Shopify Shipping với Sendle

Thương nhân vận chuyển từ nhiều địa điểm tại Úc có thể mua nhãn Shopify Shipping.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Sendle

Bất cứ khi nào liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Sendle, hãy nhớ thêm Shopify vào dòng tiêu đề của email. Điều này đảm bảo bạn sẽ được chuyển hướng đến đội ngũ hỗ trợ Sendle phù hợp, những người được trang bị tốt hơn để hỗ trợ thương nhân Shopify.

Phạm vi bảo hiểm đã bao gồm

Sendle cung cấp bảo hiểm tối đa 300 AUD đối với các gói hàng bị mất và hư hỏng. Để biết thêm thông tin, tham khảochính sách bảo hiểm của Sendle.

Gửi yêu cầu

Khi gửi yêu cầu bồi thường cho Sendle, bạn phải gửi yêu cầu truy vấn để Sendle điều tra trạng thái lô hàng của bạn. Thông tin cập nhật về truy vấn được đăng trên trang theo dõi của Sendle. Nếu Sendle xác định rằng bạn đủ điều kiện yêu cầu bồi thường, bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường.

Mọi phản hồi của Sendle qua email về yêu cầu bồi thường được gửi đến địa chỉ email của chủ sở hữu tài khoản cửa hàng.

Yêu cầu truy vấn

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng.
 3. Nhấp vào liên kết theo dõi của Sendle.
 4. Nếu không có tùy chọn nào phù hợp với trường hợp của bạn, nhấp vào Help (Hỗ trợ) trên trang theo dõi của Sendle.

Gửi yêu cầu bồi thường hợp lệ

Sau khi gửi truy vấn và Sendle xác định rằng bạn đủ điều kiện bồi thường, bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng.
 3. Trong mục Đã thực hiện, nhấp vào nút ....
 4. Nhấp vào Quản lý bưu kiện.
 5. Nhấp vào File a claim (Gửi yêu cầu bồi thường) và làm theo hướng dẫn trên trang Sendle để gửi yêu cầu bồi thường đủ điều kiện.

Chữ ký xác nhận

Bạn có thể yêu cầu ký xác nhận trên các gói hàng nặng trên 500 g.

Sendle không tính phí xác nhận chữ ký. Bạn có thể yêu cầu xác nhận chữ ký đối với các dịch vụ sau của Sendle:

 • Dịch vụ của Sendle
 • Dịch vụ quốc tế của Sendle

Đặt hàng vật tư vận chuyển

Để sử dụng dịch vụ Unlimited Satchel của Sendle, bạn cần sử dụng bao bì của dịch vụ. Bạn có thể mua bao bì trong trang web của Sendle.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí