Hanki tuotetietoja

Tuotetietoja käyttävissä työnkuluissa voit käyttää Hanki tuotetietoja -toimintoa tuotetietojen noutamiseen kaupastasi. Voit käyttää tätä toimintoa kaikissa työnkuluissa, myös Asetettu aika -käynnistimessä. Työnkulussa, jossa käytetään Asetettu aika -käynnistintä, työnkulku käynnistyy määrittämänäsi aikana eikä jonkin tapahtuman seurauksena. Koska työnkulkua ei käynnistä tietty kaupan tai sovelluksen tapahtuma, siihen ei automaattisesti sisälly tietoja.

Kentät

Hanki tuotetietoja -toiminto sisältää seuraavat kentät.

Hanki tuotetietoja -toiminnossa käytetyt kentät.
Kenttä Kuvaus
Tietojen lajitteluperuste Vaaditaan. Miten hakukyselyn palauttama tieto lajitellaan.
Tuotteiden enimmäismäärä Vaaditaan. Tuotteiden enimmäismäärä, jonka valitsemasi hakukysely voi palauttaa.
Suodata tietoja valitsemalla kysely Vaaditaan. Hakukysely, joka hankkii työnkulussa käytettävät tiedot. Valitse Lisäasetukset, jos haluat luoda oman tuotekyselyn käyttämällä Shopifyn API -hakusyntaksia.
Muokkaa kyselyä Tuotteiden valitsemiseen käytetty hakukysely. Tätä kyselyä voidaan muokata tulosten mukauttamista varten.

Palautetut tiedot

Hanki tuotetietoja -toiminto ei suoraan tee toimintoja kauppaasi. Sen sijaan se poimii tietoja kaupastasi kyselysi perusteella ja antaa kyseiset tiedot työnkulkusi myöhempien vaiheiden käytettäviksi.

Kun lisäät työnkulkuun Hanki tuotetietoja -toiminnon, tätä toimintoa noudattavat vaiheet voivat hyödyntää Hanki tuotetietoja -muuttujaa muuttujanvalitsimessa. Voit käyttää kyselysi poimimia tietoja seuraavissa ehdoissa ja toiminnoissa valitsemalla määritysruudun Palautetut tiedot -osiossa Hanki tuotetietoja. Jos käytät mukautettuja muuttujia, valitse getProductData-objekti.

Käynnistimet

Hanki tuotetietoja -toimintoa voidaan käyttää missä tahansa työnkulussa.

Esimerkki

Esimerkki työnkulusta, joka lähettää sähköpostiviestin, joka sisältää tietoja viimeisen viikon aikana lisätyistä tuotteista.

Tässä esimerkissä käytettävässä työnkulussa työnkulku on ajastettu suoritettavaksi aina maanantaisin klo 9.00. Hanki tuotetietoja -toimintoa käytetään keräämään tietoja viimeisen viikon aikana luoduista tuotteista. Toiminto lähettää sähköpostiviestin, joka sisältää listan tuotekuvauksista.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi