การซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายรายการในครั้งเดียวโดยใช้ Shopify Shipping

คุณสามารถซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้สูงสุด 20 ใบต่อครั้งในหน้าคำสั่งซื้อในส่วน Shopify admin ของคุณ หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะสามารถซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้สูงสุดครั้งละ 50 ใบ

คำสั่งซื้อต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายรายการในครั้งเดียว:

 • คำสั่งซื้อที่มีเพียงรายการที่ไม่ต้องจัดส่ง
 • คำสั่งซื้อที่ไม่มีที่อยู่การจัดส่งที่ถูกต้อง
 • คำสั่งซื้อที่จัดการเสร็จสิ้นแล้ว
 • สินค้าในคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการจัดการ

คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าจากผู้ให้บริการขนส่งดังต่อไปนี้ผ่าน Shopify Shipping ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อของคุณด้วย:

ผู้ให้บริการขนส่งสำหรับแต่ละภูมิภาค
ตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อ ผู้ให้บริการขนส่ง
สหรัฐอเมริกา
 • USPS
 • UPS (ยังไม่พร้อมใช้งานในเปอร์โตริโก)
 • DHL Express (เฉพาะในสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปเท่านั้น)
 • แคนาดา
 • Canada Post
 • ออสเตรเลีย
 • Sendle
 • สหราชอาณาจักร
 • Hermes
 • DPD
 • ฝรั่งเศส
 • Colissimo
 • ซื้อและพิมพ์ใบจ่าหน้าหลายรายการ

  การใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดการการจัดส่ง

  ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping หลายรายการในครั้งเดียว โดยคุณสามารถใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับจัดการการจัดส่งเพื่อสร้างค่าที่ใช้กับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้โดยอัตโนมัติ

  คุณสามารถกำหนดค่าต่อไปนี้ให้กับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของคุณได้:

  • ประเภทบรรจุภัณฑ์
  • บริการจัดส่ง
  • การประกัน (ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการประกันมีให้บริการเฉพาะร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

  หากคุณจัดการคำสั่งซื้อจำนวนมาก โปรดลองใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับจัดการการจัดส่งเพื่อทำให้การซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของคุณดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ

  สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

  คุณสามารถสร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping ได้อย่างไม่จำกัดจำนวน

  ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

  2. เลือกช่องเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการที่มีสิทธิ์ใช้ใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping

  3. คลิก "สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง" หากคุณจัดการหลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม จากนั้นคลิก "ดำเนินการต่อ"

  4. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคำสั่งซื้อ

  5. คลิก "เลือกคำสั่งซื้อแล้ว 1 รายการ" จากนั้นคลิก "สร้างค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่"

  6. ตั้งชื่อค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของคุณ จากนั้นคลิก "เพิ่มตัวเลือก"

  7. เลือกตัวเลือก เช่น บรรจุภัณฑ์ บริการจัดส่ง หรือการประกัน

  8. คลิกที่เพิ่ม

  9. เพิ่มตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการใช้กับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้านี้ และจากนั้นคลิก "บันทึก"

  จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

  คุณสามารถแก้ไขหรือลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของคุณได้

  ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

  2. เลือกช่องเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการที่มีสิทธิ์ใช้ใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping

  3. คลิก "สร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง" หากคุณจัดการหลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม จากนั้นคลิก "ดำเนินการต่อ"

  4. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคำสั่งซื้อ

  5. คลิก "เลือกคำสั่งซื้อแล้ว 1 รายการ" จากนั้นคลิก "จัดการ"

  6. จัดการค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของคุณโดยเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • หากต้องการแก้ไขค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของคุณ ให้คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ถัดจากค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ทำการเปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของคุณ จากนั้นคลิก "บันทึก"
   • หากต้องการลบค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้คลิกที่ไอคอนถังขยะที่อยู่ถัดจากค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
  7. คลิกที่ "บันทึก"

  แก้ไขใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

  หากคุณใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป คุณจะสามารถแก้ไขใบระบุการจัดส่งหลายรายการในครั้งเดียวได้ หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือ คุณสามารถดูใบจ่าหน้าแต่ละใบและปรับแต่งได้ตามต้องการ

  แก้ไขใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งใบเดียว

  แก้ไขใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายใบ

  บนเดสก์ท็อป หน้าสร้างใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งหลายใบในครั้งเดียวได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนน้ำหนักรวม ปรับค่าบริการจัดส่ง หรือป้อนขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ปรับแต่งเองได้ และใช้ค่านั้นกับใบจ่าหน้าหลายใบ

  ขั้นตอน:

  1. จากหน้าใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้เลือกคำสั่งซื้อที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
  2. คลิกที่ส่วนหัวเพื่อดูรายละเอียดของใบจ่าหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
  3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ หากคุณจะเปลี่ยนน้ำหนักหรือค่าบริการจัดส่ง ให้คลิก "ใช้" หลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว

  ลบใบจ่าหน้าออกจากการซื้อหลายรายการในครั้งเดียว

  การระบุข้อผิดพลาด

  หากเกิดปัญหากับใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง จะมีไอคอนข้อผิดพลาดแสดงอยู่ถัดจากใบจ่าหน้า:

  • คําเตือน - ไอคอนวงกลมสีเหลืองที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์แสดงอยู่ ข้อผิดพลาดนี้จะไม่ขัดขวางคุณจากการซื้อใบจ่าหน้า แต่อาจก่อให้เกิดปัญหากับผู้ให้บริการจัดส่งหรือศุลกากรได้
  • ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง - มีไอคอนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีแดงที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์แสดงขึ้น ข้อผิดพลาดนี้จะป้องกันไม่ให้คุณซื้อใบจ่าหน้า และ

  การคลิกช่องที่มีไอคอนข้อผิดพลาดจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

  หากใบจ่าหน้าใดๆ ของคุณมีข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง ปุ่มตรวจสอบและซื้อจะถูกปิดใช้งาน คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดหรือลบใบจ่าหน้าออกจากการซื้อหลายรายการในครั้งเดียว

  พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

  ทดลองใช้งานฟรี