Understøttede printere til fragtlabels

Du kan vælge den fragtlabelprinter, som du vil bruge, hver gang du udskriver en label. Du kan udskrive og samle fragtlabels under købsprocessen til fragtlabels eller via indstillingssiden Forsendelse og levering i Shopify-administratoren.

Du opnår de bedste resultater ved at bruge Shopify-understøttet hardware til at udskrive dine fragtlabels.

Shopify-understøttede printere til fragtlabels

Du kan bruge fragtlabelprintere til at udskrive de forsendelsesetiketter, som du køber i Shopify. Gennemgå følgende tabel for at lære mere om Shopify-understøttede fragtlabelprintere:

Fragtlabels
Labelprinter Modelnummer Tilgængelighed Kompatibilitet
DYMO LabelWriter® 4XL (USB) 2002150 USA og Canada Windows og Mac
Brother QL-labelprinter (trådløs) QL-1110NWB USA og Australien Windows, Mac, iOS og Android
Bixolon-labelprinter (USB) XD5-40dK/BEG Storbritannien og Irland Windows og Mac
Zebra Label Printer (USB) ZD220 USA, Canada, Storbritannien, Irland og New Zealand Windows og Mac
Zebra Label Printer (Wireless) ZD420 USA og Canada Windows, Mac, Android og iOS
Zebra 2" ZSB Label Printer (Wireless) ZSB-DP12 USA Windows, Mac, Android og iOS
Zebra 4" ZSB Label Printer (Wireless) ZSB-DP14N USA Windows, Mac, Android og iOS

Dymo LabelWriter 4XL

Dymo LabelWriter 4XL-printeren kan sluttes til din Windows- eller Mac-computer via USB.

Rollo-labelprinter

Rollo-labelprinteren kan sluttes til din computer via USB, og den kræver ikke toner eller blæk til udskrivning.

Trin 1: Opsæt din Rollo-labelprinter

 1. Hvis printerkontakten står på Til, skal du slukke for den ved at trykke på kontakten på printerens bagside.
 2. Tilslut strømkablet til din Rollo-labelprinter.
 3. Slut den anden ende af strømkablet til strømforsyningen, og sæt adapteren i en stikkontakt.
 4. Slut USB-kablet til din printer, og sæt den anden ende til din computer.
 5. Indsæt labelerne i printeren med labelsiden opad.
 6. Juster tapperne, så de holder labelerne på plads.
 7. Slå tænd/sluk-knappen Til.
 8. Tryk og hold den lilla knap øverst på labelprinteren nede, indtil du hører et bip, og slip derefter. Din printer registrerer automatisk labeltype og -størrelse.

Trin 2: Installer din Rollo-labelprinter

Brother QL-labelprinter

The Brother QL-labelprinteren understøtter USB- og Wi-Fi-tilslutning.

Opsæt din Brother-labelprinter

 1. Sørg for, at strømafbryderen på bagsiden af printeren er indstillet til Fra.
 2. Slut strømkablet til din Brother-labelprinter, og sæt derefter den anden ende i en jordet stikkontakt.
 3. Træk i håndtagene på begge sider af printeren for at åbne labelrummet.
 4. Placer labelrullen ind i spoleindføringen. Sørg for, at spolearmene sidder fast i deres monteringer.
 5. Før labelrullen gennem labelprinteren. Hold labelrullen lige for at undgå skæve labels eller labelstop.
 6. Luk labelrummet.
 7. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slå labelprinteren Til.
 8. Tryk på føderknappen for at justere enden af labelrullen.

Slut din Brother-labelprinter til din stationære eller bærbare computer

Du kan slutte Brother-labelprinteren til din Windows- eller Mac-computer via et USB-kabel, et LAN-kabel, Bluetooth eller Wi-Fi. Inden du slutter labelprinteren til din computer, skal du downloade labelprinterens software fra Brothers website og derefter installere softwaren på din computer.

Slut din Brother-labelprinter til din iOS-enhed

Brother QL-111ONWB-labelprinteren understøtter Wi-Fi-tilslutning. Du kan forbinde din labelprinter til din iOS-enhed ved hjælp af Airdrop eller direkte via Wi-Fi.

Bixolon-labelprinter

Du kan bruge Bixolon-labelprinteren til at udskrive fragtlabels, hvis du er shopejer i Storbritannien eller Irland. Labelprinteren kan sluttes til din computer via USB, og den kræver ikke toner eller blæk til udskrivning. Du kan bruge Zebra-stregkodelabels til at udskrive fragtlabels med Bixolon-labelprinteren.

Du kan få mere at vide om Bixolon-labelprinteren i brugervejledningen til Bixolon-labelprinteren eller på Bixolons supportside.

Opsæt din Bixolon-labelprinter

Fremgangsmåde:

 1. Hvis printerkontakten står på Til, skal du slukke for den ved at trykke på kontakten på printerens bagside.
 2. Tilslut strømkablet til din Bixolon-labelprinter.
 3. Slut den anden ende af strømkablet til strømforsyningen, og sæt adapteren i en stikkontakt.
 4. Slut USB-kablet til din printer, og sæt den anden ende til din computer.
 5. Indsæt labelerne i printeren med labelsiden opad.
 6. Juster tapperne, så de holder labelerne på plads.
 7. Slå tænd/sluk-knappen Til.
 8. Tryk og hold den lilla knap øverst på labelprinteren nede, indtil du hører et bip, og slip derefter. Din printer registrerer automatisk labeltype og -størrelse.

Installation i Mac OS X

Fremgangsmåde:

 1. Besøg Bixolons website for at downloade den korrekte driver til din computer.
 2. Find og åbn installationspakken på din computer.
 3. I dialogboksen skal du dobbeltklikke på .pkg-filen.
 4. Følg instruktionerne i installationsprogrammet.

Installation i Windows

Fremgangsmåde:

 1. Besøg Bixolons website for at downloade den korrekte driver til din computer.
 2. Find og åbn installationspakken på din computer.
 3. Følg instruktionerne i installationsprogrammet.

Zebra-labelprintere

Du kan bruge Wireless Zebra Label Printer (ZD420), USB Zebra Label Printer (ZD220), Zebra 2" ZSB Label Printer og Zebra 4" ZSB Label Printer til at udskrive de fragtlabels, du køber i Shopify. Printeren kan sluttes til din enhed via USB, Bluetooth eller Wi-Fi afhængigt af modellen.

Du skal bruge Zebra-brandlabels i én af følgende størrelser for at udskrive labels med en ZD220- eller ZD420 Zebra-printer:

 • Stregkode – 10010037 (1,2"x 0,85")
 • Stregkode - 10010038 (1,25" x 1")
 • Stregkode - 10010039 (2" x 1")
 • Stregkode – 10015340 (2,25"x 0,75")
 • Stregkode - 10010043 (3" x 1")
 • Stregkode – 10010044 (3"x 2")
 • Levering – (4"x 6")

Hvis du vil udskrive labels med en printer fra Zebra ZSB-serien, skal du bruge Zebra-brandlabels i én af følgende størrelser:

 • Zebra-stregkodelabel ZSB-LC6 (2,25" x 1") – 57mm x 25mm
 • Zebra Multipurpose ZSB-LC7 (1,25" x 1,25") – 32mm x 32mm
 • Zebra Jewelry ZSB-LC8 (2,25" x 0,5") – 57mm x 13mm
 • Zebra XL Shipping ZSB-LC1 (4"x 6") – 102 mm x 152 mm

Opsæt din Zebra ZD220-printer

Inden du opsætter din Zebra ZD220-printer, skal du downloade printerens software fra Zebras website til opsætning af printere og derefter installere den på din enhed.

Fremgangsmåde:

 1. Tilslut printeren:

  1. Slut printeren til strømforsyningen.
  2. Slut strømledningen til strømforsyningen.
  3. Slut strømledningen til en AC-strømkilde.
  4. Bekræft, at indikatoren for strømforsyning lyser.
  5. Slut USB-kablet til labelprinteren.
 2. Indlæs medie:

  1. Fjern den udvendige emballage på medierullen.
  2. Sæt medierullen på holderen.
  3. Tryk mediet ned under skinnerne.
  4. Juster sensoren mod midten.
  5. Luk printeren.
 3. Tænd printeren, og kalibrer den:

  1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og slip den igen. Statusindikatoren lyser grønt, når printeren er klar til brug. Hvis statusindikatoren er grøn, men blinker, betyder det, at printeren er i dvaletilstand. Du kan afslutte dvaletilstanden ved at trykke på knappen Feed.
  2. Tryk på knappen Feed og hold den nede, indtil statusindikatoren blinker sluk/tænd to gange. Printeren læser og måler flere labels. Når kalibreringen er slut, lyser statusindikatoren grønt konstant.
  3. Riv overskydende medie af.
  4. Tryk på knappen Feed og hold den nede, indtil statusindikatoren blinker sluk/tænd én gang for at prøveudskrive konfigurationsrapporten.

Få mere at vide om opsætning af Zebra ZD220-printeren under Zebras hurtige opsætningsvejledning til ZD220/ZD230.

Opsæt din Zebra ZD420/ZD421-printer

 1. Tilslut printeren:

  1. Slut printeren til strømforsyningen.
  2. Slut strømledningen til strømforsyningen.
  3. Slut strømledningen til en AC-strømkilde.
  4. Bekræft, at indikatoren for strømforsyning lyser.
  5. Slut USB-kablet til labelprinteren.
 2. Indlæs medie:

  1. Fjern den udvendige emballage på medierullen.
  2. Sæt medierullen på holderen.
  3. Tryk mediet ned under skinnerne.
  4. Juster sensoren mod midten.
  5. Indsæt opviklingskernen og farvebåndet.
  6. Træk papiret gennem opviklingskernen.
  7. Luk printeren.
 3. Tænd printeren, og kalibrer den:

  1. Tryk på tænd/sluk-knappen, og slip den igen. Statusindikatoren lyser grønt, når printeren er klar til brug. Hvis statusindikatoren er grøn, men blinker, betyder det, at printeren er i dvaletilstand. Du kan afslutte dvaletilstanden ved at trykke på knappen Feed.
  2. Tryk på knappen Feed og hold den nede, indtil statusindikatoren blinker sluk/tænd to gange. Printeren læser og måler flere labels. Når kalibreringen er slut, lyser statusindikatoren grønt konstant.
  3. Riv overskydende medie af.
  4. Tryk på knappen Feed og hold den nede, indtil statusindikatoren blinker sluk/tænd én gang for at prøveudskrive konfigurationsrapporten.

Få mere at vide om opsætning af printeren i én af følgende vejledninger til hurtig opsætning:

Opsæt din printer fra Zebra ZSB-serien

Du skal have Wi-Fi-forbindelse for at kunne opsætte og bruge din labelprinter fra Zebra ZSB-serien.

Fremgangsmåde:

 1. Tænd for labelprinteren. Printeren udskriver automatisk en label med QR-koden, når du tænder den for første gang.
 2. Scan QR-koden med kameraet på din Android- eller iOS-enhed, og download derefter appen ZSB Series.
 3. Opret en Zebra-konto. Der er ingen gebyrer forbundet med oprettelse en kontoen.
 4. Følg trinnene i appen til at opsætte din printer.

Få mere at vide om opsætning af printere fra ZSB-serien under den hurtige opsætningsvejledning til printere fra ZSB-serien.

Almindelig stationær printer

Du kan også bruge en almindelig stationær printer til at udskrive fragtlabels, som du køber gennem Shopify. Følg vejledningen, der fulgte med printeren, for at installere den. Hvis du har brug for hjælp til at installere printeren, kan du kontakte de supportkanaler, der er angivet i printerens vejledning.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis