Obsługiwane drukarki etykiet

Możesz wybrać drukarkę etykiet wysyłkowych, której chcesz używać za każdym razem, gdy drukujesz etykietę. Możesz to zrobić na stronie ustawień Wysyłka i dostawa w panelu administracyjnym Shopify. Dla uzyskania najlepszego efektu użyj sprzętu obsługiwanego przez Shopify w celu wydruku etykiet wysyłkowych.

Dymo LabelWriter 4XL

Możesz użyć drukarki Dymo LabelWriter 4XL do drukowania etykiet wysyłkowych, które kupujesz w Shopify. Drukarka łączy się z komputerem przez USB. Możesz kupić drukarkę Dymo LabelWriter 4XL w Shopify Hardware Store.

Więcej informacji na temat drukarki Dymo LabelWriter 4XL można znaleźć na stronie pomocy technicznej Dymo.

Instalacja i konfiguracja w Mac OS X

Aby móc używać drukarki Dymo w systemie Mac OS X, musisz pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki dla komputerów Mac.

Kroki:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową.
 2. Przejdź do strony internetowej DYMO.
 3. Kliknij Wsparcie > Pliki do pobrania: Oprogramowanie, sterowniki i instrukcje obsługi:.
 4. W najnowszej wersji komputera Mac kliknij opcję Pobierz.
 5. Po zakończeniu pobierania otwórz plik .dmg, aby zainstalować oprogramowanie Label firmy Dymo.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.
 7. Podłącz drukarkę do komputera za pomocą dołączonego kabla USB i podłącz jej zasilacz. Po włączeniu drukarki komputer wykryje ją automatycznie.

Instalacja i konfiguracja w systemie Windows 10

Aby zainstalować drukarkę Dymo w systemie Windows 10, podłącz ją do komputera za pomocą dołączonego kabla USB i podłącz jej zasilacz. Po włączeniu drukarki komputer wykryje ją automatycznie i pobierze wymagane sterowniki urządzenia. Potwierdź, że drukarka została zainstalowana.

Kroki:

 1. Otwórz panel sterowania komputera.
 2. Kliknij Sprzęt i dźwięk.
 3. Kliknij Urządzenia.
 4. W sekcji Drukarki i skanery potwierdź, że Dymo LabelWriter 4XL pojawia się na liście drukarek.

Drukarka etykiet Rollo

Możesz użyć drukarki etykiet Rollo, aby drukować etykiety wysyłkowe kupione w Shopify. Łączy się ona z komputerem przez USB i nie wymaga tonera ani tuszu do drukowania.

Aby dowiedzieć się więcej o drukarce etykiet Rollo, zobacz portal pomocy technicznej Rollo.

Skonfiguruj drukarkę etykiet Rollo

Kroki:

 1. Jeśli przełącznik drukarki jest ustawiony na On, wyłącz go, naciskając przełącznik znajdujący się z tyłu drukarki.
 2. Podłącz kabel zasilający do drukarki etykiet Rollo.
 3. Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do zasilacza, a zasilacz do gniazdka elektrycznego.
 4. Podłącz kabel USB do drukarki, a drugi koniec do komputera.
 5. Włóż etykiety do drukarki stroną nadruku do góry.
 6. Wyreguluj uchwyty tak, aby etykiety nie ześlizgiwały się.
 7. Ustaw przełącznik zasilania na On.
 8. Naciśnij i przytrzymaj fioletowy przycisk na górze drukarki etykiet, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij go. Drukarka automatycznie wykryje typ i rozmiar etykiety.

Instalacja w Mac OS X

Kroki:

 1. Odwiedź stronę internetową Rollo, aby pobrać sterownik odpowiedni dla swojego komputera.
 2. Znajdź i otwórz pakiet instalacyjny na swoim komputerze.
 3. W oknie dialogowym kliknij dwukrotnie plik .pkg.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego, a następnie kliknij Zamknij.
 5. Po włączeniu drukarki komputer wykryje ją automatycznie.

Instalacja w systemie Windows

Kroki:

 1. Odwiedź stronę internetową Rollo, aby pobrać sterownik odpowiedni dla swojego komputera.
 2. Znajdź i otwórz pakiet instalacyjny na swoim komputerze.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.
 4. W systemie Windows przejdź do panelu sterowania > Urządzenia i drukarki.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy Rollo Printer.
 6. W oknie dialogowym kliknij Zaawansowane.
 7. W menu rozwijanym Rozmiar papieru wybierz rozmiar etykiety.
 8. Kliknij OK, aby zapisać ustawienia.

Drukarka etykiet Brother QL-111ONWB

Możesz użyć drukarki etykiet Brother do drukowania etykiet Shopify Shipping w panelu administracyjnym lub aplikacji Shopify. Drukarka posiada łączność USB i Wi-Fi. Drukarkę etykiet Brother możesz kupić w Sklepie ze sprzętem Shopify.

Więcej informacji na temat drukarki etykiet Brother można znaleźć w portalu pomocy technicznej Brother.

Skonfiguruj drukarkę etykiet Brother

Kroki:

 1. Upewnij się, że przełącznik zasilania znajdujący się z tyłu drukarki jest ustawiony na Off.
 2. Podłącz kabel zasilający do drukarki etykiet Brother, a następnie podłącz drugi koniec do uziemionego gniazda zasilania AC.
 3. Pociągnij dźwignie po obu stronach drukarki, aby otworzyć komorę na etykiety.
 4. Umieść rolkę etykiet w prowadnicy szpuli. Upewnij się, że ramiona szpuli są mocno osadzone w uchwytach.
 5. Przełóż rolkę etykiet przez drukarkę etykiet. Rolkę etykiet trzymaj prosto, aby zapobiec zakrzywianiu lub zakleszczaniu się etykiet.
 6. Zamknij komorę na etykiety.
 7. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę etykiet.
 8. Naciśnij przycisk podawania, aby wyrównać koniec rolki etykiet.

Podłącz drukarkę etykiet Brother do komputera stacjonarnego

Drukarka etykiet Brother QL-111ONWB posiada łączność USB i Wi-Fi.

Kroki:

 1. Podłącz drukarkę etykiet do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
 2. Odwiedź stronę internetową Brother, aby pobrać program instalacyjny oprogramowania drukarki etykiet.
 3. Znajdź i otwórz program instalacyjny na swoim komputerze.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego. Podczas instalacji można wybrać metodę podłączenia drukarki etykiet.

Podłącz drukarkę etykiet Brother do urządzenia z systemem iOS

Drukarka etykiet Brother QL-111ONWB posiada łączność Wi-Fi.

Standardowa drukarka biurkowa

Możesz również użyć standardowej drukarki biurkowej do drukowania etykiet wysyłkowych, które kupujesz za pośrednictwem Shopify. Aby zainstalować drukarkę, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Jeśli potrzebujesz pomocy przy instalacji drukarki, możesz skontaktować się z kanałami pomocy technicznej wymienionymi w instrukcjach drukarki.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo