Shopify Shipping med DHL

Om du levererar från en plats i USA kan du köpa Shopify-fraktsedlar från DHL och skicka dina paket till internationella adresser.

Fraktkostnaderna som du debiteras baseras på Shopifys avtal med DHL.

Överväganden vid leverans av paket med DHL

Kontrollera följande när du använder Shopify-leverans med DHL Express:

 • DHL Express levererar endast från kontinentala USA. Detta utesluter amerikanska territorier såsom Hawaii, Puerto Rico och Alaska.
 • Om din leveransdestination är ett avlägset område kan DHL lägga till en tilläggsavgift. Granska om ditt destinationspostnummer betraktas som avlägset i DHL:s tilläggsavgifter för undantagsaktiviteter.
 • Du kan endast skicka till internationella adresser. Du kan inte leverera till en adress i USA.

Få dina produkter till DHL

Du kan lämna av dina produkter på en avlämningsplats för DHL Express eller schemalägga en upphämtning.

Schemalägg en DHL Express-upphämtning

Du kan schemalägga en upphämtning på önskat datum, tid och adress. Hämtning från DHL Express är gratis. Kostnaden för upphämtningstjänsten ingår när du köper en fraktsedel. Upphämtningstiderna baseras på tidzonen för upphämtningsadressen.

Du kan schemalägga en upphämtning från 1 till 7 dagar i förväg. Alla upphämtningstider är uppskattningar och beror på trafik, väderförhållanden och upphämtningsadress. Om du vill schemalägga flera hämtningar måste du köpa minst en DHL Express-fraktsedel.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Gör något av följande för att schemalägga hämtning:

  • Klicka Boka hämtning i avsnittet Pakethämtning för att schemalägga hämtning direkt efter att du har köpt en fraktsedel.
  • Om du vill schemalägga en upphämtning för en order som distribuerades med DHL Express öppnar du ordern, klickar på ikonen ... och klickar sedan på Boka hämtning.
 3. Välj upphämtningsadress eller ange en kundadress i avsnittet Upphämtningsadress. Kundadresser sparas inte för framtida hämtningar.

 4. Ange följande uppgifter i avsnittet för Hämtningsuppgifter

  • namn och telefonnummer för kontakt
  • hämtningsdatum och beräknat klockslag för hämtning
  • paketets plats, exempelvis en reception eller en ytterdörr
  • specifika instruktioner för budet, exempelvis ett lägenhetsnummer eller en portkod.
 5. Kontrollera sammanfattning för hämtningen och klicka sedan Boka upphämtning.

Du kan se dina schemalagda upphämtningar från Shopify-administratörskontots sida Order.

Om en förare inte dyker upp för din bokade upphämtning, ring transportören på 1-800-CALL DHL (1-800-225-5345) med ditt bekräftelsenummer för hämtningen. Du kan hitta ditt bekräftelsenummer för hämtningen i orderns tidslinje.

Avboka en upphämtning

Du kan annullera en bokad upphämtning. Om du försöker annullera en upphämtning som ligger nära den bokade tiden kan det vara för sent och föraren kommer fortfarande att anlända på den bokade tidpunkten.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på Visa upphämtningar.

 3. Klicka på Avboka upphämtning.

 4. Klicka på Avboka upphämtning igen för att bekräfta.

Internationella priser med DHL

Du kan skicka paket internationellt med DHL Express Worldwide.

Beskrivning av DHL Express Worldwides typer av internationella frakttjänster
Frakttjänst Leveranstidslinje Beskrivning
DHL Express Worldwide 2-5 arbetsdagar Skicka order som behöver komma fram snabbt internationellt till 220 länder.

Inkluderade försäkringsskydd

DHL:s skadeståndsansvar regleras av en rad olika förordningar och konventioner baserat på leveransmetod, försändelsevikt och leveransvärde. I allmänhet är DHL:s skadeståndsansvar det lägsta av två värden: värdet på leveransen eller vikten av produkten multiplicerat med ett antal särskilda dragningsrätter. Detta innebär att leveranser med ett mycket lågt värde men låg vikt normalt inte får låg täckning. Till exempel kan en smycke som värderas till 1 000 USD endast ha 50 USD i täckning.

Om du vill se vilken försäkring DHL tillhandahåller för dina försändelser, se avsnittet ansvarsskyldighet i DHL: s regler och villkor. Om du har din verksamhet i USA och vill försäkra hela det totala värdet av din försändelse kan du köpa en fraktförsäkring via Shopify när du köper fraktsedel.

Etiketter och tullhandlingar för DHL Express

Du kan minska pappersavfall och påskynda tullklarering genom att använda Paperless Trade när du skickar med DHL Express. Om du levererar till ett land som stöds kommer dina tullhandlingar automatiskt att skickas in elektroniskt och du behöver endast skriva ut fraktsedeln.

Destinationsländer och regioner som stödjer Paperless Trade täcks i vanliga frågor om DHL Express digitala tullfakturor. Om ditt destinationsland inte stödjer tjänsten måste du skriva ut tullhandlingarna och bifoga dem till din sändning.

Underskrift krävs

Alla DHL Express internationella leveranser, utom de till Kanada, kräver underskrift vid leverans. Detta ingår i priset.

Sändningar som inte kommer fram eller som inte godkänns

Det kan hända att försändelser inte godkänns eller inte kommer fram om de inte möter reglerna och villkoren som DHL Express tillämpar. Det finns flera villkor som gör en försändelse ogiltig:

 • tulldeklarationen har inte fyllts i eller försändelsen har inte har tullklarerats
 • försändelsen innehåller förbjudna föremål
 • leveransadressen är felaktig eller inte korrekt markerad
 • förpackningen är defekt eller otillräcklig
 • mottagaren betalar inte tillämpade tullsatser och skatter för paketet
 • Det deklarerade produktvärdet i tullformen matchar inte transaktionsvärdet, eller med transaktionsvärdet för liknande varor

DHL Express kommer att kontakta din kund för mer information om spårningsstatusen står som Parkerad. De kommer att kontakta dig om de inte kommer i kontakt med din kund.

Få support för DHL-leveranser

Om du behöver hjälp med din DHL-försändelse, till exempel för att omdirigera ett paket eller lämna in en fordran, kan du kontakta Shopify-supporten.

Lämnar in ett anspråk

Skicka ett e-postmeddelande till Shopify Shipping-support på shipping-claims@shopify.com för att spåra ditt paket och lämna in en fordran om en försändelse saknas eller är skadad.

Du bör lämna in ditt anspråk så snart du upptäcker att ett paket har försvunnit eller skadats. DHL måste meddelas om ett anspråk inom 30 dagar efter att paketet har godkänts. Shopify Shipping-supporten behöver även tid att behandla och rikta ditt anspråk till DHL innan ansvarsperioden löper ut.

Inkludera följande information i ditt e-postmeddelande:

 • din .myshopify.com-adress
 • ditt ordernummer
 • beskrivning av skadan
 • mottagarens telefonnummer

Be om support för DHL-leveranser

Om du använder DHL Express med Shopify Shipping och du behöver hjälp, kan du kontakta:

Vem ska du kontakta för att få hjälp med DHL Express och Shopify Shipping utifrån dina behov
Situation Kontakta
Få hjälp innan du köper en etikett. Shopify-support
Få hjälp efter att ha köpt en etikett, till exempel omdirigera ett paket. Shopify-support
Lämna ett anspråk. Skicka ett e-postmeddelande till Shopify Shipping Support.
Se Lämna in en fordran för mer information om hur man lämnar in en fordran för en leverans med DHL Express.
Tvist om en fraktjustering. Shopify-support

Förbjudna föremål

Det är förbjudet att skicka vissa föremål med DHL Express:

 • varumärkesförfalskade varor
 • levande djur (till exempel insekter, puppor eller fiskyngel)
 • guld- eller silvertackor
 • valuta
 • ädelstenar och halvädelstenar
 • vapen och ammunition
 • mänskliga kvarlevor eller aska
 • föremål som anses vara olagliga i ditt avsedda destinationsland (t.ex. elfenben eller narkotika)

Paket som innehåller förbjudna föremål kommer inte att skickas. I det här fallet kontaktar DHL Express dig och returnerar ditt föremål.

Se DHL Express Regler och villkor för leverans för mer information om förbjudna föremål.

Beställa kostnadsfria frakttillbehör

Skicka ett e-postmeddelande till DHL Express via USShopifySupplies@dhl.com för att beställa kostnadsfria frakttillbehör. Den här knappen öppnar en e-postmall i din föredragna e-postklient:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis