ประกันการจัดส่งสำหรับใบจ่าหน้าของ Shopify Shipping

หากคุณจัดส่งคำสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาและซื้อใบจ่าหน้าของ Shopify Shipping คุณจะคุ้มครองคำสั่งซื้อของคุณได้โดยการซื้อประกันการจัดส่งที่ให้วงเงินคุ้มครองสูงสุด 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกันการจัดส่งจะคุ้มครองคุณเมื่อคำสั่งซื้อของคุณสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือมีความเสียหาย

โดยคุณจะประกันการจัดส่งของคุณได้เมื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งและคำร้องของคุณโดยตรงจากส่วนผู้ดูแล ShopifyShipsurance คือผู้ดูแลประกันสำหรับความครอบคลุมที่คุณซื้อผ่าน Shopify

สิทธิ์ในการใช้ประกันการจัดส่ง

คุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประกันการจัดส่ง:

หากต้องการรับประกันการจัดส่งที่รวมไว้ซึ่งมีมูลค่าสูงสุด 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อใบจ่าหน้าแต่ละใบที่เข้าเกณฑ์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย คุณต้องปฏิบัติตามข้อก่าหน้าดังต่อไปนี้:

 • เปิดใช้งาน Shopify Payments ในร้านค้าของคุณ
 • ร้านค้าของคุณต้องใช้แผน Shopify, Advanced Shopify หรือ Plus

ประกันการจัดส่งที่รวมไว้

หากคุณใช้งานแผน Shopify, Advanced Shopify หรือ Plus และคุณได้เปิดใช้งาน Shopify Payments แล้ว ระบบจะรวมประกันการจัดส่งมูลค่า 200 ดอลลาร์สหรัฐไว้ในใบจ่าหน้าทุกใบที่เป็นไปตามเกณฑ์โดยอัตโนมัติแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ประกันการจัดส่งรวมไว้จะใช้ได้กับใบจ่าหน้าที่ซื้อผ่าน Shopify Shipping เท่านั้น

เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ประกันการจัดส่งที่รวมอยู่จะแสดงในส่วนประกันการจัดส่ง หากมูลค่าของคำสั่งซื้อของคุณมากกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะสามารถซื้อประกันแบบเต็มมูลค่าการจัดส่งหรือเพิ่มจํานวนที่ปรับแต่งได้

ยืนยันว่าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งนั้นรวมประกันไว้แล้ว

 1. ให้คลิก “คำสั่งซื้อ” ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งให้
 3. ในส่วนยังไม่ได้จัดการ ให้คลิกสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
 4. ในส่วนประกันการจัดส่ง ให้ยืนยันว่ารวมประกันของ Shopify Shipping แล้ว
 5. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการซื้อประกันเพิ่มเติม ให้เลือกประกันแบบเต็มมูลค่าการจัดส่ง หรือประกันแบบปรับแต่งมูลค่าเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเบี้ยประกันการจัดส่ง

การซื้อประกันการจัดส่ง

หากคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ประกันการจัดส่งที่รวมอยู่ คุณจะสามารถป้อนมูลค่าความคุ้มครองของประกันการจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มไปยังการจัดส่งได้ในส่วนประกันการจัดส่ง

ก่อนที่คุณจะซื้อประกันการจัดส่ง โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • คุณสามารถซื้อประกันการจัดส่งเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 100 ดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการประกันสินค้าของคุณที่มีมูลค่ารวม 250 ดอลลาร์สหรัฐและคุณใช้งานการจัดส่งระหว่างประเทศที่มีค่าจัดส่ง 20.50 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะสามารถเพิ่มประกันจำนวน 270.50 ดอลลาร์สหรัฐไปยังใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณได้ โดยค่าใช้จ่ายของเบี้ยประกันนั้นเท่ากับ 1.29 ดอลลาร์สหรัฐ x 3 (ต่อความคุ้มครอง 100 ดอลลาร์สหรัฐ) รวมเป็นเงินจำนวน 3.87 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าบริการสำหรับประกันการจัดส่งและใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณจะปรากฏแยกต่างหากบนหน้าการเรียกเก็บเงิน ในส่วนผู้ดูแล Shopify
 • คุณสามารถยกเลิกประกันการจัดส่งได้โดยยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่ไม่ได้ใช้ภายใน 30 วันหลังจากซื้อใบจ่าหน้าดังกล่าว หลังจากที่คุณยกเลิกประกันแล้ว คุณจะไม่สามารถส่งคำร้องได้อีกต่อไปและคุณจะได้รับเครดิตเบี้ยประกันการจัดส่งคืน โดยสามารถใช้เครดิตนี้ได้เฉพาะกับการซื้อประกันการจัดส่งในอนาคตเท่านั้น
 • บริการจัดส่ง USPS First Class Mail ไม่มีสิทธิ์ขอรับประกัน

อัตราเบี้ยประกันการจัดส่ง

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเบี้ยประกัน:

อัตราเบี้ยประกัน
ประเภทการจัดส่ง อัตราค่าประกัน
การจัดส่งภายในประเทศ 0.89 ดอลลาร์สหรัฐต่อการคุ้มครอง 100 ดอลลาร์สหรัฐ
การจัดส่งระหว่างประเทศ 1.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อการคุ้มครอง 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ซื้อประกันการจัดส่ง

 1. ให้คลิก “คำสั่งซื้อ” ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งให้
 3. ในส่วนยังไม่ได้จัดการ ให้คลิกสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
 4. ในส่วนประกันการจัดส่ง ให้ป้อนยอดความคุ้มครองประกัน

การส่งคำร้องด้านประกันการจัดส่ง

คุณสามารถส่งคำร้องด้านประกันการจัดส่งสำหรับการจัดส่งที่สูญหาย เสียหาย และถูกขโมยได้โดยตรงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ก่อนที่คุณจะส่งคำร้องด้านประกันการจัดส่ง โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • คุณสามารถส่งคำร้องด้านประกันการจัดส่งสำหรับการจัดส่งส่วนใหญ่ได้หลังจากจัดส่งคำสั่งซื้อแล้ว 24 ชั่วโมงและสูงสุด 120 วันนับจากวันที่จัดส่ง
 • คุณสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ทั้งกับผู้ให้บริการขนส่งและ Shipsurance เมื่อคุณส่งข้อร้องเรียนกับผู้ให้บริการทั้งสองราย คุณจะต้องแจ้งให้ Shipsurance ทราบถึงค่าชดเชยที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการขนส่ง คุณมีสิทธิ์ใช้ความคุ้มครองที่หักจาก Shipsurance ในการจัดส่งนั้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณมีความคุ้มครองมูลค่า 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ กับ Shipsurance แต่ผู้ให้บริการขนส่งอนุมัติค่าสินไหมให้เป็นจำนวน 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ คุณจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ จาก Shipsurance เท่านั้น

เรียกร้องสินไหม

หลังจากที่คุณส่งคำร้องแล้ว คุณจะได้รับอีเมลพร้อม ID คำร้องและลิงก์เพื่อเข้าสู่พอร์ทัลการประกัน Shipsurance โดยคุณสามารถคลิกลิงก์เพื่อตรวจสอบสถานะคำร้องของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะได้โดยคลิกที่ข้อมูลคำร้องสินในคำสั่งซื้อ

การรับความช่วยเหลือสำหรับคำร้องที่เปิดอยู่

Shopify ไม่รองรับคำร้องด้านประกัน หากคุณซื้อประกันการจัดส่งและต้องการความช่วยเหลือ คุณจะต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shipsurance โดยตรง:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี