Shopify Shipping ด้วย DHL Express

หากคุณจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีป คุณสามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping จาก DHL Express และจัดส่งบรรจุภัณฑ์ของคุณไปยังที่อยู่ต่างประเทศ

อัตราค่าจัดส่งที่คุณจะถูกเรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับบัญชีผู้ใช้ของ Shopify ที่มี DHL Express และมีการรับสินค้าที่จัดส่งฟรี

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่จัดส่งกับ DHL Express

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อใช้ Shopify Shipping โดย DHL Express:

 • DHL Express จัดส่งจากสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปเท่านั้น และจะไม่จัดส่งจากฮาวาย เปอร์โตริโก และอลาสก้า
 • คุณสามารถจัดส่งไปยังที่อยู่ในต่างประเทศเท่านั้น และไม่สามารถจัดส่งไปยังที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้
 • DHL Express จะไม่จัดส่งจากหรือไปยังที่อยู่ของกล่องไปรษณีย์
 • Shopify Shipping ด้วย DHL Express มีบริการรับสินค้าส่งฟรี
 • ในกรณีที่มีสินค้าในการจัดส่งสูญหายหรือเสียหาย DHL Express จะต้องได้รับการแจ้งเตือนการร้องเรียนภายใน 30 วันหลังจากการรับบรรจุภัณฑ์หากต้องการรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อเรียกร้องและการรับผิดชอบของ DHL โปรดดูที่การขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งแบบ DHL Express

การจัดส่งสินค้าของคุณไปยัง DHL Express

คุณสามารถส่งสินค้าของคุณที่ตำแหน่งจัดส่งของ DHL หรือนัดหมายการรับสินค้าได้

นัดหมายการรับสินค้า DHL Express

คุณสามารถนัดหมายการรับสินค้าฟรีได้ตามวัน เวลา และที่อยู่ที่คุณต้องการ บริการรับสินค้าจาก DHL Express ฟรี เวลาการรับสินค้าจะอิงตามเขตเวลาของที่อยู่ในการรับสินค้า

คุณสามารถนัดหมายเวลารับสินค้าล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 7 วัน เวลาการรับสินค้าใดๆ เป็นระยะเวลาโดยประมาณและขึ้นอยู่กับการจราจร สภาพอากาศ และที่อยู่สำหรับการรับสินค้า หากคุณต้องการนัดหมายเวลารับสินค้าหลายรายการ คุณก็ต้องซื้อใบจ่าหน้า DHL Express อย่างน้อยหนึ่งรายการ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. หากต้องการนัดหมายการรับสินค้า ให้เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการนัดหมายการรับสินค้าทันทีหลังจากที่ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้คลิก “นัดหมายการรับสินค้า” ในส่วนการรับพัสดุ
  • หากต้องการนัดหมายการรับสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับการจัดการแล้วโดย DHL Express ให้เปิดคำสั่งซื้อแล้วคลิกไอคอน ... จากนั้นจึงคลิก “นัดหมายการรับสินค้า
 3. ในส่วนที่อยู่สำหรับการรับสินค้า ให้เลือกที่อยู่สำหรับการรับสินค้าหรือป้อนที่อยู่แบบกำหนดเอง ระบบจะไม่บันทึกที่อยู่แบบกำหนดเองสำหรับการรับสินค้าในอนาคต

 4. ในส่วนรายละเอียดการรับสินค้า ให้ใส่รายละเอียดต่อไปนี้:

  • ชื่อผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
  • วันที่รับสินค้าและเวลาการรับสินค้าโดยประมาณ
  • ตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้า เช่น ที่แผนกต้อนรับหรือหน้าบ้าน
  • หมายเหตุพิเศษสำหรับบริษัทจัดส่ง เช่น หมายเลขอะพาร์ตเมนต์หรือรหัสประตู
 5. ตรวจสอบข้อมูลสรุปการรับสินค้าและคลิก “นัดหมายการรับสินค้า

คุณสามารถดูการรับสินค้าที่นัดหมายเวลาไว้ของคุณได้จากหน้าคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสินค้าตามตารางของคุณ ให้ติดต่อ DHL ที่ 1-800-CALL DHL (1-800-225-5345) พร้อมหมายเลขยืนยันการรับสินค้าและหมายเลขติดตามพัสดุของคุณ คุณสามารถดูหมายเลขยืนยันการรับสินค้าของคุณได้ในไทม์ไลน์ของการสั่งซื้อ

ยกเลิกการรับสินค้าของ DHL Express

คุณสามารถยกเลิกการรับสินค้าที่นัดหมายเวลาไว้ได้ แต่หากคุณพยายามที่จะยกเลิกการรับสินค้าในเวลาที่ใกล้กับเวลาที่นัดหมายไว้ การยกเลิกอาจช้าเกินไปและคนขับจะยังคงมาถึงตามเวลานัดหมาย

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกดูการรับสินค้า

 3. คลิก ยกเลิกการรับสินค้า

 4. คลิก ยกเลิกการรับสินค้า อีกครั้งเพื่อยืนยัน

การจัดส่งระหว่างประเทศด้วย DHL Express

DHL Express ให้บริการจัดส่งระหว่างประเทศจากสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปโดยใช้บริการจัดส่งของ DHL Express Worldwide

คำอธิบายประเภทบริการจัดส่งระหว่างประเทศของ DHL Express Worldwide
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์ระยะเวลาจัดส่ง คำอธิบาย
DHL Express Worldwide 1-3 วันทำการ จัดส่งไปยังกว่า 220 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศของ DHL Express

DHL Express อนุญาตให้ใช้ค่าสูงสุดต่อไปนี้ในการจัดส่งระหว่างประเทศ:

 • น้ำหนักสูงสุดคือ 154 ปอนด์ (70 กก.)
 • ความยาวสูงสุดคือ 47.2 นิ้ว (120 ซม.)
 • ความกว้างสูงสุดคือ 31.5 นิ้ว (80 ซม.)
 • ความสูงสูงสุดคือ 31.5 นิ้ว (80 ซม.)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ โปรดดูที่เว็บไซต์ DHL

ใบจ่าหน้าและเอกสารศุลกากรของ DHL Express

คุณสามารถลดจำนวนการใช้กระดาษและเพิ่มความรวดเร็วในการเดินพิธีการศุลกากรโดยใช้ Paperless Trade และใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์แบบดิจิทัลเมื่อคุณจัดส่งกับ DHL Express หากคุณจัดส่งไปยังประเทศที่รองรับ ระบบจะส่งเอกสารศุลกากรของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องพิมพ์เพียงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเท่านั้น

ประเทศและภูมิภาคปลายทางที่รองรับ Paperless Trade สามารถดูได้ในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้สำหรับพิธีการศุลกากรด้วยระบบดิจิทัลของ DHL Express หากคุณกำลังจะจัดส่งสินค้าไปยังประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่รองรับ คุณต้องพิมพ์แบบฟอร์มศุลกากรและแนบแบบฟอร์มดังกล่าวไปพร้อมกับสินค้าที่จัดส่งด้วย

ตัวเลือกการจัดการการจัดส่งด้วย DHL Express

การจัดส่งแบบลายมือชื่อเมื่อรับสินค้าคือความต้องการจัดส่งตามค่าเริ่มต้นของ DHL Express ในทุกประเทศ ยกเว้นแคนาดา ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบริการที่ต้องใช้ลายเซ็น ลูกค้ามีตัวเลือกในการร้องขอบริการอื่นผ่านบริการจัดส่งตามสั่งของ DHL Express

ลูกค้าของคุณสามารถใช้บริการจัดส่งตามสั่งดังต่อไปนี้ได้:

 • กำหนดเวลาวันที่จัดส่งใหม่
 • ฝากบรรจุภัณฑ์ไว้กับเพื่อนบ้านหรือคนดูแล
 • รวบรวมบรรจุภัณฑ์จากจุดให้บริการ
 • จัดส่งไปยังที่อยู่อื่น
 • หากลูกค้าอยู่ในระหว่างหยุดพักร้อน ให้เก็บบรรจุภัณฑ์ไว้ที่คลังของ DHL

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการจัดการการจัดส่ง โปรดดูที่เว็บไซต์การจัดส่งตามความต้องการของ DHL

รายการสินค้าต้องห้ามของ DHL Express

สินค้าหรือรายการบางรายการอาจถูกจำกัดโดนขึ้นอยู่กับปลายทางการจัดส่งของคุณ ปรึกษา เว็บเพจของ DHL เกี่ยวกับสิ่งที่ฉันสามารถจัดส่งและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับข้อบังคับการจัดส่งของประเทศปลายทางของคุณแล้ว

ไม่อนุญาตให้จัดส่งสินค้าต่อไปนี้โดยใช้ DHL Express:

 • สินค้าปลอม
 • สัตว์ที่มีชีวิต (ตัวอย่าง เช่น แมลง ดักแด้ หรือตัวอ่อน)
 • ทองแท่ง
 • สกุลเงิน
 • พลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อน
 • อาวุธและกระสุน
 • ซากศพหรือเถ้ามนุษย์
 • รายการที่ถือว่าผิดกฎหมายในปลายทางของการจัดส่ง (ตัวอย่าง เช่น งาสัตว์ หรือยาเสพติด)

บรรจุภัณฑ์ที่มีรายการต้องห้ามไม่สามารถจัดส่งโดยใช้ DHL Express ได้ ในกรณีนี้ DHL Express จะติดต่อคุณและส่งคืนสินค้าของคุณ

ฟรีอุปกรณ์จัดส่ง DHL Express

คุณสามารถสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมฟรีค่าจัดส่งได้โดยส่งอีเมลหา DHL Express ที่ USShopifySupplies@dhl.com ลิงก์นี้จะเปิดเทมเพลตอีเมลในอีเมลไคลเอ็นต์ที่คุณเลือกใช้:

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของ DHL Express

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่ง DHL Express ของคุณ เช่น เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือส่งใบร้องเรียน คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ได้

การยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ DHL Express

หากคุณใช้ DHL Express กับ Shopify Shipping และการจัดส่ง DHL Express ของคุณสูญหายหรือเสียหาย คุณสามารถยื่นคำร้องในการจัดส่งให้กับฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ได้

รวมความคุ้มครองประกันภัยสำหรับการจัดส่ง DHL Express

DHL Express มีการครอบคลุมที่จำกัดตามมูลค่าหรือน้ำหนักหากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการขอคืนเงินที่เป็นไปได้ โปรดดูที่ส่วน 6.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งของ DHL Express

คุณสามารถเพิ่ม ประกันการจัดส่งได้เมื่อคุณ ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับการจัดส่งของ DHL Express ที่สูญหายหรือเสียหาย

หากการจัดส่งของ DHL Express ของคุณสูญหายหรือเสียหาย โปรดส่งอีเมลถึงฝ่ายสนับสนุนด้านการจัดส่งของ Shopify ที่ shipping-claims@shopify.com เพื่อยื่นคำร้องเกี่ยวกับการจัดส่ง

คุณควรยื่นข้อร้องเรียนทันทีที่พบว่าบรรจุภัณฑ์สูญหายหรือเสียหายDHL Express จะต้องได้รับการแจ้งเตือนการเรียกร้องสินไหมภายใน 30 วันหลังจากรับบรรจุภัณฑ์นอกจากนี้ฝ่ายสนับสนุนการจัดส่งของ Shopify ยังต้องการเวลาในการประมวลผลและส่งข้อร้องเรียนของคุณไปยัง DHL ก่อนที่ระยะเวลารับผิดชอบจะสิ้นสุดลงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 7 การเรียกร้องสินไหม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งของ DHL Express

โดยระบุข้อมูลดังต่อไปในนี้ในอีเมลที่คุณส่ง:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • เลขคำสั่งซื้อ
 • คำอธิบายความเสียหาย
 • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ
 • หากต้องการเรียกร้องค่าเสียหาย ให้แนบรูปถ่ายบรรจุภัณฑ์และสินค้าที่ได้รับความเสียหายด้วย

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของ DHL Express

หากคุณใช้ DHL Express ที่ใช้ Shopify Shipping และคุณต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถติดต่อ:

ผู้ที่คุณติดต่อได้เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ DHL Express และ Shopify Shipping ตามความต้องการของคุณ
สถานการณ์ ข้อมูลติดต่อ
รับความช่วยเหลือก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้า ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
รับความช่วยเหลือหลังจากซื้อใบจ่าหน้า เช่น เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
เรียกร้องสินไหม ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping
หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมสำหรับการจัดส่งของ DHL Express ดูที่เรียกร้องสินไหม
โต้แย้งการปรับการจัดส่ง ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี