Ubezpieczenie przesyłki

Możesz zabezpieczyć wysyłane zamówienia, kupując ochronę ubezpieczeniową o wartości nawet 5000 USD. Możesz dodawać ubezpieczenie przesyłki i składać roszczenia bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego Shopify.

Administratorem ubezpieczenia, które kupujesz za pośrednictwem Shopify Shipping, jest firma Shipsurance. Ponieważ obowiązują określone warunki, upewnij się, że produkty, które wysyłasz, kwalifikują się do ochrony ubezpieczeniowej.

Kwalifikowalność

Twoja przesyłka musi spełniać następujące wymagania, aby kwalifikować się do ubezpieczenia:

  • Przesyłka musi zostać wysłana ze Stanów Zjednoczonych.
  • Etykieta musi być zakupiona za pośrednictwem Shopify Shipping.
  • Etykieta musi mieć włączone śledzenie.
  • Produkty muszą być zgodne z Warunkami świadczenia usług Shipsurance.

Kup ubezpieczenie przesyłki

Możesz dodać ubezpieczenie przesyłki do swojej przesyłki, gdy kupujesz etykietę wysyłkową. Aby przesyłka kwalifikowała się do ubezpieczenia, etykieta wysyłkowa musi zawierać informacje o śledzeniu.

Kupując etykietę wysyłkową, wprowadź kwotę ubezpieczenia, którą chcesz dodać do przesyłki, w sekcji UBEZPIECZENIE WYSYŁKI. Kwota ta może obejmować całość lub część wartości produktów w zamówieniu oraz wszelkie koszty wysyłki. Po wysłaniu zamówienia ubezpieczenie jest aktywne dla Twojej przesyłki.

Składki ubezpieczeniowe

Stawki składek ubezpieczeniowych dla przesyłek krajowych:

  • stawka ryczałtowa 0,60 USD za ubezpieczenie do kwoty 50 USD
  • 0,75 USD za ubezpieczenie w kwocie 100 USD.

Stawki składek ubezpieczeniowych dla przesyłek międzynarodowych:

  • stawka ryczałtowa 1,00 USD za ubezpieczenie do kwoty 50 USD
  • 1,25 USD za ubezpieczenie w kwocie 100 USD.

Na przykład, jeśli chcesz, ubezpieczyć swoje pozycje wyceniane łącznie na 250 USD i korzystasz z opcji wysyłki międzynarodowej, której koszt wynosi 20,50 USD, możesz dodać do etykiety wysyłkowej ubezpieczenie na kwotę 270,50 USD. Koszt składki ubezpieczeniowej wynosi 1,25 USD x 3 (na każde 100 USD ubezpieczenia), łącznie 3,75 USD.

Możesz również ubezpieczyć tylko część wartości zamówienia. Na przykład, składka ryczałtowa w wysokości 1,00 USD za 50 USD ubezpieczenia dla zamówień międzynarodowych może być wystarczająca dla zamówienia o wartości 75 USD lub zamówienia, w przypadku którego wartość pozycji i wysyłki nie przekracza 50 USD.

Gdy składasz roszczenie ubezpieczeniowe, nie możesz ubiegać się o kwotę wyższą niż opłacona kwota ubezpieczenia.

Usługi wysyłki obejmujące ubezpieczenie przesyłki

Niektórzy przewoźnicy oferują własne ubezpieczenia. Gdy kupujesz ubezpieczenie Shipsurance za pośrednictwem Shopify dla zamówienia, które zostanie wysłane w ramach usługi wysyłki, która już obejmuje ubezpieczenie, ubezpieczenie, które kupisz, nie zostanie dodane do tego zawartego w usłudze wysyłki. Oznacza to, że jeśli ubezpieczenie zawarte w usłudze wysyłki nie pokrywa wartości przesyłki, a Tobie zależy, by pokryć ją w całości, musisz kupić ubezpieczenie pełnej wartości przesyłki – nie możesz dopłacić różnicy w celu doubezpieczenia.

Przykładowo, usługa USPS Priority Mail obejmuje ubezpieczenie na kwotę 100 USD. Jeśli chcesz ubezpieczyć całą wartość zamówienia, która wynosi 120 USD, i wysłać przesyłkę za pośrednictwem USPS Priority Mail, musisz kupić ubezpieczenie na kwotę 120 USD. Koszt składki ubezpieczeniowej wynosi 0,75 USD x 2 (na każde 100 USD ubezpieczenia), łącznie 1,50 USD. Jeśli kupisz ubezpieczenie przesyłki w Shipsurance, roszczenia składasz nie u przewoźnika, ale w Shipsurance.

Możesz złożyć roszczenie ubezpieczeniowe tylko u jednego ubezpieczyciela. Jeśli na przykład USPS ubezpiecza Twoją przesyłkę na wartość 100 USD, a kwota wykupionego przez Ciebie ubezpieczenia to 150 USD w Shipsurance, możesz złożyć roszczenie o 100 USD w USPS lub roszczenie o 150 USD w Shipsurance. Nie możesz złożyć roszczenia w obu tych firmach.

Jeśli kupujesz ubezpieczenie za pośrednictwem Shipsurance i musisz złożyć roszczenie ubezpieczeniowe, możesz to zrobić bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli Twoja usługa wysyłki obejmuje ochronę ubezpieczeniową i nie zakupiłeś(-aś) żadnego ubezpieczenia za pośrednictwem Shipsurance, musisz skontaktować się z przewoźnikiem w celu złożenia roszczenia ubezpieczeniowego.

Złóż roszczenie ubezpieczeniowe dotyczące przesyłki

Większość roszczeń ubezpieczeniowych można przesyłać 24 godziny po wysłaniu zamówienia.

W przypadku zamówień realizowanych z wysyłką krajową USPS możesz przesłać roszczenie dotyczące zaginionej paczki 20 dni po dacie wysyłki. W przypadku zamówień realizowanych z wysyłką międzynarodową USPS możesz przesłać roszczenie dotyczące zaginionej paczki 40 dni po dacie wysyłki.

Po 120 dniach nie można już przesyłać roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących jakichkolwiek przesyłek.

Kroki:

Sprawdź status roszczenia

Po przesłaniu roszczenia otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą ID roszczenia i link dostępu do portalu ubezpieczeniowego Shipsurance. Kliknij link, aby sprawdzić status swojego roszczenia. Jego status możesz również sprawdzić, klikając informacje o roszczeniu w zamówieniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z otwartym roszczeniem, skontaktuj się z Shipsurance bezpośrednio.

Unieważnij ubezpieczenie

Możesz unieważnić ubezpieczenie, unieważniając etykietę wysyłkową. Po unieważnieniu etykiety wysyłkowej z ubezpieczeniem przesyłki nie można już złożyć roszczenia. Etykiety i ubezpieczenie przesyłki można unieważnić tylko w ciągu 30 dni po dacie wysyłki. Data wysyłki to oczekiwana data wydania przesyłki przewoźnikowi, ustalana podczas tworzenia etykiety.

W przypadku unieważnienia ubezpieczenia do Twojego konta dodawany jest kredyt na składkę ubezpieczeniową. Można go wykorzystać tylko do zakupu ubezpieczenia przyszłych przesyłek. Kredyt na ubezpieczenie przesyłki nie może być używany do zakupu etykiet ani opłacania odbioru paczek.

Rozliczenie ochrony ubezpieczeniowej

Opłaty za ubezpieczenie przesyłki i etykiety wysyłkowe są wymienione osobno na stronie rozliczenia Shopify. Opłaty za wysyłkę można wyświetlić na stronie Rozliczenie w panelu administracyjnym Shopify.

Skorzystaj z pomocy technicznej dotyczącej otwartego roszczenia

Pomoc techniczną dotyczącą roszczeń zapewnia Shipsurance. Shopify nie obsługuje roszczeń ubezpieczeniowych. We wszelkich sprawach związanych z Twoim roszczeniem kontaktuj się z pomocą techniczną Shipsurance, wysyłając e-mail na adres shopifyclaims@shipsurance.com lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 1-866-852-9956.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo