Fraktsedelsskrivare som stöds

Du kan välja vilken fraktsedelskrivare du vill använda varje gång du skriver ut en etikett. Du kan skriva ut och sortera fraktsedlar under inköpsprocessen för fraktsedeln eller på Frakt och leverans inställningssidan i din Shopify-admin.

För bästa resultat ska du använda maskinvara som stöds av Shopify för att skriva ut dina fraktsedlar.

Fraktsedelsskrivare som stöds av Shopify

Du kan använda fraktsedelskrivare för att skriva ut fraktsedlarna som du köper i Shopify. Granska följande tabell för mer information om fraktsedelskrivare som stöds av Shopify:

Fraktsedlar
Etikettskrivare Modellnummer Tillgänglighet Kompatibilitet
DYMO LabelWriter® 4XL (USB) 2002150 USA och Kanada Windows och Mac
Etikettskrivaren Brother QL (trådlös) QL-1110NWB USA och Australien Windows, Mac, iOS och Android
Bixolon etikettskrivare (USB) XD5-40dK/BEG Storbritannien och Irland Windows och Mac
Etikettskrivaren Zebra (USB) ZD220 USA, Kanada, Storbritannien, Irland och Nya Zeeland Windows och Mac
Etikettskrivaren Zebra (Trådlös) ZD420 USA och Kanada Windows, Mac, Android och iOS
Etikettskrivaren Zebra 2" ZSB (trådlös) ZSB-DP12 USA Windows, Mac, Android och iOS
Etikettskrivaren Zebra 4" ZSB (trådlös) ZSB-DP14N USA Windows, Mac, Android och iOS

Dymo LabelWriter 4XL

Skrivaren Dymo LabelWriter 4XL ansluter till din Windows- eller Mac-dator via USB.

Etikettskrivaren Rollo

Rollo-etikettskrivaren ansluter till din dator via USB och den kräver inte toner eller bläck för att skriva ut.

Steg 1: Konfigurera din Rollo-etikettskrivare

 1. Om skrivaren är i läget kan du stänga av den genom att trycka in knappen som sitter på skrivarens baksida.
 2. Anslut strömkabeln till din Rollo-etikettskrivare.
 3. Anslut den andra änden av strömkabeln till din nätadapter och anslut adaptern till ett vägguttag.
 4. Anslut USB-kabeln till din skrivare och den andra änden till din dator.
 5. Sätt in etiketterna i skrivaren med etikettsidan uppåt.
 6. Justera flikarna så att de håller etiketterna på plats.
 7. Vrid strömbrytaren till .
 8. Tryck och håll den lila knappen längst upp på etikettskrivaren intryckt tills du hör ett pip och släpp den sedan. Din skrivare identifierar automatiskt etikettypen och storleken.

Steg 2: Installera din Rollo-etikettskrivare

Brother QL etikettskrivare

Brother QL etikettskrivare stöder USB- och Wi-Fi-anslutning.

Ställ in din Brother-etikettskrivare

 1. Se till att strömbrytaren på skrivarens baksida är inställd på Off.
 2. Anslut strömkabeln till Brother-etikettskrivaren och anslut sedan den andra änden till ett jordat vägguttag.
 3. Dra spakarna på båda sidorna av skrivaren för att öppna etikettfacket.
 4. Placera etikettrullen i spolguiden Se till att spolarmarna sitter ordentligt i sina fästen.
 5. Mata etikettrullen genom etikettskrivaren. Håll etikettrullen rakt för att undvika snedställda etiketter eller att etiketterna fastnar.
 6. Stäng etikettfacket.
 7. Tryck strömbrytarknappen On för att aktivera etikettskrivaren.
 8. Tryck på matningsknappen för att rikta in etikettrullens ände.

Anslut din Brother-etikettskrivare till din stationära eller bärbara dator

Du kan ansluta Brother-etikettskrivaren till din Windows- eller Mac-dator med en USB-kabel, en LAN-anslutning med anslutningskabel, Bluetooth eller Wi-Fi. Innan du ansluter din etikettskrivare till din dator måste du ladda ner etikettskrivarens mjukvara från Brothers webbplats och sedan installera programvaran på din dator.

Anslut din Brother-etikettskrivare till din iOS-enhet

Etikettskrivaren Brother QL-111ONWB har stöd för Wi-Fi-anslutning. Du kan ansluta din etikettskrivare till din iOS-enhet med Airdrop eller WiFi direkt.

Bixolon etikettskrivare

Du kan använda etikettskrivaren Bixolon för att skriva ut fraktsedlarna om du är en handlare i Storbritannien eller Irland. Den ansluts till din dator via USB och kräver inte toner eller bläck för att skriva ut. Du kan använda Zebra-streckkodsetiketterna för att skriva ut fraktsedlar med Bixolon-etikettskrivaren.

Om du vill veta mer om etikettskrivaren Bixolon, se Bixolon-skrivarens bruksanvisning eller besök Bixolons supportsida.

Konfigurera din Bixolon-etikettskrivare

Steg:

 1. Om skrivaren är i läget kan du stänga av den genom att trycka in knappen som sitter på skrivarens baksida.
 2. Anslut strömkabeln till din Bixolon-etikettskrivare.
 3. Anslut den andra änden av strömkabeln till din nätadapter och anslut adaptern till ett vägguttag.
 4. Anslut USB-kabeln till din skrivare och den andra änden till din dator.
 5. Sätt in etiketterna i skrivaren med etikettsidan uppåt.
 6. Justera flikarna så att de håller etiketterna på plats.
 7. Vrid strömbrytaren till .
 8. Tryck och håll den lila knappen längst upp på etikettskrivaren intryckt tills du hör ett pip och släpp den sedan. Din skrivare identifierar automatiskt etikettypen och storleken.

Installation i Mac OS X

Steg:

 1. Besök Bixolons webbplats för att ladda ner rätt drivrutin för din dator.
 2. Hitta och öppna installationspaketet på din dator.
 3. I dialogrutan, dubbelklicka på .pkg-filen.
 4. Följ anvisningarna i installationsprogrammet.

Installation i Windows

Steg:

 1. Besök Bixolons webbplats för att ladda ner rätt drivrutin för din dator.
 2. Hitta och öppna installationspaketet på din dator.
 3. Följ anvisningarna i installationsprogrammet.

Zebra etikettskrivare

Du kan använda den trådlösa etikettskrivaren Zebra ZD420, USB-etikettskrivaren Zebra ZD220, Zebra 2" ZSB-etikettskrivare och Zebra 4" ZSB-etikettskrivare för att skriva ut fraktsedlarna du köper i Shopify. Beroende på modell ansluter skrivaren till din enhet via USB, Bluetooth eller Wi-Fi.

Om du vill skriva ut etiketter med Zebra-skrivare ZD220 eller ZD420, måste du använda etiketter från Zebra i en av följande storlekar:

 • Streckkod – 10010037 (1,2" x 0,85")
 • Streckkod – 10010038 (1,25 tum x 1 tum)
 • Streckkod – 10010039 (2 tum x 1 tum)
 • Streckkod – 10015340 (2,25" x 0,75")
 • Streckkod – 10010043 (3 tum x 1 tum)
 • Streckkod – 10010044 (3" x 2")
 • Frakt – (4" x 6")

Om du vill skriva ut etiketter med en skrivare i Zebra ZSB-serien måste du använda etiketter från Zebra i en av följande storlekar:

 • Zebra-streckkoder ZSB-LC6 57 (2.25" x 1") - 57 mm x 25 mm
 • Zebra Multipurpose ZSB-LC7 (1.25" x 1.25") - 32 mm x 32 mm
 • Zebra Jewelry ZSB-LC8 (2.25" x 0.5") - 57 mm x 13 mm
 • Zebra XL Shipping ZSB-LC1 (4" x 6") – 102mm x 152mm

Konfigurera skrivaren Zebra ZD220

Innan du konfigurerar din Zebra NY ZD220-skrivare måste du ladda ner skrivarens mjukvara från webbplatsen för installation av Zebra-skrivaren och installera den sedan på din enhet.

Steg:

 1. Anslut din skrivare:

  1. Anslut strömförsörjningen till din skrivare.
  2. Anslut nätkabeln till strömförsörjningen.
  3. Anslut nätsladden till en strömkälla.
  4. Kontrollera att strömförsörjningsindikatorn är upplyst.
  5. Anslut USB-kabeln till etikettskrivaren.
 2. Ladda media:

  1. Ta bort omslaget från mediarullen.
  2. Placera mediarullen på hållaren.
  3. Tryck in media under guiderna.
  4. Justera sensorn nära mitten.
  5. Stäng skrivaren.
 3. Slå på och kalibrera skrivaren:

  1. Tryck in och släpp strömbrytaren. När skrivaren är klar att använda kommer statusindikatorn att visa grönt ljus. Skrivaren är i pausläge om statusindikatorn är grön men blinkar. För att lämna pausläget, tryck på matningsknappen.
  2. Tryck och håll in matningsknappen tills statusindikatorn blinkar av och på två gånger. Skrivaren matar långsamt och mäter flera etiketter. När kalibreringen har avslutats visar statusindikatorn ett fast grönt ljus.
  3. Riv av överflödig media.
  4. Tryck och håll in matningsknappen tills statusindikatorn blinkar av och på en gång för att testa utskriften av konfigurationsrapporten.

Om du vill veta mer om konfiguration av skrivaren Zebra ZD220, se snabbinställningsguiden för Zebra ZD220/ZD230.

Ställ in din Zebra ZD420/ZD421-skrivare

 1. Anslut din skrivare:

  1. Anslut strömförsörjningen till din skrivare.
  2. Anslut nätkabeln till strömförsörjningen.
  3. Anslut nätsladden till en strömkälla.
  4. Kontrollera att strömförsörjningsindikatorn är upplyst.
  5. Anslut USB-kabeln till etikettskrivaren.
 2. Ladda media:

  1. Ta bort omslaget från mediarullen.
  2. Placera mediarullen på hållaren.
  3. Tryck in media under guiderna.
  4. Justera sensorn nära mitten.
  5. För in bandupptagning och bandförsörjning.
  6. Dra papperet genom upptagningskärnan.
  7. Stäng skrivaren.
 3. Slå på och kalibrera skrivaren:

  1. Tryck in och släpp strömbrytaren. När skrivaren är klar att använda kommer statusindikatorn att visa grönt ljus. Skrivaren är i pausläge om statusindikatorn är grön men blinkar. För att lämna pausläget, tryck på matningsknappen.
  2. Tryck och håll in matningsknappen tills statusindikatorn blinkar av och på två gånger. Skrivaren matar långsamt och mäter flera etiketter. När kalibreringen har avslutats visar statusindikatorn ett fast grönt ljus.
  3. Riv av överflödig media.
  4. Tryck och håll in matningsknappen tills statusindikatorn blinkar av och på en gång för att testa utskriften av konfigurationsrapporten.

Om du vill veta mer om skrivarens konfiguration, se en av följande snabbguider för konfiguration:

Ställ in din skrivare i Zebra ZSB-serien

Du måste ha Wi-Fi-anslutning för att kunna ställa in och använda Zebra ZSB-seriens etikettskrivare.

Steg:

 1. Sätt på etikettskrivaren. Skrivaren skriver automatiskt ut en etikett med en QR-kod när du först aktiverar den.
 2. Skanna QR-koden med din Android- eller iOS-enhets kamera och ladda sedan ner ZSB-seriens app.
 3. Skapa ett nyttokonto för Zebra. Det tas inte ut några avgifter för att skapa ett konto.
 4. Följ stegen i appen för att konfigurera din skrivare.

Om du vill veta mer om ZSB-seriens skrivares konfiguration, se snabbinställningsguiden för skrivare i ZSB-serien.

Vanlig stationär skrivare

Du kan också använda en vanlig stationär skrivare för att skriva ut fraktetiketter som du köper via Shopify. Följ instruktionerna som följde med skrivaren för att installera den. Om du behöver hjälp med att installera skrivaren kan du kontakta supportkanalerna som anges i skrivarens instruktioner.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis