Shopify Shipping med Sendle

Hvis du sender fra en lokalisasjon i Australia kan du kjøpe Shopify Shipping-etiketter fra Sendle. Du kan levere pakker ved et leveringssted og sende dem i Australia, eller du kan avtale en henting og sende pakker internasjonalt.

Fraktprisene du blir belastet er basert på Shopifys avtale med Sendle.

Berettigede adresser for sending av pakker med Sendle

Se gjennom følgende vurderinger for leveringsadresser ved bruk av Shopify Shipping med Sendle:

 • Sendle sender ikke pakker til eller henter pakker fra postbokser.
 • Ikke alle adresser i Australia er berettiget til å kjøpe Sendle-etiketter gjennom Shopify Shipping. Før du kjøper en fraktetikett, må du sørge for at du forstår de ulike metodene for å levere forsendelsen din til Sendle.
 • Opprinnelsesadressen må være berettiget for hentinger selv om du leverer pakken selv. Det er ulike lokalisasjoner for forsendelser innenlands og internasjonalt, som betyr at selv om du er berettiget for en av dem, er du ikke nødvendigvis berettiget for den andre.
 • Hvis du ikke er berettiget for en bestemt metode, vil den ikke dukke opp som et alternativ når du kjøper en fraktetikett.

For å finne ut om en opprinnelsesadresse er berettiget til å kjøpe en fraktetikett, eller hvilke måter som er tilgjengelige for å levere forsendelsen til Sendle, må du legge ved forstad og postnummer. Angi forstaden i Poststed-feltet i stedet for poststedet.

For mer informasjon, eller for å se tilgjengelige forsteder, kan du se følgende:

Levere produkter til Sendle

Du kan levere forsendelser ved et Sendle-leveringssted. Finn ditt nærmeste Sendle-leveringssted.

For å levere en forsendelse til Sendle må du oppfylle følgende krav:

 • Adressen din er kvalifisert for en levering.
 • Det er en innenlands forsendelse. Du kan ikke levere internasjonale forsendelser.
 • Forsendelsen er under 10 kg.
 • Forsendelsesvolumet er mindre enn 40 L.

Avtale henting av Sendle-forsendelser

Du kan planlegge en henting med Sendle hvis du oppfyller følgende krav:

 • Adressen din er berettiget for henting.
 • Du oppga at forsendelsen skulle hentes når du kjøpte fraktetiketten.

Internasjonale forsendelser kan kun hentes, ikke leveres.

Du planlegger hentinger samtidig som du kjøper etiketten. Du kan ikke planlegge en henting etter at en etikett er kjøpt.

Når du planlegger den første hentingen, må du klikke på Rediger henteinformasjon for å legge til detaljer og instruksjoner for hentingen. Disse opplysningene lagres og legges til som standard for alle fremtidige hentinger, men de kan redigeres når som helst.

Hentestedet er det samme som plasseringen for fraktopprinnelse som brukes på etiketten.

Den tidligste hentedatoen er alltid neste virkedag. Du kan ikke spesifisere tiden for henting, sjåføren vil ankomme en gang mellom kl. 08.00 og 18.00.

Når du velger en hentedato, vises eventuelle datoer du allerede har planlagt en henting for under Planlagte hentedatoer i rullegardinmenyen Hentedato.

Administrere henting av Sendle-forsendelser

Når du planlegger en henting, er det bare dato og instruksjoner for hentingen som kan endres. For å endre hentedato for en enkeltbestilling, klikk på -knappen > Administrer pakke > Avtal ny henting inne i bestillingen, og fyll ut skjemaet. Hvis du har behov for å endre hentedato for alle bestillinger på en hentedato, klikker du på Vis henting > Avtal ny hentingBestillinger-siden. Du kan ikke endre hentedato på dagen for henting.

Hvis du vil endre henteinstruksjonene, kan du kontakte Sendle-brukerstøtte og inkludere Shopify i emnelinjen.

Hvis du må endre noen andre detaljer, for eksempel leveringsadresse, kan du annullere etiketten og opprette en ny.

Dagen Sendle-forsendelsen skal hentes

På dagen for hentingen plasserer du forsendelsene på stedet du har angitt i henteinformasjonen. Hvis både innenlands og internasjonale forsendelser er planlagt for henting, bør du dele dem opp i to bunker. Forskjellige sjåfører vil hente hver forsendelsestype.

For dine første internasjonale forsendelsene, vil Sendle-sjåførene be deg om identifikasjon. Hvis du befinner deg på en bedriftsadresse vil Sendle-sjåførene også be deg om dokumentasjon på at du jobber for denne bedriften, som for eksempel et visittkort. Sørg for at du har identifikasjonen klar når Sendle-sjåføren ankommer. Hvis sjåføren ikke kan bekrefte identiteten din, kan de nekte å ta imot forsendelsene, og du må avtale en ny henting.

Pakkekrav for Sendle-forsendelser

Sendle har ulike begrensninger for innenlands og internasjonale pakker.

Krav til innenlandspakker for Sendle-forsendelser

Følgende er maksimumsverdiene tillatt av Sendle for pakker innenlands:

 • ingen side kan være lenger enn 180 cm (79,86 tommer)
 • maksimumsvekt er 25 kg (55,1 pund)
 • maksimumsvolum er 100 l

For begrensninger for hver individuelle pakketype, kan du se Sendles brukerstøtteside.

Krav til internasjonale pakker for Sendle-forsendelser

Følgende er maksimumsverdiene tillatt av Sendle for internasjonale pakker:

 • ingen side kan være lenger enn 105 cm (41,3 tommer)
 • maksimumsvekt er 20 kg (44,1 pund)
 • den maksimale summen av målene er 150 cm (59 tommer)

For mer detaljerte begrensninger, kan du se Sendles brukerstøtteside.

Inkludert forsikringsdekning for Sendle-forsendelser

Sendle tilbyr dekning for tapte og skadde pakker opp til et maksimumsbeløp på 100 AUD. For mer informasjon kan du se Sendles retningslinjer for dekning.

Bestill Sendle-fraktmateriell

For å bruke Sendles Unlimited Satchel-tjeneste må du bruke deres emballasje. Du kan kjøpe deres emballasje fra Sendles nettsted.

Kontakte Sendle-brukerstøtte

Når du kontakter Sendle-brukerstøtte må du sørge for å inkludere Shopify i emnefeltet i e-postmeldingen. Dette sikrer at du omdirigeres til riktig brukerstøtteteam hos Sendle, som er i stand til å bistå Shopify-forhandlere på en bedre måte.

Sende et fraktkrav for Sendle-forsendelser

Hvis du bruker Sendle med Shopify Shipping, og Sendle-forsendelsen går tapt eller blir skadet, kan du sende et fraktkrav til Sendle.

For å sende inn et krav for en Sendle-forsendelse, må du sende en forespørsel om at Sendle undersøker status på forsendelsen. Oppdateringer i forespørselen publiseres på Sendle-sporingssiden. Hvis Sendle avgjør at forsendelsen er kvalifisert for et krav, kan du sende inn kravet.

Alle e-postsvar fra Sendle knyttet til kravet ditt sendes til kontoeierens e-postadresse som er registrert i butikken din.

Trinn 1: Be om en undersøkelse

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
 2. Klikk på bestillingen.
 3. Klikk på Sendles sporingskobling.
 4. Hvis ingen av de tilgjengelige alternativene gjelder for din situasjon, klikker du på Hjelp på Sendle-sporingssiden.

Trinn 2: Send et berettiget krav

Når du har sendt inn en undersøkelse og Sendle avgjør at du er berettiget for et krav, kan du sende inn kravet ditt.

 1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger.
 2. Klikk på bestillingen.
 3. I Sluttført-seksjonen klikker du på -knappen.
 4. Klikk på Administrer pakke.
 5. Klikk på Send inn et krav, og følg instruksjonene på Sendle-siden for å sende inn det berettigede kravet ditt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis