Shopify Shipping-fraktsedlar

Obs! Shopify Shipping är tillgängligt för ordrar som skickas från distributionsplatser baserade i USA, Kanada och Australien.

Om du använder Shopify Shipping kan du köpa fraktsedlar när du distribuerar en order i Shopify. Om dina distributionsplatser inte är baserade i USA, Kanada eller Australien, använd en fraktsedelsapp istället.

Se till att ditt Shopify-konto är konfigurerat för Shopify Shipping innan du köper fraktsedlarna.

När du har köpt en etikett kan du skriva ut eller annullera den från ordersidan.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis