Hanki tilaussopimuksen tiedot

Tilaussopimusten tietoja käyttävissä työnkuluissa voit käyttää Hanki tilaussopimuksen tiedot -toimintoa tilaussopimusten tietojen noutamiseen kaupastasi. Voit käyttää tätä toimintoa kaikissa työnkuluissa, myös Asetettu aika -käynnistimessä. Työnkulussa, jossa käytetään Asetettu aika -käynnistintä, työnkulku käynnistyy määrittämänäsi aikana eikä jonkin tapahtuman seurauksena. Koska työnkulkua ei käynnistä tietty kaupan tai sovelluksen tapahtuma, siihen ei automaattisesti sisälly tietoja.

Kentät

Hanki tilaussopimuksen tiedot -toiminnossa on seuraavat kentät.

Hanki tilaussopimuksen tiedot -toiminnossa käytetyt kentät.
Kenttä Oikeuksien kuvaus
Tilaussopimuksia enintään Vaaditaan. Tilaussopimusten enimmäismäärä, jonka valitsemasi hakukysely voi palauttaa.
Suodata tietoja valitsemalla kysely Vaaditaan. Hakukysely, joka hankkii työnkulussa käytettävät tiedot. Valitse Lisäasetukset, jos haluat luoda oman tilaussopimusten kyselyn käyttämällä Shopifyn API:n hakusyntaksia.
Muokkaa kyselyä Tilaussopimusten valitsemiseen käytettävä hakukysely. Tätä kyselyä voidaan muokata tulosten mukauttamiseksi.

Palautetut tiedot

Hanki tilaussopimuksen tiedot -toiminto ei suoraan tee toimintoja kauppaasi. Sen sijaan se poimii tietoja kaupastasi kyselysi perusteella ja antaa kyseiset tiedot työnkulkusi myöhempien vaiheiden käytettäviksi.

Kun lisäät työnkulkuun Hanki tilaussopimuksen tiedot -toiminnon, tätä toimintoa noudattavat vaiheet voivat hyödyntää Hanki tilaussopimuksen tiedot -muuttujaa muuttujanvalitsimessa. Voit käyttää kyselysi poimimia tietoja seuraavissa ehdoissa ja toiminnoissa valitsemalla määritysruudun Palautetut tiedot -osiossa Hanki tilaussopimuksen tiedot. Jos käytät mukautettuja muuttujia, valitse getSubscriptionContractData-objekti.

Käynnistimet

Hanki tilaussopimuksen tiedot -toimintoa voidaan käyttää missä tahansa työnkulussa.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi