Shopify Shipping med DHL

Hvis du sender fra en lokalisasjon i USA, kan du kjøpe Shopify Shipping-etiketter fra DHL og sende pakker til internasjonale adresser.

Fraktprisene du blir belastet er basert på Shopifys avtale med DHL.

Vurderinger for forsendelser med DHL

Gå gjennom følgende vurderinger når du bruker Shopify Shipping med DHL Express:

 • DHL Express er begrenset kun til frakt fra det kontinentale USA. Dette utelukker amerikanske territorier som Hawaii, Puerto Rico og Alaska.
 • DHL kan legge til en tilleggsavgift dersom leveringsdestinasjonen ligger i et fjerntliggende område. Sjekk om destinasjonens postnummer betraktes som fjerntliggende i DHLs tilleggsavgifter for ekstraordinære aktiviteter.
 • Du kan bare sende til internasjonale adresser. Du kan ikke sende til en adresse i USA.

Slik overleverer du produktene dine til DHL

Du kan levere produktene ved et DHL Express-leveringssted eller avtale en henting.

Avtal en DHL Express-henting

Du kan avtale en henting på din foretrukne dato, tidspunkt og adresse. DHL Express-hentinger er gratis. Kostnaden for hentetjenesten er inkludert når du kjøper en etikett. Hentetidene er basert på henteadressens tidssone.

Du kan avtale henting fra én til syv dager på forhånd. Hentetidene er estimater, og avhenger av trafikk, vær og henteadresse. Hvis du ønsker å avtale flere hentinger må du kjøpe minst én DHL Express-etikett.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Gjør en av følgende for å planlegge en henting:

  • Klikk på Planlegg henting i seksjonen Henting av pakke for å planlegge en henting umiddelbart etter at du har kjøpt en fraktetikett.
  • For å planlegge en henting for en bestilling som er sluttført med DHL Express åpner du bestillingen, klikker ikonet z... og klikker deretter på Planlegg henting.
 3. Velg henteadressen eller angi en egendefinert adresse i seksjonen Henteadresse. Egendefinerte adresser lagres ikke for fremtidige hentinger.

 4. Oppgi følgende opplysninger i seksjonen Hentedetaljer:

  • kontaktnavn og telefonnummer
  • hentedato og estimert hentetid
  • pakkens plassering, som for eksempel en resepsjon eller inngangsdør
  • eventuelle spesielle instruksjoner til budet, som leilighetsnummer eller kode på ringeklokken.
 5. Gå gjennom hentesammendraget og klikk på Planlegg henting.

Du kan se dine planlagte hentinger på Bestillinger-siden i Shopify-administrator.

Hvis sjåføren ikke møter til den avtalte hentingen, kan du ringe transportøren på 1-800-CALL-DHL (1-800-225-5345) og oppgi bekreftelsesnummeret for hentingen. Du finner bekreftelsesnummeret for hentingen på bestillingens tidslinje.

Kanseller en henting

Du kan kansellere en planlagt henting. Hvis du forsøker å kansellere en henting som nærmer seg den planlagte tiden kan det være for sent, og sjåføren kan fortsatt møte opp til avtalt tid.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Bestillinger.

 2. Klikk på Vis hentinger.

 3. Klikk på Kanseller henting.

 4. Klikk på Kanseller henting igjen for å bekrefte.

Internasjonale priser med DHL

Du kan sende internasjonalt med DHL Express Worldwide.

Beskrivelse av tjenestetyper for DHL Express Worldwide International shipping
Frakttjeneste Tidslinje for levering Beskrivelse
DHL Express Worldwide 2–5 virkedager Send internasjonale bestillinger som haster til 220 land.

Pakkekrav til internasjonale DHL-forsendelser

Maksimumsverdiene som tillates av DHL for internasjonale forsendelser er som følger:

 • maksimumsvekt er 70 kg (154 pund)
 • maksimumslengde er 120 cm (47,2 tommer)
 • maksimumsbredde er 80 cm (31,5 tommer)
 • maksimumshøyde er 80 cm (31,5 tommer)

Hvis du vil ha mer informasjon om krav til pakker, kan du se DHLs nettsted.

Inkludert forsikringsdekning

DHLs ansvar er underlagt en rekke forskrifter og konvensjoner basert på fraktmetode, forsendelsesvekt og forsendelsesverdi. Generelt er DHLs erstatnings dekning den minste av to verdier: verdien av forsendelsen, eller vekten til produktet multiplisert med en mengde spesielle tegningsrettigheter. Dette betyr at forsendelser med høy verdi, men lav vekt vanligvis ikke mottar stor erstatningsdekning. For eksempel kan et smykke verdsatt til 1 000 USD være kvalifisert for kun 50 USD i dekning.

For å se hvilken forsikringsdekning DHL leverer for forsendelsene dine, kan du se ansvarsseksjonen i DHLs vilkår og betingelser. Hvis du er i USA og vil forsikre den fulle verdien av forsendelsen, kan du kjøpe fraktforsikring gjennom Shopify når du kjøper fraktetiketten.

DHL Express-etiketter og tolldokumenter

Du kan redusere papiravfall og fremskynde fortollingen ved hjelp av Paperless Trade når du sender med DHL Express. Hvis du sender til et støttet land, sendes tolldokumentasjonen automatisk inn elektronisk, og du må kun skrive ut fraktetiketten.

Destinasjonsland som støtter Paperless Trade er dekket av DHL Express' vanlige spørsmål om digitale tollfakturaer. Hvis du sender til et ikke-støttet land, må du skrive ut tollskjemaene og legge dem med forsendelsen.

Signatur kreves

Alle DHL Express International-forsendelser, unntatt de til Canada, har krever en signatur for leveringstjenesten som er inkludert i prisen.

Uleverte og uakseptable forsendelser

Forsendelser kan være uakseptable eller uleverte hvis de ikke følger vilkårene som er angitt av DHL Express. Det er flere forhold som gjør en forsendelse uakseptabel:

 • Tolldeklarasjonen er ikke gjort, eller forsendelsen ble ikke godtatt i fortollingen
 • forsendelsen inneholder forbudte varer
 • leveringsadressen er feil eller ikke markert skikkelig
 • emballasjen er defekt eller utilstrekkelig
 • mottakeren unnlater å betale skyldige skatter og avgifter for pakken
 • den deklarerte produktverdien i tollskjemaet samsvarer ikke med transaksjonsverdien, eller med transaksjonsverdien til lignende varer

DHL Express kontakter kunden din for mer informasjon hvis sporingsstatusen er På vent. Hvis de ikke får tak i kunden din, kontakter de deg.

Slik får du støtte for DHL-frakt

Hvis du trenger hjelp med DHL-forsendelsen, som omruting av en pakke eller innsending av et krav, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Sende et krav

Hvis en forsendelse er tapt eller skadet, kan du sende en e-post til Shopify Shipping Support på shipping-claims@shopify.com for å spore pakken eller sende inn et krav.

Du bør sende inn kravet så snart du oppdater at en pakke er tapt eller skadet. DHL må motta varsel om et krav innen 30 dager etter levering av forsendelsen. Shopify Shipping-brukerstøtte trenger også tid til å behandle og videresende kravet ditt til DHL før ansvarsperioden utløper.

Inkluder følgende informasjon i e-posten:

 • din .myshopify.com-adresse
 • bestillingsnummeret
 • beskrivelse av skaden
 • mottakerens telefonnummer

Be om støtte for DHL-forsendelser

Hvis du bruker DHL Express med Shopify Shipping og du trenger hjelp, kan du kontakte:

Disse skal du skal kontakte for å få hjelp med DHL Express og Shopify Shipping basert på dine behov
Situasjon Kontakt
Få hjelp før du kjøper en etikett. Shopifys brukerstøtte
Få hjelp etter å ha kjøpt en etikett, for eksempel til omdirigering av en pakke. Shopifys brukerstøtte
Send inn et krav. Send en e-post til Shopify Shippings brukerstøtte.
For å finne ut mer om å sende inn en bestilling av en DHL Express-forsendelse, se Send inn et krav.
Bestrid en fraktjustering. Shopifys brukerstøtte

Forbudte varer

Noen varer er forbudt å sende med DHL Express:

 • forfalskede varer
 • levende dyr (for eksempel insekter, larver eller nyklekte)
 • gullbarrer
 • valuta
 • edelsteiner og halvedelsteiner
 • våpen og ammunisjon
 • levninger eller aske
 • varer som anses som ulovlige i din tiltenkte destinasjon (for eksempel elfenben eller narkotika)

Pakker som inneholder forbudte varer blir ikke sendt. I dette tilfellet kontakter DHL Express deg og returnerer varen din.

For mer informasjon om forbudte og bannlyste varer, kan du se DHL Express' vilkår for transport.

Bestill gratis frakttilbehør

Du kan bestille gratis frakttilbehør ved å sende e-post til DHL ExpressUSShopifySupplies@dhl.com. Denne knappen åpner en e-postmal i din foretrukne e-postklient:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis