Shopify Shipping กับ DHL

หากคุณจะทำการจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกา คุณก็สามารถซื้อใบจ่าหน้าสำหรับ Shopify Shipping จาก DHL และจัดส่งพัสดุไปยังที่อยู่ในต่างประเทศได้

โดยอัตราค่าจัดส่งที่คุณจะถูกเรียกเก็บจะอิงจากบัญชีผู้ใช้ Shopify ที่ใช้ DHL

ข้อควรพิจารณาสำหรับการจัดส่งบรรจุภัณฑ์กับ DHL

ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อใช้ Shopify Shipping โดย DHL Express:

 • DHL Express สามารถจัดส่งได้จากสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปเท่านั้น ซึ่งไม่รวมบางพื้นที่ในสหรัฐอเมริกา เช่น ฮาวาย เปอร์โตริโก และอลาสก้า
 • หากปลายทางการจัดส่งของคุณคือพื้นที่ห่างไกล DHL อาจมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ตรวจสอบว่ารหัสไปรษณีย์ปลายทางของคุณได้รับการพิจารณาว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ได้ในการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมพิเศษของ DHL
 • คุณสามารถจัดส่งไปยังที่อยู่ในต่างประเทศเท่านั้น และไม่สามารถจัดส่งไปยังที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้

การนำสินค้าของคุณไปยัง DHL

คุณสามารถส่งสินค้าของคุณที่ตำแหน่งจัดส่งของ DHL Express หรือนัดหมายการรับสินค้าได้

นัดหมายการรับสินค้า DHL Express

คุณสามารถนัดหมายการรับสินค้าได้ตามวัน เวลา และที่อยู่ที่คุณต้องการ บริการรับสินค้าของ DHL Express นั้นไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าบริการรับสินค้าถูกรวมอยู่ในการซื้อใบจ่าหน้าแล้ว เวลาการรับสินค้าจะอิงตามเขตเวลาของที่อยู่สำหรับการรับสินค้า

คุณสามารถนัดหมายเวลารับสินค้าล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 7 วัน เวลาการรับสินค้าใดๆ เป็นระยะเวลาโดยประมาณและขึ้นอยู่กับการจราจร สภาพอากาศ และที่อยู่สำหรับการรับสินค้า หากคุณต้องการนัดหมายเวลารับสินค้าหลายรายการ คุณก็ต้องซื้อใบจ่าหน้า DHL Express อย่างน้อยหนึ่งรายการ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. หากต้องการนัดหมายการรับสินค้า ให้เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการนัดหมายการรับสินค้าทันทีหลังจากที่ซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่ง ให้คลิก “นัดหมายการรับสินค้า” ในส่วนการรับพัสดุ
  • หากต้องการนัดหมายการรับสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับการจัดการแล้วโดย DHL Express ให้เปิดคำสั่งซื้อแล้วคลิกไอคอน ... จากนั้นจึงคลิก “นัดหมายการรับสินค้า"
 3. ในส่วนที่อยู่สำหรับการรับสินค้า ให้เลือกที่อยู่สำหรับการรับสินค้าหรือป้อนที่อยู่แบบกำหนดเอง ระบบจะไม่บันทึกที่อยู่แบบกำหนดเองสำหรับการรับสินค้าในอนาคต

 4. ในส่วนรายละเอียดการรับสินค้า ให้ใส่รายละเอียดต่อไปนี้:

  • ชื่อผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
  • วันที่รับสินค้าและเวลาการรับสินค้าโดยประมาณ
  • ตำแหน่งที่ตั้งในการรับสินค้า เช่น ที่แผนกต้อนรับหรือหน้าบ้าน
  • หมายเหตุพิเศษสำหรับบริษัทจัดส่ง เช่น หมายเลขอะพาร์ตเมนต์หรือรหัสประตู
 5. ตรวจสอบข้อมูลสรุปการรับสินค้าและคลิก “นัดหมายการรับสินค้า"

คุณสามารถดูการรับสินค้าที่นัดหมายเวลาไว้ของคุณได้จากหน้าคำสั่งซื้อในส่วน Shopify admin ของคุณ

หากคนขับไม่แสดงตัวตามการรับสินค้าที่นัดหมายเวลาไว้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการขนส่งที่ 1-800-CALL DHL (1-800-225-5345) พร้อมแจ้งหมายเลขยืนยันการรับสินค้าของคุณ โดยคุณสามารถดูหมายเลขยืนยันการรับสินค้าของคุณได้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ

ยกเลิกการรับสินค้า

คุณสามารถยกเลิกการรับสินค้าที่นัดหมายเวลาไว้ได้ แต่หากคุณพยายามที่จะยกเลิกการรับสินค้าในเวลาที่ใกล้กับเวลาที่นัดหมายไว้ การยกเลิกอาจช้าเกินไปและคนขับจะยังคงมาถึงตามเวลานัดหมาย

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกดูการรับสินค้า

 3. คลิก ยกเลิกการรับสินค้า

 4. คลิก ยกเลิกการรับสินค้า อีกครั้งเพื่อยืนยัน

อัตราระหว่างประเทศกับ DHL

คุณสามารถจัดส่งระหว่างประเทศได้ด้วย DHL Express Worldwide

คำอธิบายประเภทบริการจัดส่งระหว่างประเทศของ DHL Express Worldwide
บริการจัดส่ง ไทม์ไลน์ระยะเวลาจัดส่ง คำอธิบาย
DHL Express Worldwide 2-5 วันทำการ จัดส่งคำสั่งซื้อระหว่างประเทศที่เน้นเรื่องเวลาไปยัง 220 ประเทศ

ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศของ DHL

ค่าสูงสุดที่ DHL อนุญาตสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศมีดังต่อไปนี้:

 • น้ำหนักสูงสุดคือ 154 ปอนด์ (70 กก.)
 • ความยาวสูงสุดคือ 47.2 นิ้ว (120 ซม.)
 • ความกว้างสูงสุดคือ 31.5 นิ้ว (80 ซม.)
 • ความสูงสูงสุดคือ 31.5 นิ้ว (80 ซม.)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ โปรดดูที่เว็บไซต์ DHL

ความครอบคลุมของประกันที่รวมอยู่

ความรับผิดของ DHL อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและธรรมเนียมต่างๆ ตามวิธีการจัดส่ง น้ำหนักการจัดส่ง และค่าจัดส่ง โดยทั่วไปแล้วความรับผิดชอบที่ DHL ครอบคลุมนั้นคือมูลค่าที่น้อยที่สุดของมูลค่าของการจัดส่ง หรือ น้ำหนักของสินค้าคูณด้วยจำนวนสิทธิไถ่ถอนพิเศษ ซึ่งหมายความว่า การจัดส่งของที่มีมูลค่าสูงแต่มีน้ำหนักเบาอาจไม่ได้รับความคุ้มครองมากนัก ตัวอย่างเช่น เครื่องประดับมูลค่า $1,000 USD อาจมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองเพียง $50 เท่านั้น

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความครอบคลุมของประกันภัยสำหรับการจัดส่งของคุณให้ดูที่ส่วนความรับผิดชอบในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DHL หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาและต้องการประกันการจัดส่งทั้งหมดของคุณ คุณสามารถซื้อประกันการจัดส่งผ่าน Shopify เมื่อซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งได้

ใบจ่าหน้าและเอกสารศุลกากรของ DHL Express

คุณสามารถลดการใช้กระดาษและเพิ่มความเร็วในการทำพิธีการศุลกากรได้โดยใช้ Paperless Trade เมื่อคุณจัดส่งสินค้าด้วย DHL Express หากคุณจัดส่งไปยังประเทศที่รองรับ ระบบจะส่งเอกสารศุลกากรของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องพิมพ์เพียงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งเท่านั้น

ดูรายชื่อประเทศปลายทางที่รองรับ Paperless Trade ได้ในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้สำหรับพิธีการศุลกากรระบบดิจิทัลของ DHL Express หากคุณกำลังจะจัดส่งสินค้าไปยังประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่รองรับ คุณต้องพิมพ์แบบฟอร์มศุลกากรและแนบแบบฟอร์มดังกล่าวไปพร้อมกับสินค้าที่จัดส่งด้วย

จำเป็นต้องใช้ลายมือชื่อ

การจัดส่งระหว่างประเทศของ DHL Express ทั้งหมดยกเว้นการจัดส่งสินค้าไปยังแคนาดา จำเป็นต้องใช้ลายเซ็นสำหรับการจัดส่งที่รวมอยู่ในราคา

การจัดส่งที่ไม่สามารถส่งมอบและไม่สามารถยอมรับได้

หากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้โดย DHL Express การจัดส่งอาจไม่สามารถยอมรับได้หรือไม่สามารถส่งมอบได้ มีเงื่อนไขหลายประการที่ทำให้การจัดส่งไม่สามารถยอมรับได้:

 • ไม่มีใบศุลกากร หรือการจัดส่งไม่ผ่านพิธีการศุลกากร
 • การจัดส่งมีรายการสินค้าต้องห้าม
 • ที่อยู่การจัดส่งไม่ถูกต้องหรือทำเครื่องหมายไม่เหมาะสม
 • หีบห่อบรรจุภัณฑ์มีข้อบกพร่องหรือไม่เพียงพอ
 • ผู้รับไม่จ่ายค่าภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มของบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว
 • มูลค่าสินค้าที่ประกาศในแบบฟอร์มศุลกากรไม่ตรงกับมูลค่าของการทำธุรกรรมหรือค่าธุรกรรมของสินค้าที่คล้ายกัน

DHL Express จะติดต่อลูกค้าของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หากสถานะการติดตามขึ้นว่าถูกระงับชั่วคราว หากพวกเขาไม่สามารถติดต่อลูกค้าของคุณได้ พวกเขาจะติดต่อหาคุณ

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของ DHL

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่ง DHL ของคุณ เช่น เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือส่งใบร้องเรียน คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ได้

การเรียกร้องสินไหม

หากสินค้าที่จัดส่งสูญหายหรือได้รับความเสียหาย ให้ส่งอีเมลถึงฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping ที่ shipping-claims@shopify.com เพื่อติดตามพัสดุของคุณและขอเรียกร้องสินไหม

คุณควรยื่นข้อร้องเรียนของคุณทันทีที่คุณค้นพบว่าบรรจุภัณฑ์สูญหายหรือได้รับความเสียหาย DHL จะต้องได้รับการแจ้งเตือนการร้องเรียนภายใน 30 วันหลังการรับบรรจุภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือในการจัดส่งของ Shopify ยังต้องใช้เวลาในการประมวลผลและนำคำร้องเรียนของคุณไปยัง DHL ก่อนที่ระยะเวลารับผิดชอบจะสิ้นสุดลง

โดยระบุข้อมูลดังต่อไปในนี้ในอีเมลที่คุณส่ง:

 • ที่อยู่ .myshopify.com ของคุณ
 • หมายเลขคำสั่งซื้อ
 • คำอธิบายความเสียหาย
 • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งของ DHL

หากคุณใช้ DHL Express ที่ใช้ Shopify Shipping และคุณต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถติดต่อ:

ผู้ที่คุณติดต่อได้เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ DHL Express และ Shopify Shipping ตามความต้องการของคุณ
สถานการณ์ ข้อมูลติดต่อ
รับความช่วยเหลือก่อนที่คุณจะซื้อใบจ่าหน้า ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
รับความช่วยเหลือหลังจากซื้อใบจ่าหน้า เช่น เปลี่ยนเส้นทางบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify
เรียกร้องสินไหม ส่งอีเมลไปยังฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify Shipping
หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหมสำหรับการจัดส่งของ DHL Express ดูที่เรียกร้องสินไหม
โต้แย้งการปรับการจัดส่ง ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

รายการสินค้าต้องห้าม

DHL Express ไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่เป็นรายการสินค้าต้องห้ามได้:

 • สินค้าปลอม
 • สัตว์ที่มีชีวิต (ตัวอย่าง เช่น แมลง ดักแด้ หรือตัวอ่อน)
 • ทองแท่ง
 • สกุลเงิน
 • พลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อน
 • อาวุธและกระสุน
 • ซากศพหรือเถ้ามนุษย์
 • รายการที่ถือว่าผิดกฎหมายในปลายทางของการจัดส่ง (ตัวอย่าง เช่น งาสัตว์ หรือยาเสพติด)

บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้าต้องห้ามจะไม่ได้รับการจัดส่ง ในกรณีนี้ DHL Express จะติดต่อคุณและส่งสินค้าของคุณคืน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของรายการสินค้าต้องห้ามและรายการที่ถูกแบน ให้ศึกษาที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งของ DHL Express

สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมฟรีค่าจัดส่ง

คุณสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์จัดส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยการส่งอีเมลหา DHL Express ที่ USShopifySupplies@dhl.com ปุ่มนี้จะเปิดเทมเพลตอีเมลในอีเมลไคลเอ็นต์ที่คุณเลือกใช้:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี