Shopify Shipping กับ DHL

ใบจ่าหน้า Shopify Shipping จาก DHL Express มีให้บริการสำหรับผู้ขายที่ดำเนินการจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ภายในสหรัฐอเมริกา

อัตราระหว่างประเทศด้วย DHL Express

คุณสามารถจัดส่งระหว่างประเทศได้ด้วย DHL Express Worldwide

คำอธิบายประเภทบริการจัดส่งระหว่างประเทศของ DHL Express Worldwide
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์ระยะเวลาจัดส่ง คำอธิบาย
DHL Express Worldwide 2-5 วันทำการ จัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศที่เน้นเรื่องเวลาไปยัง 220 ประเทศ

ความครอบคลุมของประกันที่รวมอยู่

ความรับผิดของ DHL อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและธรรมเนียมต่างๆ ตามวิธีการจัดส่ง น้ำหนักการจัดส่ง และค่าจัดส่ง โดยทั่วไปแล้วความรับผิดชอบที่ DHL ครอบคลุมนั้นคือมูลค่าที่น้อยที่สุดของมูลค่าของการจัดส่ง หรือ น้ำหนักของสินค้าคูณด้วยจำนวนสิทธิไถ่ถอนพิเศษ ซึ่งหมายความว่า การจัดส่งของที่มีมูลค่าสูงแต่มีน้ำหนักเบาอาจไม่ได้รับความคุ้มครองมากนัก ตัวอย่างเช่น เครื่องประดับมูลค่า $1,000 USD อาจมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองเพียง $50 เท่านั้น

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความครอบคลุมของประกันภัยสำหรับการจัดส่งของคุณให้ดูที่ส่วนความรับผิดชอบในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DHL หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาและต้องการประกันการจัดส่งทั้งหมดของคุณ คุณสามารถซื้อประกันการจัดส่งผ่าน Shopify เมื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้

ใบจ่าหน้าและเอกสารศุลกากรของ DHL Express

คุณสามารถลดการใช้กระดาษและเพิ่มความเร็วในการทำพิธีการศุลกากรได้โดยใช้ Paperless Trade เมื่อคุณจัดส่งสินค้าด้วย DHL Express หากคุณจัดส่งไปยังประเทศที่รองรับ ระบบจะส่งเอกสารศุลกากรของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องพิมพ์เพียงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเท่านั้น

ดูรายชื่อประเทศปลายทางที่รองรับ Paperless Trade ได้ในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้สำหรับพิธีการศุลกากรระบบดิจิทัลของ DHL Express หากคุณกำลังจะจัดส่งสินค้าไปยังประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่รองรับ คุณต้องพิมพ์แบบฟอร์มศุลกากรและแนบแบบฟอร์มดังกล่าวไปพร้อมกับสินค้าที่จัดส่งด้วย

จำเป็นต้องใช้ลายมือชื่อ

การจัดส่งระหว่างประเทศของ DHL Express ทั้งหมดยกเว้นการจัดส่งสินค้าไปยังแคนาดา จำเป็นต้องใช้ลายเซ็นสำหรับการจัดส่งที่รวมอยู่ในราคา

การจัดส่งที่ไม่สามารถส่งมอบและไม่สามารถยอมรับได้

หากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้โดย DHL Express การจัดส่งอาจไม่สามารถยอมรับได้หรือไม่สามารถส่งมอบได้ มีเงื่อนไขหลายประการที่ทำให้การจัดส่งไม่สามารถยอมรับได้:

 • ไม่มีใบศุลกากร หรือการจัดส่งไม่ผ่านพิธีการศุลกากร
 • การจัดส่งมีรายการสินค้าต้องห้าม
 • ที่อยู่การจัดส่งไม่ถูกต้องหรือทำเครื่องหมายไม่เหมาะสม
 • หีบห่อบรรจุภัณฑ์มีข้อบกพร่องหรือไม่เพียงพอ
 • ผู้รับไม่จ่ายค่าภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มของบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว
 • มูลค่าสินค้าที่ประกาศในแบบฟอร์มศุลกากรไม่ตรงกับมูลค่าของการทำธุรกรรมหรือค่าธุรกรรมของสินค้าที่คล้ายกัน

DHL Express จะติดต่อลูกค้าของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หากสถานะการติดตามขึ้นว่าถูกระงับ หากพวกเขาไม่สามารถติดต่อลูกค้าของคุณได้ พวกเขาจะติดต่อหาคุณ

เรียกร้องสินไหม

หากสินค้าที่จัดส่งสูญหายหรือได้รับความเสียหาย ให้ส่งอีเมลถึงฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ที่ shipping-claims@shopify.com เพื่อติดตามพัสดุของคุณและขอเรียกร้องสินไหม

คุณควรยื่นข้อร้องเรียนของคุณทันทีที่คุณค้นพบว่าบรรจุภัณฑ์สูญหายหรือได้รับความเสียหาย DHL จะต้องได้รับการแจ้งเตือนการร้องเรียนภายใน 30 วันหลังการรับบรรจุภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือในการจัดส่งของ Shopify ยังต้องใช้เวลาในการประมวลผลและนำคำร้องเรียนของคุณไปยัง DHL ก่อนที่ระยะเวลารับผิดชอบจะสิ้นสุดลง

โดยระบุข้อมูลดังต่อไปในนี้ในอีเมลที่คุณส่ง:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • หมายเลขคำสั่งซื้อ
 • คำอธิบายความเสียหาย
 • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ

รายการสินค้าต้องห้าม

DHL Express ไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่เป็นรายการสินค้าต้องห้ามได้:

 • สินค้าปลอม
 • สัตว์ที่มีชีวิต (ตัวอย่าง เช่น แมลง ดักแด้ หรือตัวอ่อน)
 • ทองแท่ง
 • สกุลเงิน
 • พลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อน
 • อาวุธและกระสุน
 • ซากศพหรือเถ้ามนุษย์
 • รายการที่ถือว่าผิดกฎหมายในปลายทางของการจัดส่ง (ตัวอย่าง เช่น งาสัตว์ หรือยาเสพติด)

บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้าต้องห้ามจะไม่ได้รับการจัดส่ง ในกรณีนี้ DHL Express จะติดต่อคุณและส่งสินค้าของคุณคืน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของรายการสินค้าต้องห้ามและรายการที่ถูกแบน ให้ศึกษาที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งของ DHL Express

สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมฟรีค่าจัดส่ง

คุณสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์จัดส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยการส่งอีเมลหา DHL Express ที่ USShopifySupplies@dhl.com ปุ่มนี้จะเปิดเทมเพลตอีเมลในอีเมลไคลเอ็นต์ที่คุณเลือกใช้:

ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ห่างไกล

หากปลายทางการจัดส่งของคุณอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจะมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ตรวจสอบว่ารหัสไปรษณีย์ปลายทางของคุณได้รับการพิจารณว่าอยู่ห่างไกลหรือไม่ที่การเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมพิเศษของ DHL

ข้อมูลติดต่อ

หากคุณใช้ DHL Express ที่ใช้ Shopify Shipping และคุณต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถติดต่อ:

ผู้ที่คุณติดต่อได้เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ DHL Express และ Shopify Shipping ตามความต้องการของคุณ
สถานการณ์ ข้อมูลติดต่อ
รับความช่วยเหลือก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้า ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
รับความช่วยเหลือหลังจากซื้อใบจ่าหน้า เช่น เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
เรียกร้องสินไหม ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping
หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมสำหรับการจัดส่งของ DHL Express ให้ดูที่เรียกร้องสินไหม
โต้แย้งการปรับการจัดส่ง ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี