Shopify Shipping กับ USPS

ใบจ่าหน้า Shopify Shipping จาก USPS มีให้บริการสำหรับผู้ขายที่ดำเนินการจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ภายในสหรัฐอเมริกา

การจัดส่งภายในประเทศด้วย USPS

คุณสามารถจัดส่งภายในประเทศได้โดยใช้ประเภทการจัดส่งพัสดุของ Priority, Priority Express และ First Class

คำอธิบายของประเภทบริการจัดส่งของ USPS
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์ระยะเวลาจัดส่ง คำอธิบาย
Priority Mail 1-3 วันทำการ จัดส่งคำสั่งซื้อภายในสหรัฐฯ
Priority Mail Express* 1-2 วันทำการ วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการจัดส่งคำสั่งซื้อภายในสหรัฐฯ
บริการ First-Class Package 2-3 วันทำการ วิธีที่ประหยัดในการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กภายในสหรัฐฯ
First-Class Mail 2-3 วันทำการ จัดส่งจดหมายและไปรษณียบัตร
Parcel Select Ground 2-8 วันทำการ วิธีที่เชื่อถือได้และประหยัดในการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ที่ไม่เร่งด่วนและบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่เกินขนาด ให้บริการออนไลน์เท่านั้น
Media Mail 2-10 วันทำการ วิธีที่คุ้มค่าในการส่งสื่อ (หนังสือ ดนตรี และสื่ออื่นๆ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายการที่ USPS อนุมัติสำหรับพัสดุสื่อ

* รับประกันการจัดส่ง

หมายเหตุ: แผน Shopify ทั้งหมดมีอัตราหลังหักส่วนลดแล้วที่เหมือนกับอัตราจาก USPS สำหรับ Priority Mail, Priority Mail Express, First-Class Package Service และ First Class Package International ระดับการจัดส่งอื่นๆ ของ USPS ทั้งหมดมีส่วนลดตามลำดับ

การจัดส่งระหว่างประเทศด้วย USPS

หมายเหตุ: มีการลบ First Class Mail International ออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2018 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโดย USPS Shopify แนะนำให้ใช้ First Class Package International ในการจัดส่งพัสดุที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 4 ปอนด์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านคู่มือของ USPS เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

คุณสามารถจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศได้โดยใช้ประเภทพัสดุ First Class Package International และ Priority Mail International

คำอธิบายของประเภทบริการจัดส่งระหว่างประเทศของ USPS
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์ระยะเวลาจัดส่ง คำอธิบาย
บริการ First-Class Package International แตกต่างกันไป วิธีที่ประหยัดในการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กระหว่างประเทศ
Priority Mail International 6-10 วันทำการ จัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศไปยัง 190 ประเทศ
Priority Mail Express International* 3-5 วันทำการ วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการจัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศไปยัง 190 ประเทศ

* รับประกันการจัดส่ง

ความครอบคลุมของประกันที่รวมอยู่

คุณสามารถติดต่อ USPS เพื่อยื่นคำร้องเรียนภายใน 7 ถึง 60 วันที่คุณจัดส่งบรรจุภัณฑ์

จำนวนเงินประกันของการจัดส่งของคุณขึ้นอยู่กับบริการจัดส่งที่คุณกำลังใช้งานอยู่

บริการจัดส่งต่อไปนี้มีการครอบคลุมความรับผิดที่จำกัด:

  • Priority Mail (สูงสุด $100)
  • Priority Mail Express (สูงสุด $100)
  • Priority Mail International (สูงสุด $200)
  • Priority Mail Express International (สูงสุด $200)

คุณสามารถเพิ่มการประกันการจัดส่งเพิ่มเติมได้เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

เรียกร้องสินไหม

โดยทั่วไปแล้วการประกันการจัดส่งจะครอบคลุมสินค้าที่เสียหายและสูญหาย รวมทั้งการจัดส่งที่หายไป

คุณสามารถส่งคำร้องเรียนทางออนไลน์ผ่าน USPS ได้ หากคุณซื้อการประกันการจัดส่งเพิ่มเติมเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง คุณก็สามารถยื่นคำขอสินไหมทดแทน Shipsurance ได้ในส่วน Shopify admin

ในกรณีที่การจัดส่งที่สูญหายหรือล่าช้า USPS ขอคืนเงินให้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์เคลมประกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งภายในประเทศโปรดดูที่หน้าการคืนเงินในประเทศของ USPS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งระหว่างประเทศโปรดดูที่หน้าการคืนเงินระหว่างประเทศของ USPS

หากคำเรียกร้องสินไหมของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับเช็คทางไปรษณีย์ส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ของ USPS

การยืนยันลายมือชื่อ

คุณสามารถกำหนดค่าการจัดส่งของคุณให้มีการเซ็นลายเซ็นเมื่อส่งมอบ โดยการเพิ่มการยืนยันลายมือชื่อเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ

การจัดส่งที่ใช้ Priority Express Mail จะมีการยืนยันลายมือชื่อตามค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว คุณยังสามารถเพิ่มการยืนยันลายมือชื่อให้แก่การจัดส่งพัสดุของ USPS ประเภทดังต่อไปนี้ได้:

  • First Class Package Service ($2.60)
  • Priority Mail ($2.60)
  • Parcel Select Ground ($2.60)
  • Media Mail ($2.60)

คุณสามารถดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันลายมือชื่อได้ที่ USPS.com

วันที่จัดส่ง

คุณสามารถกำหนดวันจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อของคุณได้ วันที่คุณเลือกจะพิมพ์อยู่บนใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมฟรีค่าจัดส่ง

คุณสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์จัดส่งฟรีได้โดยตรงจาก USPS โดยคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้ USPS ฟรีเพื่อรับอุปกรณ์ของคุณ

การกำหนดราคาตามปริมาตรด้วย USPS Priority Mail

หมายเหตุ: การกำหนดราคาตามปริมาตรมีเฉพาะในแผน Shopify หรือสูงกว่า

USPS เสนออัตราหลังหักส่วนลดแล้วเมื่อใช้ Priority Mail สำหรับบรรจุภัณฑ์และซองที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 20 ปอนด์และปริมาตรน้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์ฟุต ลองใช้การกำหนดราคาตามปริมาตรหากคุณมักจะส่งสินค้าขนาดเล็กและหนัก เช่น สินค้าที่มีน้ำหนัก หรือเมล็ดกาแฟ

หาก Shopify คำนวณราคาตามปริมาตรที่สูงกว่าราคา Priority Mail ปกติ Shopify จะเลือกอัตราที่ถูกกว่า

การคำนวณราคาตามปริมาตรสำหรับบรรจุภัณฑ์

ใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณจำนวนตามปริมาตรของบรรจุภัณฑ์ หากจำนวนนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ลูกบาศก์ฟุต บรรจุภัณฑ์นั้นจะใช้อัตราตามปริมาตร การวัดทั้งหมดต้องใช้หน่วยเป็นนิ้ว

ความยาว (นิ้ว) x ความกว้าง (นิ้ว) x ความสูง (นิ้ว) / 1728 = ลูกบาศก์ฟุต

หมายเหตุ: บรรจุภัณฑ์จะไม่เข้าเกณฑ์การกำหนดราคาตามปริมาตร หากมีค่าการวัดใดๆ ที่เกินกว่า 18 นิ้ว (45 ซม.)

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้สูตรกับกล่องรองเท้าผู้ใหญ่ขนาดมาตรฐานได้:

14 นิ้ว x 8 นิ้ว x 5 นิ้ว / 1728 = 0.4 ลูกบาศก์ฟุต

บรรจุภัณฑ์นี้น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์ฟุตและสามารถมีอัตราค่าจัดส่งตามปริมาตรได้

ตัวอย่างการจัดส่งจากนิวยอร์กไปยังชิคาโกด้วย Shopify Shipping

ตัวอย่างการจัดส่งจาก **นิวยอร์ก** ถึง **ชิคาโก** ด้วย Shopify Shipping
จำนวนตามปริมาตร น้ำหนัก อัตราการเยี่ยมชมร้านค้า แผน Basic Shopify แผน Shopify แผน Advanced
Shopify
0.1
6 นิ้ว x 6 นิ้ว x 4 นิ้ว
เบา (1 ปอนด์ หรือ 0.4 กก.) $8.00 $7.65 $7.65 $7.65
ปานกลาง (5 ปอนด์ หรือ 2.2 กก.) $13.70 $10.33 $7.65 $7.65
หนัก (10 ปอนด์ หรือ 4.5 กก.) $26.85 $19.51 $7.65 $7.65
0.4
12 นิ้ว x 9 นิ้ว x 6 นิ้ว
เบา (1 ปอนด์ หรือ 0.4 กก.) $8.00 $7.65 $7.65 $7.65
ปานกลาง (5 ปอนด์ หรือ 2.2 กก.) $13.70 $10.33 $9.50 $9.50
หนัก (10 ปอนด์ หรือ 4.5 กก.) $26.85 $19.51 $9.50 $9.50

การคำนวณราคาตามปริมาตรสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนและซองบุกันกระแทก

USPS ให้บริการการกำหนดราคาตามปริมาตรแบบแยกต่างหากสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนและซองบุกันกระแทก คุณสามารถเพิ่มกล่องขนาดเล็กลงในซองได้ตราบที่ซองยังคงมีรูปทรงแบนราบ ซองแบบขยายได้จะไม่สามารถใช้การกำหนดราคาตามขนาดซองได้ และจำเป็นต้องใช้การกำหนดราคาตามปริมาตรสำหรับบรรจุภัณฑ์แทน

ใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าซองเปล่าและบรรจุภัณฑ์อ่อนสามารถใช้การกำหนดราคาตามปริมาตรได้หรือไม่ หากมีขนาดเล็กกว่า 36 นิ้ว (91 ซม.) สามารถใช้การกำหนดราคาตามปริมาตรได้

ความยาว (นิ้ว) + ความกว้าง (นิ้ว) = ความยาวบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

หมายเหตุ: ซองแบบขยายได้จะไม่สามารถใช้การกำหนดราคาตามปริมาตรได้ หากมีความยาวหรือความกว้างเกินกว่า 18 นิ้ว

ข้อมูลติดต่อ

หากคุณใช้ USPS กับ Shopify Shipping และต้องการความช่วยเหลือ ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้เพื่อดูว่าคุณต้องติดต่อใคร

ผู้ที่คุณติดต่อได้เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ USPS และ Shopify Shipping ตามความต้องการของคุณ
สถานการณ์ ข้อมูลติดต่อ
รับความช่วยเหลือก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้า ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
รับความช่วยเหลือหลังจากซื้อใบจ่าหน้า เช่น เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์ 1-800-275-8777
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:00 น. - 20:30 น. ET
วันเสาร์ 8:00 am - 18:00 น. ET
ผลัดเปลี่ยน TDD/TTY: โทร 1-800-877-8339 ติดต่อ 1-800-275-8777
เรียกร้องสินไหม การเรียกร้องสินไหมของ USPS
หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเรื่องขอเรียกร้องสินไหมจาก USPS ให้ดูที่เรียกร้องสินไหม
โต้แย้งการปรับการจัดส่ง ส่งอีเมลไปยัง VerifyPostageHelp@usps.com

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี