Hämta produktdata

I arbetsflöden som använder produktdata kan du använda åtgärden Hämta produktdata för att hämta produktinformation från din butik. Du kan använda den här åtgärden i alla arbetsflöden, inklusive utlösaren för schemalagd tid. I ett arbetsflöde som använder utlösaren för schemalagd tid startar arbetsflödet vid en tidpunkt som du har angett, snarare än som ett resultat av en händelse. Eftersom det inte finns någon specifik händelse i din butik eller från en app som startar arbetsflödet ingår ingen data automatiskt.

Fält

Åtgärden Hämta produktdata innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Hämta produktdata.
Fält Beskrivning
Sortera data efter Krävs. Hur data som returneras av sökfrågan sorteras.
Maximalt antal produkter Krävs. Maximalt antal produkter som kan returneras av den sökfråga du väljer.
Välj en fråga för att filtrera data Krävs. Sökfrågan som erhåller de data som ska användas i arbetsflödet. Välj Avancerat för att skapa en egen produktfråga genom att använda söksyntax i Shopifys API.
Redigera fråga Sökfrågan som används för att välja produkter. Den här frågan kan redigeras för att anpassa resultaten.

Returnerade data

Åtgärden Hämta produktdata vidtar ingen direkt åtgärd i din butik. I stället extraherar den data från din butik baserat på din fråga, och gör data tillgängliga för användning i efterföljande steg i ditt arbetsflöde.

När du lägger till åtgärden Hämta produktdata i ett arbetsflöde, har steg som följer den här åtgärden en Hämta produktdata-variabel tillgänglig i variabelväljaren. Välj Hämta produktdata i avsnittet Returnerade data på konfigurationspanelen för att välja data som har extraherats av din fråga. Använd objektet getProductData för anpassade variabler.

Utlösare

Åtgärden Hämta produktdata kan användas i alla arbetsflöden.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande med uppgifter om produkter som har lagts till under den senaste veckan.

I det här exempelarbetsflödet är ett arbetsflöde schemalagt att köras varje måndag kl. 09:00. Åtgärden Hämta produktdata används för att samla in data för produkter som skapats under den senaste veckan. Ett e-postmeddelande skickas tillsammans med en lista över produktbeskrivningarna.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis