Odotus

Odotustoiminto viivästyttää työnkulun seuraavaa toimea tai tilaa, kunnes määritetty aika on kulunut. Kun työnkulku saavuttaa vaiheen, jossa on käytössä Odotustoiminto, kaikki sitä seuraavat työnkulun vaiheet viivästyvät, kunnes odotusaika päättyy.

Odotustoimintaa käyttävän aktiivisen työnkulun muuttaminen voi johtaa odottamattomiin tuloksiin. Ennen kuin teet muutoksia toimintaa käyttävään työnkulkuun, selvitä, onko sinulla työkulun aktiivisia suorituksia odotustilassa tarkistamalla se Toiminta-sivulta. Jos odotustoimintaa käyttävä työnkulku on käynnistynyt ja sillä on odotustilassa olevia aktiivisia suorituksia, tapahtuu seuraavaa:

  • Jos muokkaat työnkulkua muuttaaksesi tiloja tai toimia odotusjakson jälkeen, aktiivinen suoritus käyttää jatkuessaan alkuperäisen version sijaan päivitettyä työnkulun versiota.
  • Jos deaktivoit tai poistat työnkulun, odotustilassa olevat aktiiviset suoritukset pysäytetään. Työnkulku merkitään peruutetuksi.

Jos työnkulku sisältää Hae-, Summa- tai Määrä-toiminnon ennen Odota-vaihetta, palautetut tiedot eivät ole käytettävissä Odota-vaiheen jälkeen. Jos haluat saada pääsyn tietoihin, lisää Odota-vaiheen jälkeen toinen samantyyppinen vaihe.

Työnkulkuun liittyvät tiedot päivitetään odotusjakson jälkeen. Kaupastasi noudetut tiedot päivitetään, jotta ne ovat ajan tasalla, kun odotusjakso päättyy. Jos kaupastasi noudetut tiedot muuttuvat odotusjakson aikana, uusia tietoja käytetään, kun työnkulkua jatketaan. Tietoja, jotka noudettiin käynnistimen käynnistäessä työnkulun, ei enää käytetä.

Sinulla voi esimerkiksi olla työnkulku, joka käynnistyy, kun tilaus luodaan. Työnkulku tarkistaa asiakkaan kaupassasi kuluttaman kokonaissumman ja lisää asiakastunnisteen, jos kokonaissumma on vähintään 750 dollaria. Päätät kuitenkin lisätä käynnistimen ja ehdon välille Odotustoiminnon ja määrittää sen pituudeksi seitsemän päivää.

Asiakas, joka on kuluttanut aiemmin 700 dollaria, tekee tilauksen, jonka arvo on 100 dollaria. Työnkulku käynnistyy ja uuden tilauksen myötä kokonaiskulutuksen summa nousee 800 dollariin. Kulutuksen kokonaissummaa ei tarkisteta, ennen kuin odotusjakso on päättynyt. Seuraavana päivänä asiakas peruuttaa tilauksen ja saa hyvityksen. Odotusjakson jälkeen tiedot noudetaan kaupastasi. Asiakkaan kokonaiskulutuksen summa on nyt 700 dollaria, eikä asiakastunnistetta lisätä.

Tällä sivulla

Kentät

Odotustoiminto sisältää seuraavat kentät:

Odotustoiminnossa käytettävät kentät
Kenttä Kuvaus
Kuinka pitkä odotus Viiveen aikamäärä ennen työnkulun jatkamista seuraavaan vaiheeseen. Viive asetetaan oletusarvoisesti 0 sekuntiin. Voit määrittää viiveen seuraavasti:
  • Syötä viiveen aikamäärä. Määrä voi olla kokonaisluku tai desimaaliluku, kuten 2,5.
  • Valitse viivytettävä ajanjakso.

Käynnistimet

Odotustoimintoa voidaan käyttää missä tahansa työnkulussa.

Esimerkki

Esimerkki työnkulusta, joka odottaa yhden vuorokauden ennen sähköpostiviestin lähettämistä

Tässä esimerkkityönkulussa odotustoimintoa käytetään työnkulun jäljellä olevien toimien ja tilojen viivästyttämiseen yhdellä vuorokaudella. Jos tilausta ei ole jaeltu yhden vuorokauden kuluessa, sähköpostiviesti lähetetään.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi