Loggutdata

Logga utdata skriver textutdata till arbetsflödets körlogg i avsnittet Körningsinformation på sidan Körningshistorik. Det kan vara användbart vid felsökning av arbetsflöden genom att visa data i miljön eller visa resultat av liquid-uttryck för ett arbetsflöde.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Logga utdata innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Logga utdata.
Fält Beskrivning
Utdata Krävs. Texten som ska skrivas till körningsloggen med åtgärden Logga utdata .

Utlösare

Åtgärden Logga utdata kan användas i alla arbetsflöden.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skriver namnet på ordern i loggen för arbetsflödeskörning.

I det här exempelarbetsflödet kommer åtgärden Logga utdata att skriva namnet på ordern i loggen för arbetsflödeskörningen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis