Shopify Shipping กับ USPS

หากคุณจะทำการจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกา คุณก็สามารถซื้อใบจ่าหน้า Shopify Shipping จาก USPS ได้ คุณสามารถจัดส่งพัสดุของคุณได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

โดยอัตราค่าจัดส่งที่คุณจะถูกเรียกเก็บจะอิงจากบัญชีผู้ใช้ Shopify ที่ใช้ USPS

การจัดส่งภายในประเทศด้วย USPS

คุณสามารถจัดส่งสินค้าภายในสหรัฐอเมริกาผ่าน USPS ได้โดยเลือกจากประเภทการจัดส่งดังต่อไปนี้:

คำอธิบายของประเภทบริการจัดส่งของ USPS
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์ระยะเวลาจัดส่ง คำอธิบาย
Priority Mail 1-3 วันทำการ จัดส่งคำสั่งซื้อภายในสหรัฐฯ
Priority Mail Express 1-2 วันทำการ วิธีจัดส่งภายในสหรัฐฯ ที่เร็วที่สุดพร้อมรับประกันไม่พอใจยินดีคืนเงิน
บริการ First-Class Package 2-3 วันทำการ วิธีที่ประหยัดในการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กภายในสหรัฐฯ
First-Class Mail 2-3 วันทำการ จัดส่งจดหมายและไปรษณียบัตร
Parcel Select Ground 2-8 วันทำการ วิธีที่เชื่อถือได้และประหยัดในการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ที่ไม่เร่งด่วนและบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่เกินขนาด ให้บริการออนไลน์เท่านั้น
Media Mail 2-10 วันทำการ วิธีที่คุ้มค่าในการส่งสื่อ (หนังสือ ดนตรี และสื่ออื่นๆ) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่รายการที่ USPS อนุมัติสำหรับ Media Mail

แผนการสมัครใช้งานของ Shopify ทั้งหมดมีอัตราหลังหักส่วนลดแล้วที่เหมือนกันกับอัตราจาก USPS สำหรับบริการ Priority Mail, Priority Mail Express, First-Class Package Service และ First Class Package International ระดับการจัดส่งอื่นๆ ของ USPS ทั้งหมดมีส่วนลดตามลำดับ

ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งภายในประเทศของ USPS

ค่าสูงสุดที่ USPS อนุญาตสำหรับการจัดส่งภายในประเทศมีดังต่อไปนี้:

 • น้ำหนักสูงสุดคือ 70 ปอนด์ (31.75 กก.)
 • เส้นรอบวงบวกกับความยาวสูงสุดคือ 108 นิ้ว (274 ซม.)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ โปรดดูที่เว็บไซต์ USPS

การจัดส่งระหว่างประเทศด้วย USPS

คุณสามารถจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศผ่าน USPS ได้โดยเลือกจากประเภทการจัดส่งดังต่อไปนี้:

คำอธิบายของประเภทบริการจัดส่งระหว่างประเทศของ USPS
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์ระยะเวลาจัดส่ง คำอธิบาย
บริการ First-Class Package International แตกต่างกันไป วิธีที่ประหยัดในการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กระหว่างประเทศ
Priority Mail International 6-10 วันทำการ จัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศไปยัง 190 ประเทศ
Priority Mail Express International* 3-5 วันทำการ วิธีที่เร็วที่สุดในการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งรองรับถึง 190 ประเทศพร้อมรับประกันไม่พอใจยินดีคืนเงินเมื่อจัดส่งไปยังปลายทางบางแห่ง

ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศของ USPS

ค่าสูงสุดที่ USPS อนุญาตสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศปลายทาง หากต้องการค้นหาค่าบรรจุภัณฑ์สูงสุด ให้ไปที่หน้าดัชนีประเทศและท้องถิ่นของ USPS จากนั้นเลือกประเทศปลายทางการจัดส่งของคุณ

การนำสินค้าของคุณไปยัง USPS

คุณสามารถส่งสินค้าของคุณที่ตำแหน่งจัดส่งของ USPS หรือนัดหมายการรับสินค้าได้

กำหนดเวลารับสินค้า USPS

เวลาในการรับบรรจุภัณฑ์อิงตามเขตเวลาของที่อยู่สำหรับการรับสินค้า รวมทั้งเป็นการประมาณการและขึ้นอยู่กับการจราจร สภาพอากาศ และที่อยู่สำหรับการรับสินค้า

บริการรับสินค้าจาก USPS ไม่มีค่าใช้จ่ายเว้นเสียแต่ว่าคุณจะต้องการระบุเวลาในการรับสินค้า การรับสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในช่วงเวลาไปรษณีย์ปกติ แต่จะมีค่าใช้จ่าย 24 ดอลลาร์สหรัฐในการเลือกเวลาสำหรับการรับสินค้า ทั้งนี้ ต้องนัดหมายเวลาแยกสำหรับการรับสินค้าแต่ละครั้ง

สำหรับความช่วยเหลือในการกำหนดเวลาการรับสินค้าผ่าน USPS ให้ ติดต่อ USPS หรือโทรหมายเลข 1-800-ASK-USPS (1-800-275-8777)

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. หากต้องการนัดหมายการรับสินค้า ให้เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการนัดหมายการรับสินค้าทันทีหลังจากที่ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้คลิก “นัดหมายการรับสินค้า USPS” ในส่วนการรับพัสดุ
  • หากต้องการนัดหมายการรับสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับการจัดการแล้วโดย USPS ให้เปิดคำสั่งซื้อแล้วคลิกไอคอน ... จากนั้นจึงคลิก “นัดหมายการรับสินค้า"
  • กำหนดเวลาการรับสินค้าโดยตรงจาก เว็บไซต์ของ USPS
 3. กรอกแบบฟอร์มการรับสินค้าของ USPS

คุณสามารถดูการรับสินค้าที่นัดหมายเวลาไว้ของคุณได้จากหน้าคำสั่งซื้อในส่วน Shopify admin ของคุณ

หากคนขับไม่ปรากฏตัวสำหรับการรับสินค้าที่นัดหมายเวลาไว้ ให้ติดต่อ USPS ที่ 1-800-PICK-UPS (1-800-742-5877) พร้อมแจ้งหมายเลขยืนยันการรับสินค้าของคุณ คุณสามารถดูหมายเลขยืนยันการรับสินค้าของคุณได้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ

ยกเลิกการรับสินค้า

หากต้องการยกเลิกการรับสินค้า USPS ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดก็ได้ต่อไปนี้

มาพร้อมความคุ้มครองประกันภัยของ USPS

โดยทั่วไปแล้วการประกันการจัดส่งจะครอบคลุมสินค้าที่เสียหายและสูญหาย รวมทั้งการจัดส่งที่หายไป

จำนวนเงินประกันของการจัดส่งของคุณขึ้นอยู่กับบริการจัดส่งที่คุณกำลังใช้งานอยู่

บริการจัดส่งดังต่อไปนี้จะมีความคุ้มครองการรับผิดตามกฎหมาย:

 • Priority Mail (สูงสุด 100 ดอลลาร์สหรัฐ)
 • Priority Mail Express (สูงสุด 100 ดอลลาร์สหรัฐ)
 • Priority Mail International (สูงสุด 200 ดอลลาร์สหรัฐ)
 • Priority Mail Express International (สูงสุด 200 ดอลลาร์สหรัฐ)

คุณสามารถเพิ่มการประกันการจัดส่งเพิ่มเติมได้เมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

การยืนยันลายมือชื่อ

คุณสามารถกำหนดค่าการจัดส่งของคุณให้ต้องมีการลงลายมือชื่อเมื่อมีการส่งมอบได้ โดยทำการเพิ่มการยืนยันลายมือชื่อเมื่อคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ

การจัดส่งที่ใช้ Priority Express Mail จะมีการยืนยันลายมือชื่อตามค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถชำระเงิน 2.60 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเพิ่มการยืนยันลายมือชื่อให้แก่การจัดส่งพัสดุของ USPS ประเภทต่อไปนี้ได้:

 • บริการ First-Class Package
 • Priority Mail
 • Parcel Select Ground
 • Media Mail

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันลายเซ็นได้ที่หน้าบริการพิเศษของ USPS

วันที่จัดส่ง

คุณสามารถกำหนดวันจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อของคุณได้ วันที่คุณเลือกจะพิมพ์อยู่บนใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง

สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมฟรีค่าจัดส่ง

คุณสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์จัดส่งฟรีได้โดยตรงจาก USPS โดยคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้ USPS ฟรีเพื่อรับอุปกรณ์ของคุณ

การกำหนดราคาตามปริมาตรด้วย USPS Priority Mail

USPS จะเสนออัตราหลังหักส่วนลดแล้วเมื่อใช้ Priority Mail สำหรับบรรจุภัณฑ์และซองที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 20 ปอนด์ (9 ก.) และปริมาตรน้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์ฟุต บรรจุภัณฑ์จะไม่เข้าเกณฑ์การกำหนดราคาตามปริมาตรหากความยาว ความกว้างหรือความสูงเกินกว่า 18 นิ้ว (45 ซม.) ลองใช้การกำหนดราคาตามปริมาตร หากคุณมักจะส่งสินค้าขนาดเล็กและหนัก เช่น ตุ้มน้ำหนัก หรือเมล็ดกาแฟ

เมื่อมีการคํานวณอัตรา USPS Priority Mail ผ่าน Shopify Shipping จะมีการคำนวณทั้งอัตราค่าจัดส่ง Priority Mail ปกติและอัตราค่าจัดส่งการกําหนดราคาตามปริมาตร แต่จะแสดงเฉพาะตัวเลือกที่ถูกที่สุด ตัวอย่างเช่น หากอัตรา Priority Mail คือ 10.70 ดอลลาร์สหรัฐ และอัตราราคาตามปริมาตรคือ 14.30 ดอลลาร์สหรัฐ ระบบจะแสดงเฉพาะอัตราค่าส่งหลักปกติเท่านั้น

การคำนวณราคาตามปริมาตรสำหรับบรรจุภัณฑ์

ใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณจำนวนตามปริมาตรของบรรจุภัณฑ์ หากจำนวนนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ลูกบาศก์ฟุต บรรจุภัณฑ์นั้นจะใช้อัตราตามปริมาตร การวัดทั้งหมดต้องใช้หน่วยเป็นนิ้ว

ความยาว (นิ้ว) x ความกว้าง (นิ้ว) x ความสูง (นิ้ว) / 1728 = ลูกบาศก์ฟุต

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้สูตรกับกล่องรองเท้าผู้ใหญ่ขนาดมาตรฐานได้:

14 นิ้ว x 8 นิ้ว x 5 นิ้ว / 1728 = 0.4 ลูกบาศก์ฟุต

บรรจุภัณฑ์นี้น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์ฟุตและสามารถมีอัตราค่าจัดส่งตามปริมาตรได้

การคำนวณราคาตามปริมาตรสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนและซองบุกันกระแทก

USPS ให้บริการการกำหนดราคาตามปริมาตรแบบแยกต่างหากสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนและซองบุกันกระแทก คุณสามารถเพิ่มกล่องขนาดเล็กลงในซองได้ตราบที่ซองยังคงมีรูปทรงแบนราบ ซองแบบขยายได้จะไม่สามารถใช้การกำหนดราคาตามขนาดซองได้ และจำเป็นต้องใช้การกำหนดราคาตามปริมาตรสำหรับบรรจุภัณฑ์แทน

ใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าซองเปล่าและบรรจุภัณฑ์อ่อนสามารถใช้การกำหนดราคาตามปริมาตรได้หรือไม่ หากมีขนาดเล็กกว่า 36 นิ้ว (91 ซม.) สามารถใช้การกำหนดราคาตามปริมาตรได้

ความยาว (นิ้ว) + ความกว้าง (นิ้ว) = ความยาวบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

รายการจัดส่ง USPS

หากคุณมีการจัดส่งหลายรายการที่ต้องดำเนินการโดย USPS คุณจะสามารถสร้างรายการจัดส่งที่เชื่อมโยงการจัดส่งทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกันในบาร์โค้ดเดียวได้ USPS ยังเรียกรายการจัดส่งเหล่านี้ว่าแบบฟอร์มแจ้งเตือนการยอมรับการยืนยันการจัดส่ง หรือแบบฟอร์ม SCAN

การสร้างรายการจัดส่งหมายความว่าเมื่อ USPS มารับการจัดส่งของคุณ หรือเมื่อคุณนำการจัดส่งเหล่านั้นไปส่ง USPS สามารถสแกนบาร์โค้ดดังกล่าวในรายการของคุณเพื่อยอมรับการจัดส่งของคุณแทนที่จะสแกนการจัดส่งทีละรายการ

ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแต่ละรายการในบัญชีรายการสินค้าจะต้องมีที่อยู่ต้นทางของการจัดส่งเดียวกันและมีวันที่จัดส่งเดียวกัน

ข้อควรพิจารณาในการสร้างรายการจัดส่ง

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อสร้างรายการจัดส่ง:

 • ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งแต่ละรายการในบัญชีรายการสินค้าจะต้องมีที่อยู่ต้นทางของการจัดส่งเดียวกันและมีวันที่จัดส่งเดียวกัน
 • วันที่จัดส่งสำหรับใบจ่าหน้าระหว่างประเทศในรายการจำเป็นต้องตรงกับวันที่ที่มีการซื้อใบจ่าหน้า
 • หากคุณยกเลิกใบระบุการจัดส่งที่ถูกเพิ่มไปยังบัญชีรายการสินค้า บัญชีรายการสินค้านั้นจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป คุณต้องให้ USPS ตรวจสอบสินค้าอื่นๆ ของรายการดังกล่าวทีละรายการ หากคุณใช้รายการที่มีใบจ่าหน้าที่ถูกยกเลิกแล้ว เงินที่เรียกเก็บจะอิงตามใบจ่าหน้าที่ยกเลิกไปแล้ว
 • หากต้องการเพิ่มใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งไปยังรายการจัดส่งภายในวันเดียวกัน คุณจำเป็นต้องซื้อใบจ่าหน้าภายในเวลา 21:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของตำแหน่งที่ตั้งที่จัดส่งสินค้า
 • คุณไม่สามารถเพิ่มใบจ่าหน้าที่ซื้อหลังเวลาตัดยอดไปยังรายการของวันเดียวกันได้ หากคุณซื้อใบจ่าหน้าหลังจากเวลาตัดยอด คุณสามารถประทับตราให้เป็นของวันถัดไปและเพิ่มใบจ่าหน้าเหล่านั้นไปยังรายการของวันถัดไปได้

สร้างบัญชีรายการสินค้า

คุณสามารถสร้างรายการจัดส่งได้โดยตรงจากหน้า สั่งซื้อ หรือใช้แอป รายการจัดส่ง

เมื่อคุณสร้างบัญชีรายการสินค้า ใบจ่าหน้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้จะถูกเพิ่ม:

 • การติดตามจะรวมอยู่ในใบจ่าหน้า
 • วันที่จัดส่งเป็นวันเดียวกับวันที่คุณสร้างบัญชีรายการสินค้า
 • ไม่ได้เพิ่มใบจ่าหน้าไปยังรายการอื่น

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากการมีหลายรายการ จะเป็นการดีที่สุดหากคุณสร้างรายการของคุณเมื่อสิ้นสุดวันก่อนที่คุณจะไปที่ USPS

ขั้นตอน:

 1. สร้างรายการจัดส่งใหม่โดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • จากแอป:
   1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > รายการจัดส่ง
   2. คลิก "สร้างรายการ"

- จากหน้าคำสั่งซื้อ: 1. จากหน้า Shopify admin ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ 2. คลิก "การดำเนินการเพิ่มเติม" > "สร้างรายการ"

- จากหน้าพิมพ์คำสั่งซื้อ: 1. คลิก "สร้างรายการ"

 1. เลือกตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อ ใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งทั้งหมดที่พร้อมใช้งานจากตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อจะถูกเพิ่มไปยังบัญชีรายการสินค้า
 2. คลิก "สร้างรายการ"
 3. คลิก "พิมพ์รายการ"

พิมพ์ซ้ำรายการ

คุณสามารถพิมพ์ซ้ำรายการได้สูงสุด 6 เดือนหลังจากที่คุณได้สร้างรายการนั้นๆ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่แอป > รายการจัดส่ง
 2. คลิกรายการจัดส่ง
 3. คลิก "พิมพ์รายการ"

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของ USPS

หากต้องการรับความช่วยเหลือในการจัดส่ง USPS ของคุณ เช่น เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์หรือส่งใบร้องเรียน คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify หรือ USPS ได้โดยตรง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาของคุณ

การเรียกร้องสินไหม

คุณสามารถติดต่อ USPS เพื่อส่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ภายใน 7 ถึง 60 วันนับจากวันที่จัดส่งบรรจุภัณฑ์ของคุณ หากคุณได้ซื้อประกันภัยการจัดส่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งผ่าน Shopify คุณจะสามารถส่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกัน Shipsurance ของคุณได้ในส่วน Shopify admin

ในกรณีที่การจัดส่งนั้นสูญหายหรือเกิดความล่าช้า USPS จะเสนอการคืนเงินให้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์เคลมประกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งภายในประเทศ โปรดดูที่หน้าการคืนเงินในประเทศของ USPS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งระหว่างประเทศ โปรดดูที่หน้าการคืนเงินระหว่างประเทศของ USPS

หากการเรียกร้องสินไหมของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับเช็คทางไปรษณีย์ส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ของ USPS

การยับยั้งการจัดส่ง USPS

USPS สามารถหยุดการจัดส่งหรือเปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการจัดส่งหรือจัดส่งแล้วได้

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าบรรจุภัณฑ์ของคุณสามารถถูกยับยั้งการจัดส่งได้หรือไม่โดยการป้อนหมายเลขติดตามพัสดุของ USPS ที่หน้าการยับยั้งการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ หากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวสามารถถูกยับยั้งการจัดส่งได้ ให้ดูคําแนะนําในการส่งคําขอเปลี่ยนการจัดส่งของคุณที่คำแนะนำเกี่ยวกับการยับยั้งการจัดส่งของ USPS

การขอความช่วยเหลือสำหรับการจัดส่งของ USPS

หากคุณใช้ USPS กับ Shopify Shipping และต้องการความช่วยเหลือ ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้เพื่อดูว่าคุณต้องติดต่อใคร

ผู้ที่คุณติดต่อได้เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ USPS และ Shopify Shipping ตามความต้องการของคุณ
สถานการณ์ ข้อมูลติดต่อ
รับความช่วยเหลือก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้า ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
รับความช่วยเหลือหลังจากซื้อใบจ่าหน้าของ USPS เช่น เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์ 1-800-275-8777
วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:00 น. - 20:30 น. ET
วันเสาร์ 8:00 am - 18:00 น. ET
ผลัดเปลี่ยน TDD/TTY: โทร 1-800-877-8339 ติดต่อ 1-800-275-8777
ส่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก USPS การร้องเรียน USPS
โต้แย้งการปรับการจัดส่งของ USPS ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี