Ubezpieczenie przesyłki dla etykiet Shopify Shipping

Jeśli wysyłasz zamówienia ze Stanów Zjednoczonych i kupujesz etykiety Shopify Shipping, możesz zabezpieczyć swoje zamówienia, wykupując ubezpieczenie przesyłki na kwotę do 5000 USD. Ubezpieczenie przesyłki chroni Twoje przesyłki przed utratą, kradzieżą lub uszkodzeniem.

Możesz ubezpieczyć swoją przesyłkę, podczas zakupu etykiet wysyłkowych i przesyłać roszczenia bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego Shopify.Shipsurance jest administratorem ubezpieczeń w przypadku ubezpieczenia, które kupujesz za pośrednictwem Shopify.

Kryteria kwalifikacji do ubezpieczenia wysyłki

Musisz spełniać następujące wymagania, aby kwalifikować się do ubezpieczenia:

Aby skorzystać z bezpłatnego ubezpieczenia przesyłki o wartości do 200 USD na każdej kwalifikującej się etykiecie, musisz również spełnić następujące wymagania:

 • Aktywuj Shopify Payments w swoim sklepie.
 • Twój sklep musi korzystać z planu Shopify, Advanced Shopify lub Plus.

Dodane ubezpieczenie przesyłki

Jeśli korzystasz z planu Shopify, Advanced Shopify lub Plus i masz aktywowaną usługę Shopify Payments, ubezpieczenie przesyłki w wysokości 200 USD jest automatycznie uwzględniane na każdej kwalifikującej się etykiecie bez żadnych kosztów. Ubezpieczenie przesyłki obejmuje tylko etykiety zakupione za pośrednictwem Shopify Shipping.

Po zakupie etykiety wysyłkowej ubezpieczenie przesyłki jest wyświetlane w sekcji UBEZPIECZENIE PRZESYŁKI. Jeśli wartość Twojego zamówienia wynosi ponad 200 USD, możesz kupić ubezpieczenie dla pełnej wartości wysyłki lub dodać niestandardową kwotę.

Potwierdź, że etykieta wysyłkowa zawiera ubezpieczenie

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Zamówienia.
 2. Kliknij zamówienie, dla którego chcesz kupić etykietę wysyłkową.
 3. W sekcji Niezrealizowane kliknij Utwórz etykietę wysyłkową.
 4. W sekcji UBEZPIECZENIE PRZESYŁKI potwierdź, że dodano ubezpieczenie Shopify Shipping.
 5. Opcjonalnie: jeśli chcesz kupić dodatkowe ubezpieczenie, wybierz opcję Ubezpiecz przesyłkę na pełną wartość lub Ubezpiecz przesyłkę na niestandardową kwotę.Dowiedz się więcej o stawkach składki na ubezpieczenie przesyłki.

Zakup ubezpieczenia przesyłki

Jeśli nie kwalifikujesz się do bezpłatnego ubezpieczenia wysyłki, możesz wprowadzić kwotę ochrony ubezpieczeniowej, którą chcesz dodać do przesyłki w sekcji UBEZPIECZENIE PRZESYŁKI.

Przed zakupem ubezpieczenia przesyłki zapoznaj się z następującymi kwestiami:

 • Ubezpieczenie przesyłki można kupić z przyrostem co 100 USD. Na przykład, jeśli chcesz, ubezpieczyć swoje pozycje wyceniane łącznie na 250 USD i korzystasz z opcji wysyłki międzynarodowej, której koszt wynosi 20,50 USD, możesz dodać do etykiety wysyłkowej ubezpieczenie na kwotę 270,50 USD. Koszt składki ubezpieczeniowej wynosi 1,29 USD x 3 (na każde 100 USD ubezpieczenia), łącznie 3,87 USD.
 • Opłaty za ubezpieczenie przesyłki i etykiety wysyłkowe są wymienione osobno na stronie Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify.
 • Możesz anulować ubezpieczenie przesyłki , unieważniając niewykorzystaną etykietę wysyłkową w ciągu 30 dni od zakupu etykiety. Po anulowaniu ubezpieczenia nie możesz już przesyłać roszczeń i otrzymasz kredyt na składki na ubezpieczenie przesyłki. Kredyt ten można wykorzystać tylko na przyszłe zakupy ubezpieczenia przesyłki.
 • Usługa wysyłki USPS First Class Mail nie kwalifikuje się do ubezpieczenia.

Stawki składki na ubezpieczenie przesyłki

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o stawkach składek ubezpieczeniowych:

Stawki składek ubezpieczeniowych
Typ wysyłki Stawka ubezpieczenia
Przesyłki krajowe 0,89 USD za ubezpieczenie w kwocie 100 USD
Przesyłki międzynarodowe 1,29 USD za ubezpieczenie w kwocie 100 USD

Kup ubezpieczenie przesyłki

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Zamówienia.
 2. Kliknij zamówienie, dla którego chcesz kupić etykietę wysyłkową.
 3. W sekcji Niezrealizowane kliknij Utwórz etykietę wysyłkową.
 4. W sekcji UBEZPIECZENIE PRZESYŁKI wprowadź kwotę ubezpieczenia.

Przesyłanie roszczenia ubezpieczeniowego dotyczącego przesyłki

W przypadku zagubienia, uszkodzenia i kradzieży przesyłek możesz przesłać roszczenie ubezpieczeniowe dotyczące przesyłki w bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify.

Przed przesłaniem roszczenia ubezpieczeniowego dotyczącego przesyłki zapoznaj się z następującymi kwestiami:

 • Jeśli zakupiono lub dodano ubezpieczenie przesyłki dla etykiety wysyłkowej, która ma również ubezpieczenie zapewnione przez przewoźnika, wszelkie reklamacje w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży przesyłek należy składać w Shipsurance, a nie u przewoźnika.
 • Dodatkowe ubezpieczenie przesyłki wliczone lub zakupione oddzielnie dla etykiety wysyłkowej, nie kumuluje się ani nie łączy z ubezpieczeniem zapewnionym przez przewoźnika.
 • W przypadku większości przesyłek możesz złożyć roszczenie ubezpieczeniowe w ciągu 24 godzin po wysłaniu zamówienia i nie później niż 120 dni od daty wysyłki.

Prześlij reklamację

Po przesłaniu roszczenia otrzymasz wiadomość e-mail z ID roszczenia i linkiem dostępu do portalu ubezpieczeniowego Shipsurance. Możesz kliknąć link, aby sprawdzić status swojego roszczenia. Jego status możesz również sprawdzić, klikając informacje o roszczeniu w zamówieniu.

Skorzystanie z pomocy technicznej dotyczącej otwartego roszczenia

Shopify nie obsługuje roszczeń ubezpieczeniowych. Jeśli masz wykupione ubezpieczenie przesyłki i potrzebujesz pomocy, musisz skontaktować się bezpośrednio z pomocą techniczną Shipsurance:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo