painaa Enter-näppäintä. Mikä tahansa -lausekkeen käyttäminen tyhjässä matriisissa johtaa väärään arviointiin. Seuraavassa esimerkissä order.lineitem.product.title-arvo noudetaan kauppasi tiedoista ja sitä verrataan toiseen arvojoukkoon: ananas, guava, kiwi.

Esimerkki työnkulusta, jossa tilaus peruutetaan jokin seuraavista -loogista operaattoria käyttämällä, jos noudetuissa tiedoissa on ananas, guava tai kiwi

Jos kaupastasi otettu arvo on guava, ehto on tosi, koska guava sisältyy matriisiin ananas, guava, kiwi. Tilaus peruutetaan.

Ei mikään seuraavista

Ei mikään kohteista vertailee tietomatriisissa olevia arvoja nähdäkseen, eikö syötteen ensimmäinen arvo sisällä mitään toisen syötteen arvon tiedoista. Tarkistettavat arvot on annettava yksitellen, ja niiden jälkeen on painettava Enter-näppäintä. Seuraavassa esimerkissä order.lineitem.product.title-arvo noudetaan kauppasi tiedoista ja sitä verrataan toiseen arvojoukkoon: ananas, guava, kiwi.

Esimerkki työnkulusta, jossa tilaus peruutetaan ei mikään seuraavista -loogista konnektiivia käyttämällä, jos noudetussa tiedossa ei ole ananas, guava tai kiwi

Jos kaupastasi otettu arvo on vadelma, ehto on tosi, koska vadelma ei sisälly matriisiin ananas, guava, kiwi. Tilaus peruutetaan.

Sisältää

Sisältää vertaa arvoja ja tutkii, sisältyykö joihinkin ensimmäisiin syötettyihin arvoihin toisen arvon syöttötietoja. Seuraavassa esimerkissä order.lineitem.product.title-arvo noudetaan kauppasi tiedoista ja sitä verrataan toiseen arvoon, joka on "romu".

Esimerkki työnkulusta, jossa tilaus peruutetaan sisältää -loogista operaattoria käyttämällä, jos noudetuissa tiedoissa on merkkijono

Jos kauppasi tiedoista otettu arvo on "skyscraper", ehto on tosi, koska merkkijonoon "skyscraper" sisältyy tarkka merkkijono "scrape". Tilaus peruutetaan.

Ei sisällä

Ei sisällä vertaa arvoja ja tutkii, eikö joihinkin ensimmäisiin syötettyihin arvoihin sisälly toisen arvon syöttötietoja. Seuraavassa esimerkissä order.lineitem.product.title-arvo noudetaan kauppasi tiedoista ja sitä verrataan toiseen arvoon, joka on "scrape".

Esimerkki työnkulusta, jossa tilaus peruutetaan ei sisällä -loogista konnektiivia käyttämällä, jos noudettu tieto ei sisällä merkkijonoa scrape

Jos kauppasi tiedoista otettu arvo on "romurauta", ehto pitää paikkansa, koska merkkijono "romurauta" sanatarkasti kirjoitettuna ei sisälly merkkijonoon "romuluinen". Tilaus peruutetaan.

Alkaa

Alkaa vertaa arvoja ja tutkii, alkaako ensimmäinen arvo toisen arvon päivämäärällä. Seuraavassa esimerkissä order.shippingAddress.country-arvo noudetaan kauppasi tiedoista ja sitä verrataan toiseen arvoon, "Yhdys".

Esimerkki työnkulusta, jossa tilaus peruutetaan alkaa -loogista operaattoria käyttämällä, jos noudettu tieto alkaa merkkijonolla

Jos kaupastasi haettu arvo on "United Kingdom", ehto on tosi, koska merkkijono "United Kingdom" alkaa merkkijonolla "United". Tilaus peruutetaan.

Ei ala

Ei ala vertaa arvoja ja tutkii, eikö ensimmäinen arvo ala toisen arvon tiedoilla. Seuraavassa esimerkissä order.shippingAddress.country-arvo noudetaan kauppasi tiedoista ja sitä verrataan toiseen arvoon, "Yhdys".

Esimerkki työnkulusta, jossa tilaus peruutetaan ei ala -loogista konnektiivia käyttämällä, jos noudettu tieto ala merkkijonolla

Jos kaupastasi haettu arvo on "Canada", ehto on tosi, koska merkkijono "United Kingdom" ei ala merkkijonolla "Canada". Tilaus peruutetaan.

Päättyy

Päättyy vertaa arvoja ja tutkii, loppuuko ensimmäinen arvo toisen arvon tietoihin. Seuraavassa esimerkissä order.lineitems.product.title-arvo noudetaan kauppasi tiedoista ja sitä verrataan toiseen arvoon, viimeinen vapaa.

Esimerkki työnkulusta, jossa tilaus peruutetaan päättyy -loogista konnektiivia käyttämällä, jos noudettu tieto päättyy merkkijonoon

Jos kaupastasi otettu arvo on "urheilusukat viimeinen saatavilla oleva", ehto on tosi, koska merkkijonon "urheilusukat viimeinen saatavilla oleva" päättyy merkkijonoon "viimeinen saatavilla oleva". Tilaus peruutetaan.

Ei pääty

Ei pääty vertaa arvoja ja tutkii, eikö ensimmäinen arvo lopu toisen arvon tietoihin. Seuraavassa esimerkissä order.lineitems.product.title-arvo noudetaan kauppasi tiedoista ja sitä verrataan toiseen arvoon, viimeinen saatavilla oleva.

Esimerkki työnkulusta, jossa tilaus peruutetaan ei lopu -loogista operaattoria käyttämällä, jos noudettu tieto ei ala merkkijonolla

Jos kaupastasi otettu arvo on "urheilusukat uusi", ehto on tosi, koska merkkijono "urheilusukat uusi" ei pääty merkkijonoon "viimeinen saatavilla oleva". Tilaus peruutetaan.

Tilausehdot

Voit luoda työnkulkuja, joissa on useita erilaisiin toimintoihin johtavia ehtoja. Ehtojen järjestyksellä on merkitystä. Ehtojen tarkistus alkaa työnkulun alussa ja etenee systemaattisesti jokaisen ehdon kautta. Tarkistus lakkaa, kun ehto täyttyy.

Usean ehdon täyttäminen

Kun määrität ehdon, voit asettaa useita kriteerejä ja määrittää, tulkitseeko Flow, että ehto tosi, jos kaikki ehdot täyttyvät vai jos jokin ehto täyttyy.

Jos kaikki ehdot täyttyvät

Jos valitset Jos kaikki ehdot täyttyvät, vastaus, joka on tosi, saadaan vain, jos kaikki kriteerisi ovat tosia.

Voit esimerkiksi luoda työnkulun, joka merkitsee asiakkaat, jotka ovat Kanadassa ja käyttävät yli 500 dollaria yhteen tilaukseen.

Esimerkki työnkulusta, jossa käytetään ja-ehtoa

Työnkulku merkitsee asiakkaan vain, jos asiakas on Kanadassa ja hän käyttää tilaukseen yli 500 dollaria. Jos toinen näistä ehdoista on epätosi, asiakasta ei merkitä.

Jos jokin ehto täyttyy

Jos valitset Jos jokin ehto täyttyy, vastaus, joka on tosi, saadaan, jos jokin määrittämäsi kriteeri on tosi.

Luot esimerkiksi työnkulun, joka lisää tunnisteita tilauksiin, joiden riskitasoa pidetään korkeana tai keskitasoisena.

Esimerkki työnkulusta, jossa käytetään tai-ehtoa

Työnkulku merkitsee tilauksen, jos sen riskitaso on korkea tai keskitasoinen. Tilaus merkitään, jos jompi kumpi ehdoista on tosi.

Ehtojen ja toimenpiteiden yhdistäminen

Voit yhdistää ehtoja yhdeksi suureksi ehdoksi. Kun ehdot yhdistetään, kaikkien ehtojen pitää täyttyä, jotta koko ehto on tosi. Jos jokin ehto ei täyty, koko ehto on epätosi. Seuraavassa esimerkissä asiakkaan täytyy hyväksyä markkinointimateriaalit ja tilauksen kokonaissumman täytyy yrittää tietty kynnys.

Esimerkki työnkulusta, joka tarkistaa asiakkaan kokonaiskulutuksen ja lisää tunnisteita

Vastaavasti voit yhdistää toimintoja yhteen niin, että useita toimintoja voidaan suorittaa. Seuraavassa esimerkissä käytetään useita ehtoja, jotka tarkastavat, onko asiakas oikeutettu kanta-asiakkuusohjelman jäsenyyteen, joka perustuu kaupassa kulutettuun kokonaissummaan. Yllä olevassa kuvassa seuraavat ehdot on tarkastettu siinä järjestyksessä, jossa ne näkyvät.

  1. Jos kokonaishinta on yli 1 000 dollaria ja asiakas suostuu markkinointiin, merkitse hänet kultatason tunnisteella.
  2. Jos kokonaishinta on alle 1 000 mutta yli 500 dollaria ja asiakas suostuu markkinointiin, merkitse hänet hopeatason tunnisteella.
  3. Jos asiakas on kuluttanut yli 200 dollaria ja suostuu markkinointiin, merkitse hänet pronssitason tunnisteella.

Staattiset ja dynaamiset tiedot ehdoissa

Yleensä ehdon toinen arvo on staattinen, manuaalisesti syötetty arvo. Tämä arvo pysyy samana aina, kun työnkulku suoritetaan.

Voit myös käyttää dynaamisia arvoja, jos toisen arvon kentässä näkyy </>-symboli. Dynaamiset arvot noudetaan kauppasi tiedoista aina, kun työnkulku suoritetaan. Jos haluat käyttää dynaamista arvoa, klikkaa </>-symbolia ja valitse vertailuun käytettävä arvo. Dynaamiset arvot eivät ole käytettävissä kaikissa kentissä.

Voit esimerkiksi luoda työnkulun, joka merkitsee tilauksen, jos tilauksen laskutusosoitteen maa on sama kuin toimitusosoitteen maa.

Esimerkki työnkulusta, joka merkitsee RHS-tietoja käyttävän tilauksen tarkistaakseen, että asiakkaan laskutus- ja toimitusmaa ovat samat.

Tässä esimerkissä ensimmäinen ja toinen arvo noudetaan kauppasi tiedoista sen sijaan, että määrittäisit manuaalisesti staattisen merkkijonon, jota vertaillaan toiseen arvoon. Jos asiakkaan antaman laskutusosoitteen maa on sama kuin maa, jonka asiakas on ilmoittanut toimitusosoitteessaan, ehto on tosi ja tilaus merkitään.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi