การซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้สูงสุด 20 ใบต่อครั้งในหน้าคำสั่งซื้อในส่วน Shopify admin ของคุณ หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะสามารถซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้สูงสุดครั้งละ 50 ใบ

คำสั่งซื้อประเภทต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายรายการในครั้งเดียว:

  • คำสั่งซื้อที่มีเพียงรายการที่ไม่ต้องจัดส่ง
  • คำสั่งซื้อที่ไม่มีที่อยู่การจัดส่งที่ถูกต้อง
  • คำสั่งซื้อที่จัดการเสร็จสิ้นแล้ว

หากคำสั่งซื้อได้รับการจัดการไปแล้วบางส่วน เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้จัดการเท่านั้นที่จะรวมอยู่ในการซื้อใบจ่าหน้าหลายรายการในครั้งเดียว

ซื้อใบจ่าหน้าหลายใบ

แก้ไขใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป คุณจะสามารถแก้ไขใบระบุการจัดส่งหลายรายการในครั้งเดียวได้ หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือ คุณสามารถดูใบจ่าหน้าแต่ละใบและปรับแต่งได้ตามต้องการ

แก้ไขใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งใบเดียว

แก้ไขใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายใบ

บนเดสก์ท็อป หน้าสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายใบในครั้งเดียวได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนน้ำหนักรวม ปรับค่าบริการจัดส่ง หรือป้อนขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ปรับแต่งเองได้ และใช้ค่านั้นกับใบจ่าหน้าหลายใบ

ขั้นตอน:

  1. จากหน้าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
  2. คลิกที่ส่วนหัวเพื่อดูรายละเอียดของใบจ่าหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
  3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ หากคุณจะเปลี่ยนน้ำหนักหรือค่าบริการจัดส่ง ให้คลิก "ใช้" หลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว

ลบใบจ่าหน้าออกจากการซื้อหลายรายการในครั้งเดียว

การระบุข้อผิดพลาด

หากเกิดปัญหากับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง จะมีไอคอนข้อผิดพลาดแสดงอยู่ถัดจากใบจ่าหน้า:

  • คําเตือน - ไอคอนวงกลมสีเหลืองที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์แสดงอยู่ ข้อผิดพลาดนี้จะไม่ขัดขวางคุณจากการซื้อใบจ่าหน้า แต่อาจก่อให้เกิดปัญหากับผู้ให้บริการจัดส่งหรือศุลกากรได้
  • ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง - มีไอคอนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีแดงที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์แสดงขึ้น ข้อผิดพลาดนี้จะป้องกันไม่ให้คุณซื้อใบจ่าหน้า และ

การคลิกช่องที่มีไอคอนข้อผิดพลาดจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

หากใบจ่าหน้าใดๆ ของคุณมีข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง ปุ่มตรวจสอบและซื้อจะถูกปิดใช้งาน คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดหรือลบใบจ่าหน้าออกจากการซื้อหลายรายการในครั้งเดียว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี