การซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายรายการในครั้งเดียวโดยใช้ Shopify Shipping

คุณสามารถซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้ถึง 100 ใบในเวลาเดียวกันตรงหน้าคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าจากผู้ให้บริการขนส่งดังต่อไปนี้ผ่าน Shopify Shipping ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อของคุณด้วย:

ผู้ให้บริการขนส่งสำหรับแต่ละภูมิภาค
ตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อ ผู้ให้บริการขนส่ง
สหรัฐอเมริกา
 • USPS
 • UPS (ยังไม่พร้อมใช้งานในเปอร์โตริโก)
 • DHL Express (เฉพาะในสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปเท่านั้น)
 • FedEx โดย Shippo
 • แคนาดา
 • Canada Post
 • UPS
 • ออสเตรเลีย
 • Sendle
 • สหราชอาณาจักร
 • Evri (สำหรับธุรกิจที่อยู่ในสหราชอาณาจักร)
 • DPD (สำหรับธุรกิจที่อยู่ในสหราชอาณาจักร)
 • ฝรั่งเศส
 • Colissimo (สำหรับธุรกิจที่อยู่ในฝรั่งเศส)
 • Mondial Relay (สำหรับธุรกิจที่อยู่ในฝรั่งเศส)
 • Chronopost (สำหรับธุรกิจในฝรั่งเศส)
 • อิตาลี
 • Poste Italiane (สำหรับธุรกิจในอิตาลี)
 • สเปน
 • Correos (สำหรับธุรกิจในสเปน)
 • ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

  ศึกษาเงื่อนไขต่อไปนี้เมื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง:

  • DDP (การจัดส่งสินค้าที่ชำระอากรแล้ว) รองรับเฉพาะกับ Managed Markets เท่านั้น หากคุณเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้าในขั้นตอนการชำระเงินและคุณไม่ได้ใช้ Managed Markets คุณจะไม่สามารถซื้อใบจ่าหน้า Shopify Shipping สำหรับคำสั่งซื้อที่มีการเรียกเก็บอากรไปแล้ว คุณควรซื้อใบจ่าหน้าจากภายนอกหรือทำการคืนเงินคำสั่งซื้อ
  • หากคุณจัดส่งไปต่างประเทศโดยใช้ Shopify Shipping มูลค่าสำแดงของการจัดส่งจะต้องไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ
  • คุณสามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณในระหว่างขั้นตอนการซื้อใบจ่าหน้าหรือจากหน้าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้ทุกเมื่อหลังจากที่คุณซื้อใบจ่าหน้า

  ซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายใบในครั้งเดียว

  คำสั่งซื้อต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายรายการในครั้งเดียว:

  • คำสั่งซื้อที่มีเพียงรายการที่ไม่ต้องจัดส่ง
  • คำสั่งซื้อที่ไม่มีที่อยู่การจัดส่งที่ถูกต้อง
  • คำสั่งซื้อที่จัดการเสร็จสิ้นแล้ว

  ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

  2. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการดูเฉพาะคำสั่งซื้อที่ต้องจัดการ ให้คลิกแท็บ “ยังไม่จัดการ

  3. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่คุณต้องการสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

  4. คลิก “สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง” หากคุณจัดการจากหลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม จากนั้นคลิก “ดำเนินการต่อ

  5. สำหรับการจัดส่งภายในประเทศ ให้ตรวจสอบยืนยันน้ำหนักของสินค้าในพัสดุแต่ละรายการโดยคลิกช่องรายการของคำสั่งซื้อ

   1. ตัวเลือกเสริม: เลือก “บันทึกน้ำหนักสินค้า” แล้วคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกน้ำหนักในรายละเอียดสินค้าเพื่อใช้ในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในอนาคต
   2. ตัวเลือกเสริม: เลือก “คัดลอกไปยังใบจ่าหน้าทั้งหมดที่มีสินค้านี้” แล้วคลิก “บันทึก” เพื่ออัปเดตข้อมูลของใบจ่าหน้าทั้งหมดที่ซื้อ
  6. สำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศ ให้ตรวจสอบหรือเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากรที่ขาดหายไปโดยคลิกที่ช่องสินค้าของคำสั่งซื้อ โดยดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

   1. ตรวจสอบและอัปเดตน้ำหนักสินค้า มูลค่า คำอธิบาย ประเทศ/ภูมิภาคต้นทาง และพิกัดศุลกากร (HS) ของสินค้าแต่ละรายการในคำสั่งซื้อตามความจำเป็น
   2. ตัวเลือกเสริม: เลือก “บันทึกในรายละเอียดสินค้า” แล้วคลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกน้ำหนักและข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากรในรายละเอียดเพื่อใช้ในใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในอนาคต
   3. ตัวเลือกเสริม: เลือก “คัดลอกไปยังใบจ่าหน้าทั้งหมดที่มีสินค้านี้” แล้วคลิก “บันทึก” เพื่ออัปเดตข้อมูลของใบจ่าหน้าทั้งหมดที่ซื้อ
  7. หากต้องการปรับเปลี่ยนน้ำหนักรวมของบรรจุภัณฑ์ ให้ป้อนน้ำหนักลงในช่องน้ำหนักรวมของพัสดุแต่ละรายการ

  8. ในหน้าสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้แก้ไขใบจ่าหน้าของคุณตามต้องการ

  9. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการซื้อใบจ่าหน้าเฉพาะสำหรับคำสั่งซื้อที่ต้องการในหน้าสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการซื้อใบจ่าหน้าให้

  10. คลิก “ตรวจสอบใบจ่าหน้า ## ใบ

  11. ตัวเลือกเสริม: เปลี่ยนวันที่จัดส่ง

  12. ตัวเลือกเสริม: เปลี่ยนว่าจะส่งอีเมลการจัดการสินค้าให้ลูกค้าของคุณหรือไม่

  13. คลิกที่ “ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ คำสั่งซื้อ > ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง
  2. เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์ใบจ่าหน้า จากนั้นคลิก พิมพ์เอกสาร
  3. เลือกเอกสารที่คุณต้องการพิมพ์
  4. ตรวจสอบหรือแก้ไขขนาดเอกสาร จากนั้นคลิก "พิมพ์เอกสาร" หากพิมพ์เฉพาะใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้คลิก "พิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง"

  บริการจัดส่งที่แนะนำ

  เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง Shopify อาจเลือกบริการจัดส่งที่แนะนำให้โดยอัตโนมัติ บริการที่แนะนำนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณเลือกสำหรับคำสั่งซื้อที่คล้ายกันในอดีต บริการที่แนะนำมีให้สำหรับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมหลังจากที่คุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง Shopify เพิ่มเติม

  แก้ไขใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

  หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป คุณจะสามารถแก้ไขใบระบุการจัดส่งหลายรายการในครั้งเดียวได้ หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือ คุณสามารถดูใบจ่าหน้าแต่ละใบและปรับแต่งได้ตามต้องการ

  แก้ไขใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งใบเดียว

  1. จากหน้าสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้คลิกช่องที่คุณต้องการแก้ไข
  2. เปลี่ยนแปลงเซลล์

  แก้ไขใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายใบ

  บนเดสก์ท็อป หน้าสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายใบในครั้งเดียวได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแก้ไขหรือเพิ่มบรรจุภัณฑ์ เปลี่ยนน้ำหนักรวม ปรับค่าบริการจัดส่ง หรืออัปเดตความคุ้มครองของประกันได้

  ขั้นตอน:

  1. จากหน้าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
  2. คลิกที่ส่วนหัวเพื่อดูรายละเอียดของใบจ่าหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
  3. ทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ จากนั้นคลิก “ใช้

  ลบใบจ่าหน้าออกจากการซื้อหลายรายการในครั้งเดียว

  1. ในหน้าสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการลบออก
  2. คลิกเมนูดรอปดาวน์ “X คำสั่งซื้อที่เลือกไว้” จากนั้นคลิก “ลบ X คำสั่งซื้อ”

  การระบุข้อผิดพลาด

  หากเกิดปัญหากับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง จะมีไอคอนข้อผิดพลาดแสดงอยู่ถัดจากใบจ่าหน้า:

  • คําเตือน - ไอคอนวงกลมสีเหลืองที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์แสดงอยู่ ข้อผิดพลาดนี้จะไม่ขัดขวางคุณจากการซื้อใบจ่าหน้า แต่อาจก่อให้เกิดปัญหากับผู้ให้บริการจัดส่งหรือศุลกากรได้
  • ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง - มีไอคอนรูปวงกลมสีแดงที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์แสดงขึ้น ข้อผิดพลาดนี้จะทำให้คุณไม่สามารถซื้อใบจ่าหน้าได้ แต่หลังจากที่คุณแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว คุณจะดำเนินการสั่งซื้อใบจ่าหน้าต่อได้

  การคลิกช่องที่มีไอคอนข้อผิดพลาดจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

  หากใบจ่าหน้าใดๆ ของคุณมีข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง ปุ่มตรวจสอบและซื้อจะถูกปิดใช้งาน คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดหรือลบใบจ่าหน้าออกจากการซื้อหลายรายการในครั้งเดียว

  พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

  ทดลองใช้งานฟรี