ใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping

หมายเหตุ: Shopify Shipping มีให้ใช้งานสำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

หากคุณใช้ Shopify Shipping คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้เมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อใน Shopify หากตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการของคุณไม่อยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือออสเตรเลีย ให้ใช้แอปใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแทน

ก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้าโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณตั้งค่าสำหรับ Shopify Shipping แล้ว

หลังจากซื้อใบจ่าหน้าแล้ว คุณสามารถพิมพ์หรือยกเลิกใบจ่าหน้าดังกล่าวได้ที่หน้าคำสั่งซื้อ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี