Distribuera dina egna ordrar individuellt

Distribuera dina egna ordrar individuellt genom att paketera och leverera produkter utan en distributionstjänst. Du kan även distribuera flera ordrar i bulk.

Distribuera dina egna ordrar automatiskt

Om du ställer in dina ordrar för automatisk distribution markeras ordern automatiskt som distribuerad efter att den har betalats.

Automatisk distribution kan användas om du uteslutande säljer digitala nerladdningar eller digitala presentkort. Kunder som köper digitala produkter får automatiskt en nedladdningslänk via e-post och ordern markeras som distribuerad.

Distribuera dina egna ordrar manuellt

Om du ställer in dina ordrar för manuell distribution måste du öppna dina ordrar och distribuera posterna.

Du kan distribuera en del av en order manuellt genom att distribuera några poster. Detta kallas även deldistribution. För att göra den manuella distributionsprocessen snabbare kan du distribuera många ordrar på en gång.

Sortera ordrar med hjälp av datumet för sista distribution

Du kan se och sortera de ordrar som du behöver distribuera med hjälp av datumet Distribuera senastOrder-sidan i din Shopify-admin. Datumet Distribuera senast är det senaste datumet när du kan skicka en order för att säkerställa att ordern levereras inom det beräknade leveransfönstret, vilket meddelades till kunden i försäljningskanalen eller webbshoppen.

Distribuera hela ordrar manuellt

Distribuera en del av en order manuellt

Om en kund har lagt och betalat för en order med flera artiklar, och en eller flera av artiklarna är slut i lager eller finns att förbeställas, kan du vilja distribuera delar av ordern så att du kan skicka artiklarna separat.

Steg:

Distribuera order för flera platser

Om en kund har lagt en order för flera produkter och betalat för den, och en eller flera av produkterna finns i olika lager så kan du distribuera delar av ordern separat, beroende på var ditt lager är beläget. Du kan ställa in platsprioriteringar för att specificera prioriteringsordningen för orderdistributionen.

Steg:

Ändra platsen för en distribution

Om du behöver ändra platsen för en distribution, av skäl som lagertillgänglighet, tillhörande fraktkostnader eller behovet av en expedierad leverans, kan du ändra platsen för alla odistribuerade ordrar för att distribuera artiklar i den ordern från en ny leveransplats.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Välj den order som du vill ändra plats för.

 3. Klicka på knappen ....

 4. Klicka på Byt plats.

 5. Välj en ny distributionsplats i rullgardinsmenyn Plats.

 6. I avsnittet Artiklar klickar du på uppåt- eller nedåtpilen för att justera kvantiteten och väljer de artiklar som du vill ändra din lagerplats för.

 7. Klicka på Spara.

Distribuera flera ordrar samtidigt

Genom att välja flera ordrar samtidigt kan du använda knappen Markera som distribuerad för att distribuera dem samtidigt. Detta gäller för butiker som distribuerar ordrar manuellt. Om du inte använder Shopify Shipping måste du fortfarande lägga till spårningsnummer till motsvarande ordrar.

Steg:

Dela upp en distribution

Du kan dela upp en distributionsorder, radartiklar och kvantiteter i nya distributionsordrar för att snabbare leverera produkter till en kund. Till exempel, om en av artiklarna i ordern är slut i lager kan du ta bort den från ordern så att de återstående artiklarna kan levereras till kunder så snart som möjligt. Artikeln som är slut i lager levereras senare i ett separat paket.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Välj den order som du vill dela en distribution för.

 3. Klicka på knappen ....

 4. Klicka på Dela.

 5. Använd uppåt- eller nedåtpilen för att justera kvantiteten och välj de artiklar som du vill dela upp.

Slå samman en distribution

Du kan sammanfoga en uppsättning eller flera uppsättningar av distributionsordrar från samma plats tillsammans till en baserat på radartiklar och kvantiteter. Att slå samman en distribution kan hjälpa till att förenkla din distributionsprocess och minska fraktkostnaderna.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Välj den order som du vill slå samman en distribution för.

 3. Klicka på knappen ....

 4. Klicka på Sammanfoga.

 5. Använd uppåt- eller nedåtpilen för att justera kvantiteten och välj de artiklar som du vill sammanfoga med en befintlig distribution på samma plats.

 6. Klicka på Sammanfoga. Valda artiklar slås samman med en befintlig distribution på samma plats.

Distributionspausningar

Det finns två typer av distributionsväntelägen:

Manuell parkering av distribution

När problem uppstår som hindrar dig från att omedelbart distribuera en order kan du parkera din order manuellt. Order med en parkerad distribution har distributionsstatusen On hold (Väntande) i din orderlista. För att organisera och spåra ditt distributionsarbete kan du använda distributionsstatus för att filtrera de ordrar som är redo att distribueras från ordrar med parkerad distribution.

Parkera en distribution

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Välj den order som du vill parkera distributionen för.

 3. Klicka på knappen ....

 4. Klicka på Hold fulfillment (Parkera distribution).

 5. Välj de artiklar som du vill vänta med.

 6. Välj en orsak till parkeringen.

 7. Klicka på Hold fulfillment (Parkera distribution).

Frigör en distribution

När problemen som hindrade dig från att distribuera en order är åtgärdade kan du frigöra den manuella parkeringen av distributionen. När distributionen frigörs ändras orderns distributionsstatus till Ej distribuerad.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Välj den order som du vill frigöra från parkering av distribution.

 3. Välj de artiklar som du vill frigöra från den väntande distributionen.

 4. Klicka Release fulfillment (Frigör distribution).

Systemdistributionsväntelägen

Systemdistributionsväntelägen sker när en app eller ett annat serverdelsystem automatiskt håller en distribution i vänteläge.När till exempel merförsäljningserbjudanden visas för kunder i kassan ställs distributionsstatus in till I vänteläge tills kunden slutför sin order.Om en kund inte slutför en betalning i kassan är orderstatusen fortfarande I vänteläge för att kunden ska kunna återgå till ordern och slutföra betalningen.

När en order är väntande kan du reservera lager för ordern men du kan inte distribuera ordern förrän den väntande distributionen frigörs och orderns distributionsstatus ändras till öppen.

Det finns fyra typer av systemväntelägen:

 • Väntande merförsäljningserbjudande
 • Väntande auktorisering för Marketplace Partner
 • Väntande auktorisering för Markets Pro
 • Okänt leveransdatum

Avbryt en distribution (automatiska och manuella distributioner)

När du avbryter en leverans, distributionsstatusen för ordern återgår till Inte distribuerad och du kan köpa en ny fraktsedel eller skapa en ny produktserie för ordern.

Om du har köpt en fraktsedel måste du annullera den innan du kan avbryta distributionen.

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Gå till sidan Ordrar och klicka på numret för en order i listan som har distributionsstatusen Distribuerad.

 3. Klicka på ...-knappen i avsnittet Distributioner.

 4. Klicka på Avbryt distribution.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis