Shopify Shipping với Sendle

Nếu đang gửi hàng từ một địa điểm ở Úc, bạn có thể mua nhãn Shopify Shipping từ Sendle. Bạn có thể mang gói hàng đến địa điểm gửi hàng và vận chuyển trong nước Úc, hoặc bạn có thể lên lịch nhận hàng và vận chuyển gói hàng ra quốc tế.

Phí vận chuyển bạn phải chịu phụ thuộc vào tài khoản Shopify với Sendle.

Điều kiện hợp lệ của địa chỉ để vận chuyển gói hàng bằng Sendle

Đọc kỹ những điều cần cân nhắc về địa chỉ giao hàng sau đây khi sử dụng Shopify Shipping với Sendle:

 • Sendle không gửi hàng đến hay nhận hàng từ hộp thư bưu điện.
 • Không phải tất cả địa chỉ tại Úc đều đủ điều kiện mua nhãn Sendle qua Shopify Shipping. Trước khi mua nhãn vận chuyển, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các phương thức khác nhau để mang lô hàng đến Sendle.
 • Địa chỉ nơi gửi của bạn cần phải đủ điều kiện lấy hàng ngay cả khi bạn mang gói hàng đến điểm tập kết. Địa điểm tập kết lô hàng nội địa và lô hàng quốc tế khác nhau, nghĩa là đủ điều kiện tại một địa điểm không có nghĩa là bạn đủ điều kiện tại địa điểm khác.
 • Nếu bạn không đủ điều kiện sử dụng một phương thức cụ thể, phương thức này sẽ không xuất hiện trong phần tùy chọn khi bạn mua nhãn vận chuyển.

Để xác định địa chỉ nơi gửi có đủ điều kiện để mua nhãn vận chuyển hay không hoặc phương thức nào cho phép bạn mang lô hàng đến Sendle, bạn cần thêm vùng ngoại ô và mã bưu chính. Nhập vùng ngoại ô vào trường Thành phố thay vì tên thành phố.

Để biết thêm thông tin hoặc xem những vùng ngoại ô được hỗ trợ, tham khảo những thông tin sau:

Mang sản phẩm đến Sendle

Bạn có thể mang lô hàng đến địa điểm gửi hàng của Sendle. Tìm địa điểm gửi hàng của Sendle gần bạn nhất.

Để gửi lô hàng đến Sendle, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Hẹn lịch nhận lô hàng Sendle

Bạn có thể lên lịch lấy hàng với Sendle nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

Lô hàng quốc tế chỉ có thể do hãng vận chuyển đến lấy, bạn không thể mang đến điểm tập kết.

Bạn cần lên lịch lấy hàng ngay khi mua nhãn. Bạn không thể lên lịch lấy hàng sau khi mua nhãn.

Khi lên lịch lấy hàng lần đầu, bạn cần nhấp vào Edit pickup details (Sửa thông tin chi tiết lấy hàng) để thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn lấy hàng. Những thông tin chi tiết này được lưu và mặc định thêm cho tất cả những lần lấy hàng trong tương lai, nhưng bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ lúc nào.

Địa điểm nhận hàng giống với địa điểm gửi hàng được sử dụng trên nhãn.

Ngày lấy hàng sớm nhất luôn là ngày làm việc tiếp theo. Bạn không thể chỉ định thời gian lấy hàng, tài xế sẽ đến trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 6:00 tối.

Khi chọn ngày lấy hàng, tất cả các ngày bạn đã lên lịch lấy hàng sẽ hiển thị tại Scheduled pickup dates (Ngày lấy hàng đã lên lịch) trong menu thả xuống Pickup date (Ngày lấy hàng).

Quản lý lịch nhận lô hàng Sendle

Sau khi lên lịch lấy hàng, bạn chỉ có thể thay đổi ngày lấy hàng và hướng dẫn lấy hàng. Để thay đổi ngày lấy hàng cho một đơn hàng, nhấp vào nút ... > Quản lý bưu kiện > Thay đổi lịch lấy hàng trong đơn hàng, sau đó điền vào biểu mẫu. Nếu bạn cần thay đổi ngày lấy hàng cho tất cả đơn hàng trong một ngày lấy hàng, hãy nhấp vào Xem thông tin lấy hàng > Thay đổi lịch lấy hàng trên trang Đơn hàng. Bạn không thể thay đổi ngày lấy hàng vào ngày hãng vận chuyển đến lấy hàng.

Để thay đổi hướng dẫn lấy hàng, liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Sendle và thêm Shopify vào dòng tiêu đề.

Nếu bạn cần thay đổi bất kỳ thông tin chi tiết nào khác, ví dụ như địa chỉ giao hàng, hủy giá trị nhãn và tạo nhãn mới.

Ngày nhận lô hàng Sendle

Vào ngày lấy hàng, đặt lô hàng vào vị trí bạn đã chỉ định trong thông tin chi tiết lấy hàng. Nếu bạn đã lên lịch lấy hàng cho cả lô hàng nội địa và quốc tế, hãy tách riêng hai lô hàng. Các tài xế khác nhau sẽ thu từng loại lô hàng.

Trong một vài lần lấy hàng quốc tế đầu tiên, tài xế của Sendle yêu cầu bạn cung cấp danh tính. Nếu bạn đang ở địa chỉ kinh doanh, tài xế của Sendle cũng sẽ yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng rằng bạn làm việc cho doanh nghiệp đó, ví dụ như danh thiếp kinh doanh. Hãy nhớ chuẩn bị sẵn giấy tờ chứng minh danh tính khi tài xế của Sendle đến nơi. Nếu tài xế không thể xác minh danh tính của bạn, họ có thể sẽ không nhận lô hàng và bạn cần lên lịch lấy hàng mới.

Yêu cầu về gói hàng đối với lô hàng của Sendle

Sendle có những hạn chế khác nhau đối với các gói hàng nội địa và quốc tế.

Yêu cầu về gói hàng nội địa đối với lô hàng Sendle

Sendle cho phép giá trị tối đa của các gói hàng nội địa như sau:

 • không có cạnh nào dài hơn 180 cm (79,86 inch)
 • trọng lượng tối đa là 25 kg (55,1 lb)
 • thể tích tối đa là 100 L

Để biết những hạn chế đối với từng loại bao bì riêng lẻ, tham khảo trang hỗ trợ của Sendle.

Yêu cầu về gói hàng quốc tế đối với lô hàng Sendle

Sendle cho phép giá trị tối đa của các gói hàng quốc tế như sau:

 • không có cạnh nào dài hơn 105 cm (41,3 inch)
 • trọng lượng tối đa là 20 kg (44,1 lb)
 • tổng kích thước tối đa là 150 cm (59 inch)

Để biết thêm những hạn chế chi tiết, tham khảo trang hỗ trợ của Sendle.

Bảo hiểm đi kèm lô hàng Sendle

Sendle cung cấp bảo hiểm tối đa 100 AUD đối với các gói hàng bị mất và hư hỏng. Để biết thêm thông tin, tham khảo chính sách bảo hiểm của Sendle.

Đặt hàng vật tư vận chuyển của Sendle

Để sử dụng dịch vụ Unlimited Satchel của Sendle, bạn cần sử dụng bao bì của dịch vụ. Bạn có thể mua bao bì trong trang web của Sendle.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Sendle

Khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Sendle, hãy nhớ thêm Shopify vào dòng tiêu đề của email. Điều này đảm bảo bạn sẽ được chuyển hướng đến đội ngũ hỗ trợ Sendle phù hợp, những người được trang bị tốt hơn để hỗ trợ thương nhân Shopify.

Gửi yêu cầu bồi thường vận chuyển đối với lô hàng Sendle

Nếu bạn đang sử dụng Sendle với Shopify Shipping và lô hàng Sendle bị thất lạc hoặc hư hại thì bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường vận chuyển cho Sendle.

Để gửi yêu cầu bồi thường đối với lô hàng Sendle, bạn cần yêu cầu truy vấn để Sendle điều tra trạng thái lô hàng của bạn. Thông tin cập nhật về truy vấn của bạn được đăng trên trang theo dõi của Sendle. Nếu Sendle xác định rằng lô hàng của bạn đủ điều kiện yêu cầu bồi thường, bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường.

Mọi phản hồi của Sendle qua email về yêu cầu bồi thường được gửi đến địa chỉ email của chủ sở hữu tài khoản cửa hàng.

Bước 1: Yêu cầu truy vấn

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng.
 3. Nhấp vào liên kết theo dõi của Sendle.
 4. Nếu không có tùy chọn nào phù hợp với trường hợp của bạn, nhấp vào Help (Hỗ trợ) trên trang theo dõi của Sendle.

Bước 2: Gửi yêu cầu bồi thường hợp lệ

Sau khi gửi truy vấn và Sendle xác định rằng bạn đủ điều kiện bồi thường, bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng.
 3. Trong mục Đã thực hiện, nhấp vào nút ....
 4. Nhấp vào Quản lý bưu kiện.
 5. Nhấp vào File a claim (Gửi yêu cầu bồi thường) và làm theo hướng dẫn trên trang Sendle để gửi yêu cầu bồi thường đủ điều kiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí