Gửi yêu cầu bồi thường đối với lô hàng bị thất lạc hoặc hư hại

Nếu lô hàng gửi bằng Shopify Shipping của bạn bị thiếu hoặc hư hại, bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường vận chuyển. Cách gửi yêu cầu bồi thường phụ thuộc vào dịch vụ vận chuyển bạn dùng để gửi gói hàng. Trong một số trường hợp, bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường trực tiếp đến Bộ phận hỗ trợ của Shopify Shipping. Trong những trường hợp khác, bạn phải liên hệ trực tiếp với dịch vụ vận chuyển.

Tham khảo danh sách các dịch vụ vận chuyển sau để xác định cách thức gửi yêu cầu bồi thường đối với gói hàng bị thiếu hoặc hư hại gửi bằng Shopify Shipping.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí