ประกันการจัดส่งสำหรับใบจ่าหน้าของ Shopify Shipping

หากคุณจัดส่งคำสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาและซื้อใบจ่าหน้าของ Shopify Shipping คุณจะคุ้มครองคำสั่งซื้อของคุณได้โดยการซื้อประกันการจัดส่งที่ให้วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกันการจัดส่งจะคุ้มครองคุณเมื่อคำสั่งซื้อของคุณสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือมีความเสียหาย

โดยคุณจะประกันการจัดส่งของคุณได้เมื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและคำร้องของคุณโดยตรงจากส่วนผู้ดูแล ShopifyShipsurance คือผู้ดูแลประกันสำหรับความครอบคลุมที่คุณซื้อผ่าน Shopify

สิทธิ์ในการใช้ประกันการจัดส่ง

คุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประกันการจัดส่ง:

หากต้องการรับประกันการจัดส่งที่รวมไว้ซึ่งมีมูลค่าสูงสุด 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อใบจ่าหน้าแต่ละใบที่เข้าเกณฑ์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย คุณต้องปฏิบัติตามข้อก่าหน้าดังต่อไปนี้:

 • เปิดใช้งาน Shopify Payments ในร้านค้าของคุณ
 • ร้านค้าของคุณต้องใช้แผน Shopify, Advanced Shopify หรือ Plus

รวมประกันการจัดส่งแล้ว

หากคุณใช้งานแผน Shopify, Advanced Shopify หรือ Plus และคุณได้เปิดใช้งาน Shopify Payments แล้ว ระบบจะรวมประกันการจัดส่งมูลค่า 200 ดอลลาร์สหรัฐไว้ในใบจ่าหน้าทุกใบที่เป็นไปตามเกณฑ์โดยอัตโนมัติแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ประกันการจัดส่งรวมไว้จะใช้ได้กับใบจ่าหน้าที่ซื้อผ่าน Shopify Shipping เท่านั้น

เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ประกันการจัดส่งที่รวมอยู่จะแสดงในส่วนประกันการจัดส่ง หากมูลค่าของคำสั่งซื้อของคุณมากกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะสามารถซื้อประกันแบบเต็มมูลค่าการจัดส่งหรือเพิ่มจํานวนที่ปรับแต่งได้

ยืนยันว่าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งนั้นรวมประกันแล้ว

 1. ให้คลิก “คำสั่งซื้อ” ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งให้
 3. ในส่วนยังไม่ได้จัดการ ให้คลิกสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
 4. ในส่วนประกันการจัดส่ง ให้ยืนยันว่ารวมประกันของ Shopify Shipping แล้ว
 5. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการซื้อประกันเพิ่มเติม ให้เลือกประกันแบบเต็มมูลค่าการจัดส่ง หรือประกันแบบปรับแต่งมูลค่าเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเบี้ยประกันการจัดส่ง

การซื้อประกันการจัดส่ง

หากคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ประกันการจัดส่งที่รวมอยู่ คุณจะสามารถป้อนมูลค่าความคุ้มครองของประกันการจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มไปยังการจัดส่งได้ในส่วนประกันการจัดส่ง

ก่อนที่คุณจะซื้อประกันการจัดส่ง โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • คุณสามารถซื้อประกันการจัดส่งเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 100 ดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการประกันสินค้าของคุณที่มีมูลค่ารวม 250 ดอลลาร์สหรัฐและคุณใช้งานการจัดส่งระหว่างประเทศที่มีค่าจัดส่ง 20.50 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะสามารถเพิ่มประกันจำนวน 270.50 ดอลลาร์สหรัฐไปยังใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณได้ โดยค่าใช้จ่ายของเบี้ยประกันนั้นเท่ากับ 1.29 ดอลลาร์สหรัฐ x 3 (ต่อความคุ้มครอง 100 ดอลลาร์สหรัฐ) รวมเป็นเงินจำนวน 3.87 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าบริการสำหรับประกันการจัดส่งและใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณจะปรากฏแยกต่างหากบนหน้าการเรียกเก็บเงิน ในส่วนผู้ดูแล Shopify
 • คุณสามารถยกเลิกประกันการจัดส่งได้โดยยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่ไม่ได้ใช้ภายใน 30 วันหลังจากซื้อใบจ่าหน้าดังกล่าว หลังจากที่คุณยกเลิกประกันแล้ว คุณจะไม่สามารถส่งคำร้องได้อีกต่อไปและคุณจะได้รับเครดิตเบี้ยประกันการจัดส่งคืน โดยสามารถใช้เครดิตนี้ได้เฉพาะกับการซื้อประกันการจัดส่งในอนาคตเท่านั้น
 • บริการจัดส่ง USPS First Class Mail ไม่มีสิทธิ์ขอรับประกัน

อัตราเบี้ยประกันการจัดส่ง

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเบี้ยประกัน:

อัตราเบี้ยประกัน
ประเภทการจัดส่ง อัตราค่าประกัน
การจัดส่งภายในประเทศ 0.89 ดอลลาร์สหรัฐต่อการคุ้มครอง 100 ดอลลาร์สหรัฐ
การจัดส่งระหว่างประเทศ 1.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อการคุ้มครอง 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ซื้อประกันการจัดส่ง

 1. ให้คลิก “คำสั่งซื้อ” ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งให้
 3. ในส่วนยังไม่ได้จัดการ ให้คลิกสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
 4. ในส่วนประกันการจัดส่ง ให้ป้อนยอดความคุ้มครองประกัน

การส่งคำร้องด้านประกันการจัดส่ง

คุณสามารถส่งคำร้องด้านประกันการจัดส่งสำหรับการจัดส่งที่สูญหาย เสียหาย และถูกขโมยได้โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ก่อนที่คุณจะส่งคำร้องด้านประกันการจัดส่ง โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • หากซื้อประกันการจัดส่งหรือรวมอยู่ในใบจ่าหน้าการจัดส่งที่มีความคุ้มครองจากผู้ให้บริการขนส่ง แล้วการเรียกร้องค่าเสียหายหรือถูกขโมยควรยื่นกับ Shipsurance ไม่ใช่ผู้ให้บริการขนส่ง
 • การประกันการจัดส่งสำหรับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ไม่ว่าจะรวมหรือซื้อแยกต่างหาก จะไม่สะสมหรือรวมเข้ากับความคุ้มครองที่ผู้ให้บริการขนส่งให้ไว้
 • คุณสามารถส่งคำร้องด้านประกันการจัดส่งสำหรับการจัดส่งส่วนใหญ่ได้หลังจากจัดส่งคำสั่งซื้อแล้ว 24 ชั่วโมงและสูงสุด 120 วันนับจากวันที่จัดส่ง

เรียกร้องสินไหม

หลังจากที่คุณส่งคำร้องแล้ว คุณจะได้รับอีเมลพร้อม ID คำร้องและลิงก์เพื่อเข้าสู่พอร์ทัลการประกัน Shipsurance โดยคุณสามารถคลิกลิงก์เพื่อตรวจสอบสถานะคำร้องของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะได้โดยคลิกที่ข้อมูลคำร้องสินในคำสั่งซื้อ

การรับความช่วยเหลือสำหรับการเรียกร้องที่เปิดอยู่

Shopify ไม่รองรับคำร้องด้านประกัน หากคุณซื้อประกันการจัดส่งและต้องการความช่วยเหลือ คุณจะต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shipsurance โดยตรง:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี