Understøttede labelprintere

Du kan vælge den fragtlabelprinter, som du vil bruge, hver gang du udskriver en label. Du kan gøre dette på indstillingssiden Forsendelse og levering i din Shopify-administrator. Du opnår de bedste resultater ved at bruge Shopify-understøttet hardware til at udskrive dine fragtlabels.

Dymo LabelWriter 4XL

Du kan bruge Dymo LabelWriter 4XL til at udskrive de fragtlabels, du køber i Shopify. Den kan tilsluttes din computer via USB. Du kan købe Dymo LabelWriter 4XL i Shopifys hardwarebutik.

Du kan få mere at vide om Dymo LabelWriter 4XL-printeren på Dymos supportside.

Installation og opsætning i Mac OS X

Inden du kan bruge Dymo-printeren på Mac OS X, skal du downloade og installere de seneste drivere til Mac.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn din webbrowser.
 2. Gå til Dymos website.
 3. Klik på Support > Downloads: Software, Drivers & User Guides (Downloads: Software, drivere og brugervejledninger).
 4. Klik på Download under den nyeste Mac-version.
 5. Når downloaden er færdig, skal du åbne filen .dmg for at installere Dymos Label Software.
 6. Følg instruktionerne i installationsprogrammet.
 7. Slut din printer til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, og tilslut strømforsyningen. Når du tænder printeren, registreres din computer automatisk.

Installation og opsætning i Windows 10

Du kan installere Dymo-printeren i Windows 10 ved at slutte din printer til din computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel og tilslutte strømforsyningen. Når du tænder printeren, registrerer din computer den automatisk og downloader de nødvendige enhedsdrivere. Du kan bekræfte, at din printer er installeret.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn computerens kontrolpanel.
 2. Klik på Hardware og lyd.
 3. Klik på Enheder.
 4. Bekræft at Dymo LabelWriter 4XL vises på listen med printere i afsnittet Printere og scannere.

Rollo-labelprinter

Du kan bruge Rollo-labelprinteren til at udskrive de fragtlabels, du køber i Shopify. Den opretter forbindelse til din computer via USB, og kræver ikke toner eller blæk til udskrivning.

Du kan få mere information om Rollo-labelprinteren på Rollos supportportal.

Opsæt din Rollo-labelprinter

Fremgangsmåde:

 1. Hvis printerkontakten står på Til, skal du slukke for den ved at trykke på kontakten på printerens bagside.
 2. Tilslut strømkablet til din Rollo-labelprinter.
 3. Slut den anden ende af strømkablet til strømforsyningen, og sæt adapteren i en stikkontakt.
 4. Slut USB-kablet til din printer, og sæt den anden ende til din computer.
 5. Indsæt labelerne i printeren med labelsiden opad.
 6. Juster tapperne, så de holder labelerne på plads.
 7. Slå tænd/sluk-knappen Til.
 8. Tryk og hold den lilla knap øverst på labelprinteren nede, indtil du hører et bip, og slip derefter. Din printer registrerer automatisk labeltype og -størrelse.

Installation i Mac OS X

Fremgangsmåde:

 1. Besøg Rollos website for at downloade den korrekte driver til din computer.
 2. Find og åbn installationspakken på din computer.
 3. I dialogboksen skal du dobbeltklikke på .pkg-filen.
 4. Følg instruktionerne i installationsprogrammet, og klik derefter på Luk.
 5. Når du tænder printeren, registreres din computer automatisk.

Installation i Windows

Fremgangsmåde:

 1. Besøg Rollos website for at downloade den korrekte driver til din computer.
 2. Find og åbn installationspakken på din computer.
 3. Følg instruktionerne i installationsprogrammet.
 4. I Windows skal du gå til Kontrolpanel > Enheder og printere.
 5. Højreklik på Rollo Printer.
 6. Klik på Avanceret i dialogboksen.
 7. Vælg din labelstørrelse på rullemenuen Papirstørrelse.
 8. Klik på OK for at gemme dine indstillinger.

Brother QL-111ONWB-labelprinter

Du kan bruge Brother-labelprinteren til at udskrive dine Shopify Shipping-labels i Shopify-administratoren eller Shopify-appen. Printeren understøtter USB- og Wi-Fi-forbindelse. Du kan købe Brother-labelprinteren i Shopifys hardwarebutik.

Du kan få mere information om Brother-labelprinteren på Brothers supportportal.

Opsæt din Brother-labelprinter

Fremgangsmåde:

 1. Sørg for, at strømafbryderen på bagsiden af printeren er indstillet til Fra.
 2. Slut strømkablet til din Brother-labelprinter, og sæt derefter den anden ende i en jordet stikkontakt.
 3. Træk i håndtagene på begge sider af printeren for at åbne labelrummet.
 4. Placer labelrullen ind i spoleindføringen. Sørg for, at spolearmene sidder fast i deres monteringer.
 5. Før labelrullen gennem labelprinteren. Hold labelrullen lige for at undgå skæve labels eller labelstop.
 6. Luk labelrummet.
 7. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slå labelprinteren Til.
 8. Tryk på føderknappen for at justere enden af labelrullen.

Slut din Brother-labelprinter til din stationære computer

Brother QL-111ONWB-labelprinteren understøtter USB- og Wi-Fi-tilslutning.

Fremgangsmåde:

 1. Slut labelprinteren til din computer med det medfølgende USB-kabel.
 2. Besøg Brothers website for at downloade installationsprogrammet til labelprintersoftwaren.
 3. Find og åbn installationsprogrammet på din computer.
 4. Følg vejledningen i installationsprogrammet. Du kan vælge forbindelsesmetoden til din labelprinter under installationen.

Slut din Brother-labelprinter til din iOS-enhed

Brother QL-111ONWB-labelprinteren understøtter Wi-Fi-forbindelse.

Almindelig stationær printer

Du kan også bruge en almindelig stationær printer til at udskrive fragtlabels, som du køber gennem Shopify. Følg vejledningen, der fulgte med printeren, for at installere den. Hvis du har brug for hjælp til at installere printeren, kan du kontakte de supportkanaler, der er angivet i printerens vejledning.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis