Shopify Flow -viite

Tutustu näihin viittaussivuihin, jos tarvitset lisätietoja komponenteista, joista työnkulkusi muodostuu.

Käynnistimet

Käynnistimet ovat tapahtumia, jotka aloittavat työnkulkuja. Käynnistin voi olla joko Shopifyn sisäinen tapahtuma tai kolmannen osapuolen sovelluksen ulkoinen tapahtuma. Jokaista käynnistintä varten on olemassa luettelo niihin liittyvistä toiminnoista, joita voit käyttää työnkulussa.

Ehdot

Ehdot käynnistävät toimia vain silloin, kun tietyt ehdot täyttyvät. Ehdot ovat kuin jos-silloin-muotoisen lausekkeen alku. Ne voivat tarkistaa käynnistimenä toimivan tapahtuman ominaisuuksia sekä myös tapahtumaan liittyvien objektien - kuten tilausten, tuotteiden ja asiakkaiden - ominaisuuksia.

Toiminnat

Toiminnot ovat tehtäviä, joilla voidaan tehdä muutoksia Shopify-kaupan kohteisiin ja sovelluksiin. Toiminnot voivat myös lähettää sähköpostiviestejä, Slack-viestejä ja tehdä HTTP WebHook -kutsuja ulkoisille palveluille.

Kun valitset toiminnon, jonka työnkulku suorittaa, valintasi suodatetaan työnkulun käynnistimen perusteella.

Muuttujat

Muuttujat ovat paikkamerkkejä, jotka lisätään, kun työnkulku suoritetaan. Ne voivat kuvata työnkulkuihin liittyvien asiakkaiden, tilausten ja tuotteiden ominaisuuksia. Esimerkiksi tilausnumerolle, tilauksen hinnalle, asiakkaan nimelle jne. on omat muuttujansa.

Liquid-muuttujat ovat lisämuuttujia, jotka mahdollistavat iteroinnin tai ehdollisen sisällön. Liquid-muuttujien avulla voit esimerkiksi luoda viestejä, jotka sisältävät tietoja, kuten tuotteen nimen, SKU-koodin, hinnan ja tilauksen kunkin rivikohdan määrän, ja voit tallentaa vastaanottajia ilman, että sinun tarvitsee etsiä näitä tietoja.

Liittimet

Liittimien avulla voit käyttää tiettyjä sovelluksia luodaksesi käynnistimiä, jotka perustuvat sovelluksesta saatuihin tietoihin tai luoda sovellusta käyttävän toiminnon. Kun käytät käynnistintä, sovellus lähettää tiedot Flow-alustalle. Kun käytät toimintoa, Flow lähettää tietoja sovellukselle.

Viestit

Työnkulku voi sisältää toiminnon, joka lähettää sähköpostin määrittämällesi asiakkaalle osoitteesta flow@shopify.com. Muuttujien avulla voit mukauttaa sähköposteja tai lisätä tietoja.

HTTP-pyynnöt

Työnkulku voi sisältää toiminnon, joka lähettää HTTP-pyynnön, jolla työnkulkusi yhdistetään verkkopalvelimeen tai URL-osoitteeseen.

Esimerkkejä

Tarkastele esimerkkejä työnkuluista, joita voit käyttää Shopify Flow'ssa.

Tässä osiossa

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi