Pausa en distributionsorder

Åtgärden Pausa distributionsorder ändrar status för ordern som utlöser arbetsflödet till Väntande. Ordrar med status Väntande distribueras inte förrän statusen har tagits bort.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Pausa distributionsorder innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Pausa distributionsordern.
Fält Beskrivning
Orsak Anledningen till att du sätter distributionen i vänteläge.
Orsaksanteckningar Ytterligare anteckningar om orsaken till att din distribution är satt i vänteläge.
Meddela handlaren När det är valt skickar du en avisering till handlaren om att en distribution har satts i vänteläge.

Utlösare

Åtgärden Pausa distributionsorder har dolda fält som lagts till av utlösaren. Dessa fält, order-ID och ID för distributionsordern identifierar ordern för vilken en distributionspaus ska skickas. Order-ID och order-ID för distribution är inställda som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Pausa distributionsorder kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar en begäran om att pausa en distributionsorder när orderns risk är hög

I det här exempelarbetsflödet skickas en förfrågan om att sätta ordern i vänteläge när risken för ordern är hög.

API-uppgifter

För mer information, granska fulfillmentOrderHold-mutationen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis