Lähetä HTTP-pyyntö

Lähetä HTTP-pyyntö ‑toiminto liittää työnkulkusi verkkopalvelimeen tai URL-osoitteeseen ja lähettää HTTP-pyyntöjä.

Kun Flow on lähettänyt sinulle HTTP-pyynnön, se odottaa korkeintaan 30 sekunnin ajan, että sovelluksesi vastaa sille HTTP-vastauskoodilla. Jos Flow ei ole 30 sekunnin kuluttua saanut sovellukselta vastausta, se katkaisee yhteyden sovellukseen. Pyyntöä yritetään myöhemmin uudelleen.

Kentät

Lähetä HTTP-pyyntö ‑toiminto sisältää seuraavat kentät:

Lähetä HTTP-pyyntö ‑toiminnossa käytetyt kentät
Kenttä Kuvaus
HTTP-menetelmä Menetelmä HTTP-pyynnön lähettämiseksi. Lähetä HTTP-pyyntö ‑toiminto tukee seuraavia menetelmiä:

 • Get - Lähettää tietopyynnön palvelimelta.
 • Delete - Poistaa resurssin palvelimelta.
 • Head - Noutaa palvelimen HTTP-vastausten otsikot.
 • Options - Noutaa palvelimen tukemat vaihtoehdot ja ominaisuudet.
 • Patch - Päivittää resurssin osittain palvelimessa.
 • Put - Päivittää resurssin palvelimessa.
 • Post - Luo tai korvaa resurssin palvelimessa.
URL-osoite Sen palvelimen URL-osoite, johon HTTP-pyyntö lähetetään.
Otsikot HTTP-pyynnön avain ja arvopari. Voit syöttää useita avainarvopareja.
Runko Palvelimelle lähetettävä sisältö.

Käynnistimet

Lähetä HTTP-pyyntö ‑toimintoa voidaan käyttää missä tahansa työnkulussa.

Esimerkkejä

Kutsu Shopify GraphQL Admin API:a

Tässä esimerkissä voit muokata tuotenimikettä Flow'n avulla kutsumalla productUpdate-API:a.

Tee seuraavat toimenpiteet ennen aloittamista:

Tee sen jälkeen seuraavat toimenpiteet Flow'ssa:

 1. Valitse Tuotteen tila päivitetty -käynnistin, jonka avulla voit testata tätä työnkulkua muuttamalla tuotteen tilaa.
 2. Lisää työnkulkuun Lähetä HTTP-pyyntö ja liitä se käynnistimeen.
 3. Avaa määrityspaneeli klikkaamalla Lähetä HTTP-pyyntö -vaihetta.
 4. Kirjoita HTTP-menetelmä -kenttään POST.
 5. Kirjoita URL-kenttään kauppasi verkkotunnus muodossa https://admin.shopify.com/store/shopname/api/2023-01/graphql.json ja haluamasi API-versio.
 6. Syötä Ylätunnisteet-osiossa Avain, joka on X-Shopify-Access-Token ja Arvo, joka on YOUR_API_SECRET_KEY.
 7. Syötä Ylätunnisteet-osiossa toinen ylätunniste, jossa Avain on Content-Type ja Arvo on application/json.
 8. Kirjoita Tekstiosa-osioon seuraavat tiedot:

json {"query": "mutation { productUpdate(input: {id: \"{{ product.id }}\", title: \"{{product.title}}-edited\"}) { product { id } } }"}

 • Tämä koodi lisää otsikon loppuun merkinnän -edited.
 • Välilyönnit ja uudet rivit ovat merkityksellisiä Liquid-editorissa, joten vältä välilyöntien lisäämistä tai poistamista. Liquidin esittämistä lukuun ottamatta vältä myös sulkeiden tiivistämistä, kuten {{ ja }}, koska ne on varattu Liquid-muuttujille.
 1. Määritä työnkulku loppuun ja aktivoi se.
 2. Testaa sitä muuttamalla tuotteen tila Luonnos-tilasta Aktiivinen-tilaan tai päinvastoin.

Kutsu ulkoista API:a

Esimerkki työnkulusta, joka lähettää POST HTTP ‑pyynnön, kun tilaus maksetaan

Tässä esimerkkityönkulussa POST HTTP ‑pyyntö lähetetään palvelimelle, kun tilaus maksetaan.

Vastauskoodit

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten Flow käsittelee HTTP-vastauskoodia sen jälkeen, kun se on saanut vastauksen.

Miten Flow käsittelee HTTP-vastauskoodeja
HTTP-vastauskoodi Miten Flow käsittelee vastauskoodin
2XX tai 3XX Success Flow merkitsee HTTP-pyynnön onnistuneeksi ja suorittaa työnkulussa seuraavana olevat toiminnot.
429 tai 5XX virhe Flow yrittää automaattisesti suorittaa toimintoa uudelleen jopa 24 tunnin ajan, kunnes se vastaanottaa toisen vastauskoodin tai aikakatkaistaan.
Muu vastauskoodi Jos sovelluksesi palauttaa koodin, jota ei ole kuvattu tässä taulukossa, tai jos se aikakatkaistaan, kun se yrittää suorittaa toimintoja uudelleen, Flow merkitsee HTTP-pyynnön epäonnistuneeksi. Työnkulussa seuraavana olevia toimintoja ei suoriteta.

Rajoitukset

Lähetä HTTP-pyyntö ‑toimintoon liittyy seuraavia rajoituksia:

 • Toiminto ei palauta tietoja Flow-toimintaympäristöön mutaation seurauksena.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi