ประกันการจัดส่ง

คุณสามารถคุ้มครองคำสั่งซื้อที่คุณจัดส่งได้โดยการซื้อความคุ้มครองของประกันได้สูงสุด 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยคุณสามารถเพิ่มการประกันการจัดส่งและยื่นคำเรียกร้องได้โดยตรงจากส่วน Shopify admin

Shipsurance คือผู้ดูแลประกันสำหรับความครอบคลุมที่คุณซื้อผ่าน Shopify Shipping เนื่องจากมีเงื่อนไขบางประการ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่คุณจัดส่งมีสิทธิ์รับความคุ้มครองหรือไม่

สิทธิ์

การจัดส่งของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ เพื่อให้มีสิทธิ์รับประกันการจัดส่ง:

ซื้อประกันการจัดส่ง

คุณสามารถเพิ่มการประกันการจัดส่งให้กับการจัดส่งของคุณได้ เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะต้องมีข้อมูลการติดตามการจัดส่งเพื่อให้มีสิทธิ์รับประกันการจัดส่ง

เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้ป้อนจำนวนเงินที่คุ้มครองที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มไปยังการจัดส่งของคุณในส่วน ประกันการจัดส่ง จำนวนเงินสามารถรวมมูลค่าทั้งหมดหรือบางส่วนของสินค้าในคำสั่งซื้อและค่าจัดส่งใดก็ได้ หลังจากจัดส่งคำสั่งซื้อแล้ว ประกันการจัดส่งของคุณจะเปิดใช้งานทันที

เบี้ยประกัน

อัตราเบี้ยประกันสำหรับการจัดส่งภายในประเทศ ได้แก่

  • อัตราค่าจัดส่งตายตัว 0.60 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการคุ้มครอง 50 ดอลลาร์สหรัฐและต่ำกว่า
  • 0.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อการคุ้มครอง 100 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราเบี้ยประกันสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศ ได้แก่

  • อัตราค่าจัดส่งตายตัว 1.00 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการคุ้มครอง 50 ดอลลาร์สหรัฐและต่ำกว่า
  • 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อการคุ้มครอง 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการประกันสินค้าของคุณที่มีมูลค่ารวม 250 ดอลลาร์สหรัฐและคุณใช้งานการจัดส่งระหว่างประเทศที่มีค่าจัดส่ง 20.50 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะสามารถเพิ่มประกันจำนวน 270.50 ดอลลาร์สหรัฐไปยังใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณได้ โดยค่าใช้จ่ายของเบี้ยประกันนั้นเท่ากับ 1.25 ดอลลาร์สหรัฐ x 3 (ต่อความคุ้มครอง 100 ดอลลาร์สหรัฐ) รวมเป็นเงินจำนวน 3.75 ดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถประกันมูลค่าบางส่วนของคำสั่งซื้อได้ ตัวอย่างเช่น เบี้ยประกันสำหรับอัตราค่าจัดส่งตายตัว 1.00 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อความคุ้มครอง 50 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับคำสั่งซื้อระหว่างประเทศนั้นอาจเพียงพอสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่า 75 ดอลลาร์สหรัฐหรือสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าสินค้าและการจัดส่งต่ำกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อคุณยื่นใช้สิทธิ์รับประกัน คุณจะไม่สามารถใช้สิทธิ์รับได้มากกว่าจำนวนความคุ้มครองที่คุณชำระเงินได้

บริการจัดส่งที่มีการประกันการจัดส่ง

ผู้ให้บริการขนส่งบางรายจะมีประกันความคุ้มครองของตนเอง เมื่อคุณซื้อประกัน Shipsurance ผ่าน Shopify สำหรับคำสั่งซื้อที่จะจัดส่งโดยบริการจัดส่งที่มีประกันความคุ้มครองแล้ว ความคุ้มครองที่คุณซื้อจะไม่ถูกเพิ่มไปยังความคุ้มครองที่รวมอยู่ในบริการจัดส่งแล้ว ซึ่งหมายความว่า หากความคุ้มครองที่รวมอยู่ในบริการจัดส่งไม่คุ้มครองมูลค่าของการจัดส่ง แต่คุณต้องการให้คุ้มครองทั้งหมด คุณจำเป็นต้องซื้อประกันสำหรับค่าจัดส่งเต็มจำนวนและไม่ใช่แค่ส่วนต่าง

ตัวอย่างเช่น USPS Priority Mail นั้นรวมความคุ้มครองของประกันมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ หากคุณต้องการประกันมูลค่าทั้งหมดของคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 120 ดอลลาร์สหรัฐและจัดส่งด้วย USPS Priority Mail คุณจำเป็นต้องซื้อประกันให้เพียงพอที่จะคุ้มครอง 120 ดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าเบี้ยประกันนั้นเท่ากับ 0.75 ดอลลาร์สหรัฐ x 2 (ต่อความคุ้มครอง 100 ดอลลาร์สหรัฐ) รวมเป็นเงินจำนวน 1.50 ดอลลาร์สหรัฐ หากคุณซื้อประกันการจัดส่งจาก Shipsurance คุณก็ไม่จำเป็นต้องยื่นคำเรียกร้องกับผู้ให้บริการขนส่ง เพียงแค่ยื่นกับ Shipsurance เท่านั้น

คุณสามารถยื่นคำเรียกร้องประกันด้วยผู้ให้บริการประกันได้เพียงหนึ่งรายเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หาก USPS มอบความคุ้มครองให้ 100 ดอลลาร์สหรัฐในการจัดส่งของคุณและคุณได้ซื้อความคุ้มครอง 150 ดอลลาร์สหรัฐจาก Shipsurance คุณสามารถเลือกส่งคำเรียกร้องเป็นจำนวน 100 ดอลลาร์สหรัฐผ่าน USPS หรือ 150 ดอลลาร์สหรัฐผ่าน Shipsurance เท่านั้น คุณไม่สามารถส่งทั้งสองทางได้

หากคุณซื้อประกันผ่าน Shipsurance และคุณต้องทำการเคลมประกันคุณสามารถยื่นการเคลมประกันได้โดยตรงในส่วน Shopify admin หากบริการจัดส่งของคุณมีความคุ้มครองการประกันและคุณยังไม่ได้ซื้อประกันใดๆ ผ่าน Shipsurance คุณจำเป็นต้องติดต่อผู้ให้บริการขนส่งเพื่อทำการเคลมประกัน

ยื่นเรื่องเคลมประกันการจัดส่ง

คุณสามารถส่งใบเคลมประกันส่วนใหญ่ได้ 24 ชั่วโมงหลังจากที่มีการจัดส่งคำสั่งซื้อ

สำหรับคำสั่งซื้อที่ใช้งานการจัดส่งภายในประเทศของ USPS คุณสามารถส่งใบเรียกเก็บเงินสำหรับบรรจุภัณฑ์สูญหายได้ 20 วันหลังจากวันที่จัดส่ง สำหรับคำสั่งซื้อที่ใช้งานการจัดส่งระหว่างประเทศของ USPS คุณสามารถส่งใบเรียกเก็บเงินสำหรับบรรณจุภัณฑ์สูญหายได้ 40 วันหลังจากวันที่จัดส่ง

หลังจาก 120 วัน คุณไม่สามารถยื่นเคลมสำหรับการจัดส่งใดๆ ได้อีกต่อไป

ขั้นตอน:

ตรวจสอบสถานะของการเคลม

หลังจากที่คุณส่งคำร้องแล้ว คุณจะได้รับอีเมลพร้อมหมายเลขอ้างสิทธิ์และลิงก์เพื่อเข้าสู่พอร์ทัลการประกัน Shipsurance คลิกลิงก์เพื่อตรวจสอบสถานะการเคลมของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะได้โดยคลิกที่ข้อมูลการเคลมบนคำสั่งซื้อ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการร้องเรียนที่เปิดอยู่โปรดติดต่อ Shipsurance โดยตรง

ยกเลิกการประกัน

คุณสามารถยกเลิกการประกันได้โดยยกเลิกใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง หลังจากใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งที่มีการประกันการจัดส่งถูกยกเลิกแล้วการอ้างสิทธิ์ไม่สามารถยื่นขอได้อีกต่อไป ใบจ่าหน้าและประกันการจัดส่งสามารถยกเลิกได้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่จัดส่ง วันที่จัดส่งนี้เป็นวันที่คาดว่าจะมีการจัดส่งให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งและได้ตั้งค่าเมื่อมีการสร้างใบจ่าหน้า

เมื่อคุณยกเลิกประกัน จะมีการเพิ่มเครดิตเบี้ยประกันสำหรับการจัดส่งไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ เครดิตสามารถใช้ได้สำหรับการซื้อประกันการจัดส่งในอนาคตเท่านั้น ไม่สามารถใช้เครดิตประกันการจัดส่งในการซื้อใบจ่าหน้าหรือชำระเงินสำหรับบรรจุภัณฑ์ได้

การเรียกเก็บเงินสำหรับความคุ้มครองของประกัน

ค่าใช้จ่ายในการประกันการจัดส่งและใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจะแสดงรายการแยกต่างหากในหน้าการเรียกเก็บเงินของ Shopify คุณดูค่าจัดส่งของคุณจากหน้าการเรียกเก็บเงินในส่วน Shopify admin

รับความช่วยเหลือสำหรับการร้องเรียนที่เปิดอยู่

การให้ความช่วยเหลือสำหรับการร้องเรียนได้รับการให้บริการโดย Shipsurance Shopify ไม่รองรับการเคลมประกัน คุณจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shipsurance ทางอีเมลที่shopifyclaims@shipsurance.comหรือโทรศัพท์ที่ 1-866-852-9956 สำหรับปัญหาใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเคลมของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี