Shopify Shipping med DHL Express

Hvis du sender fra en lokalisasjon på fastlandet i USA, kan du kjøpe Shopify Shipping-etiketter fra DHL Express og sende pakker til internasjonale adresser.

Fraktprisene du belastes er basert på Shopifys konto hos DHL Express, og inkluderer gratis hentinger av forsendelser.

Vurderinger for sending av pakker med DHL Express

Gå gjennom følgende vurderinger når du bruker Shopify Shipping med DHL Express:

 • DHL Express sender kun fra fastlandet i USA, og sender ikke fra Hawaii, Puerto Rico og Alaska.
 • Du kan bare sende til internasjonale adresser. Du kan ikke sende til en adresse i USA.
 • DHL Express sender ikke fra eller til postboksadresser.
 • Shopify Shipping med DHL Express tilbyr gratis henting av forsendelser.
 • Ved tapte eller skadde forsendelser må DHL Express motta varsel om et krav innen 30 dager etter henting av pakken. For full informasjon om DHL-krav og ansvar, kan du se Få støtte for DHL Express-forsendelser.

Få produktene dine til DHL Express

Du kan levere produktene ved et DHL-leveringssted eller planlegge en henting.

Planlegg en DHL Express-henting

Du kan planlegge en gratis henting til ønsket dato, klokkeslett og adresse. Hentinger fra DHL Express er gratis. Hentetiden er basert på tidssonen til henteadressen.

Du kan avtale henting fra én til syv dager på forhånd. Hentetidene er estimater, og avhenger av trafikk, vær og henteadresse. Hvis du ønsker å avtale flere hentinger må du kjøpe minst én DHL Express-etikett.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Gjør en av følgende for å planlegge en henting:

  • Klikk på Planlegg henting i seksjonen Henting av pakke for å planlegge en henting umiddelbart etter at du har kjøpt en fraktetikett.
  • For å planlegge en henting for en bestilling som er sluttført med DHL Express åpner du bestillingen, klikker ikonet z... og klikker deretter på Planlegg henting.
 3. Velg henteadressen eller angi en egendefinert adresse i seksjonen Henteadresse. Egendefinerte adresser lagres ikke for fremtidige hentinger.

 4. Oppgi følgende opplysninger i seksjonen Hentedetaljer:

  • kontaktnavn og telefonnummer
  • hentedato og estimert hentetid
  • pakkens plassering, som for eksempel en resepsjon eller inngangsdør
  • eventuelle spesielle instruksjoner til budet, som leilighetsnummer eller kode på ringeklokken.
 5. Gå gjennom hentesammendraget og klikk på Planlegg henting.

Du kan se dine planlagte hentinger på Bestillinger-siden i Shopify-administrator.

Hvis du trenger mer hjelp med den planlagte hentingen, kan du ringe DHL på 1-800-CALL DHL (1-800-225-5345) og oppgi bekreftelsesnummeret for hentingen og sporingsnummeret. Du finner hentebekreftelsesnummeret ditt i bestillingens tidslinje.

Kansellere en DHL Express-henting

Du kan kansellere en planlagt henting. Hvis du forsøker å kansellere en henting som nærmer seg den planlagte tiden kan det være for sent, og sjåføren kan fortsatt møte opp til avtalt tid.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.

 2. Klikk på Vis hentinger.

 3. Klikk på Kanseller henting.

 4. Klikk på Kanseller henting igjen for å bekrefte.

Internasjonal frakt med DHL Express

DHL Express tilbyr internasjonal frakt fra det kontinentale USA med frakttjenesten DHL Express Worldwide.

Beskrivelse av tjenestetyper for DHL Express Worldwide International shipping
Frakttjeneste Tidslinje for levering Beskrivelse
DHL Express Worldwide 1–3 virkedager De sender til over 220 land og territorier over hele verden.

Pakkekrav for internasjonale DHL Express-forsendelser

DHL Express gir følgende maksimumsverdier for internasjonale forsendelser:

 • maksimumsvekt er 70 kg (154 pund)
 • maksimumslengde er 120 cm (47,2 tommer)
 • maksimumsbredde er 80 cm (31,5 tommer)
 • maksimumshøyde er 80 cm (31,5 tommer)

Hvis du vil ha mer informasjon om krav til pakker, kan du se DHL Express' nettsted.

DHL Express-etiketter og tolldokumenter

Du kan redusere papiravfall og fremskynde fortollingen ved hjelp av Paperless Trade og papirløse kommersielle fakturaer når du sender med DHL Express. Hvis du sender til et støttet land, sendes tolldokumentasjonen automatisk inn elektronisk, og du må kun skrive ut fraktetiketten.

Destinasjonsland som støtter Paperless Trade er dekket av DHL Express' vanlige spørsmål om digitale tollfakturaer. Hvis du sender til et ikke-støttet land, må du skrive ut tollskjemaene og legge dem med forsendelsen.

Alternativer for leveringshåndtering med DHL Express

Signatur ved levering er DHL Express' standard leveringskrav for alle land unntatt Canada. Det er ingen tilleggsbelastning for Signatur kreves-tjenesten. Kundene har muligheten til å be om alternative tjenester gjennom DHL Express' Levering på forespørsel-tjeneste.

Kundene kan bruke følgende Levering på forespørsel-tjenester:

 • planlegg leveringsdatoen på nytt
 • levere pakken til naboen eller portneren
 • hente pakken fra et hentested
 • levere til en alternativ adresse
 • oppbevare pakken hos DHL hvis kunden er på ferie

Se DHLs nettsted for levering på forespørsel for mer informasjon om alternativer for administrering av leveranser.

Forbudte varer hos DHL Express

Noen varer og produkter har restriksjoner, avhengig av hvor du sender til. Se nettstedet for Hva kan jeg sende i DHL, og sørg for at du er kjent med destinasjonslandets leveringsforskrifter.

Følgende varer er forbudt å sende med DHL Express:

 • forfalskede varer
 • levende dyr (for eksempel insekter, larver eller nyklekte)
 • gullbarrer
 • valuta
 • edelsteiner og halvedelsteiner
 • våpen og ammunisjon
 • levninger eller aske
 • varer som anses som ulovlige i din tiltenkte destinasjon (for eksempel elfenben eller narkotika)

Pakker som inneholder forbudte varer kan ikke sendes med DHL Express. I dette tilfellet kontakter DHL Express deg og returnerer varen.

Gratis fraktmateriell fra DHL Express

Du kan bestille gratis frakttilbehør ved å sende e-post til DHL ExpressUSShopifySupplies@dhl.com. Denne knappen åpner en e-postmal i din foretrukne e-post-klient:

Få støtte for DHL Express-forsendelser

Hvis du trenger hjelp med DHL Express-forsendelsen, som omruting av en pakke eller innsending av et krav, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Sende inn fraktkrav for DHL Express-forsendelser

Hvis du bruker DHL Express med Shopify Shipping, og DHL Express-forsendelsen går tapt eller blir skadet, kan du sende inn et fraktkrav til Shopify Shipping-brukerstøtte.

Inkludert forsikringsdekning for DHL Express-forsendelser

DHL Express har begrenset dekning for forsendelser basert på verdi eller vekt. For å se all informasjon om mulig kravrefusjon, kan du se avsnitt 6.1 i DHL Express' vilkår og betingelser for frakt.

Du kan legge til en fraktforsikring når du kjøper en fraktetikett i Shopify-administratoren.

Sende inn et krav for en tapt eller skadet DHL Express-forsendelse

Hvis en DHL Express-forsendelse går tapt eller blir skadet, kan du sende en e-postmelding til Shopify Shipping-brukerstøtte på shipping-claims@shopify.com for å sende et fraktkrav.

Du bør sende inn kravet ditt så snart du oppdager at en pakke er tapt eller skadet. DHL Express må motta varsel om et krav innen 30 dager etter henting av pakken. Shopify Shipping-brukerstøtte trenger også tid til å behandle og sende kravet ditt til DHL før ansvarsperioden utløper. Du finner flere opplysninger i avsnitt 7 Krav i DHL Express' vilkår og betingelser for transport.

Inkluder følgende informasjon i e-posten:

 • .myshopify.com-adressen din
 • ordrenummeret
 • beskrivelse av skaden
 • mottakerens telefonnummer
 • for skadekrav må det legges ved bilder av den skadede pakken og produktene

Be om støtte for DHL Express-forsendelser

Hvis du bruker DHL Express med Shopify Shipping og du trenger hjelp, kan du kontakte:

Disse skal du skal kontakte for å få hjelp med DHL Express og Shopify Shipping basert på dine behov
Situasjon Kontakt
Få hjelp før du kjøper en etikett. Shopifys brukerstøtte
Få hjelp etter å ha kjøpt en etikett, for eksempel til omdirigering av en pakke. Shopifys brukerstøtte
Send inn et krav. Send en e-post til Shopify Shippings brukerstøtte.
For å finne ut mer om å sende inn en bestilling av en DHL Express-forsendelse, se Send inn et krav.
Bestrid en fraktjustering. Shopifys brukerstøtte

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis