Shopify Shipping với Canada Post

Nếu gửi hàng từ một địa điểm tại Canada, bạn có thể mua nhãn Shopify Shipping từ Canada Post. Bạn có thể vận chuyển gói hàng ở nội địa và quốc tế.

Phí vận chuyển bạn phải chịu phụ thuộc vào tài khoản Shopify với Canada Post.

Những lưu ý khi vận chuyển gói hàng bằng Canada Post

Đọc kỹ những điều cần cân nhắc sau đây khi sử dụng Shopify Shipping với Canada Post:

 • Bạn không thể mua nhãn cho loại bao bì bằng phong bì của Canada Post qua Shopify Shipping. Dịch vụ này chỉ hỗ trợ loại bao bì bằng hộp và bao bì mềm
 • Shopify Shipping không có mức phí cho dịch vụ Regular Parcel. Dịch vụ Expedited Parcel có mức phí thấp hơn và vận chuyển nhanh hơn khi sử dụng Shopify Shipping.

Vận chuyển nội địa bằng Canada Post

Bạn có thể giao hàng nội địa bằng cách dùng các loại dịch vụ bưu chính Expedited Parcel, Xpresspost và Priority.

Mô tả các loại dịch vụ vận chuyển nội địa của Canada Post
Dịch vụ vận chuyển Thời gian giao hàng Mô tả
Expedited Parcel 1-7 ngày làm việc Một cách tiết kiệm để vận chuyển gói hàng trong phạm vi Canada.
Xpresspost 1-2 ngày làm việc Vận chuyển tài liệu và bưu kiện trong phạm vi Canada.
Priority Ngày làm việc tiếp theo Cách chuyển phát trong nước nhanh nhất của Canada Post đối với tài liệu và bưu kiện cần gửi nhanh.

Vận chuyển ở Hoa Kỳ bằng Canada Post

Canada Post cung cấp nhiều lựa chọn vận chuyển đến Hoa Kỳ, bao gồm Xpresspost USA và Expedited Parcel USA.

Mô tả các loại dịch vụ vận chuyển của Canada Post đến Hoa Kỳ
Dịch vụ vận chuyển Thời gian giao hàng Mô tả
Small Packet™ USA - Đường hàng không 5-8 ngày làm việc Một cách tiết kiệm để vận chuyển các gói hàng nhỏ và nhẹ (dưới 2 kg) đến Hoa Kỳ.
Tracked Packet™ - USA 4-7 ngày làm việc Vận chuyển các mặt hàng nhỏ và nhẹ (dưới 2 kg) đến Hoa Kỳ nhanh chóng hơn.
Expedited Parcel™ - USA 4-7 ngày làm việc Vận chuyển các bưu kiện to hơn và nặng hơn (dưới 30 kg) đến Hoa Kỳ.
Xpresspost™ - USA 2-3 ngày làm việc Lựa chọn vận chuyển đơn hàng đến Hoa Kỳ nhanh nhất của Canada Post.

Vận chuyển quốc tế bằng Canada Post

Canada Post cung cấp dịch vụ Xpresspost International để vận chuyển hàng quốc tế.

Phí dịch vụ quốc tế khi gửi hàng bằng Canada Post
Dịch vụ vận chuyển Thời gian giao hàng Mô tả
Small Packet™ International - Đường bộ hoặc Đường hàng không Đường hàng không: 6-10 ngày làm việc Đường bộ: 1-3 tháng Một cách tiết kiệm để vận chuyển những mặt hàng nhỏ, nhẹ (dưới 2 kg) và ít khẩn cấp đi khắp thế giới.
International Parcel™ - Đường bộ hoặc Đường hàng không Đường hàng không: trên 12 ngày làm việc Đường bộ: 1-3 tháng Một cách tiết kiệm để vận chuyển những mặt hàng to, nặng và ít khẩn cấp đi khắp thế giới. Vận chuyển đến các quốc gia không có Xpresspost - International.
Tracked Packet™ - International 6-10 ngày làm việc Một cách vận chuyển các mặt hàng nhỏ và nhẹ (dưới 2 kg) đến 31 quốc gia.
Xpresspost™ - International 4-7 ngày làm việc Lựa chọn vận chuyển nhanh nhất của Canada Post đến hơn 70 quốc gia.

Yêu cầu về gói hàng đối với các lô hàng nội địa và quốc tế của Canada Post

Giá trị tối đa mà Canada Post cho phép đối với các lô hàng nội địa và quốc tế như sau:

 • trọng lượng tối đa là 66 lb (30 kg)
 • chu vi tối đa là 118 inch (300 cm)
 • mọi kích thước tối đa là 78,7 inch (200 cm)

Để biết thêm thông tin về yêu cầu đối với gói hàng, tham khảo những mục sau:

Nhận hỗ trợ cho lô hàng Canada Post

Để nhận trợ giúp về lô hàng Canada Post, ví dụ như thay đổi lộ trình của gói hàng hoặc gửi yêu cầu bồi thường, bạn cần liên hệ trực tiếp với Bộ phận hỗ trợ của Canada Post.

Bảo hiểm đi kèm lô hàng Canada Post

Bạn có thể liên hệ với Canada Post để gửi yêu cầu đòi bồi thường trong vòng 90 ngày kể từ ngày vận chuyển gói hàng.

Lô hàng của bạn đủ điều kiện nhận bảo hiểm trách nhiệm lên tới 100 CAD nếu lô hàng sử dụng các dịch vụ vận chuyển sau:

 • Nội địa: Priority™, Xpresspost™, Expedited Parcel™
 • Quốc tế: Priority™ Worldwide, Xpresspost™ — USA, Xpresspost — International, Tracked Packet - USA, Tracked Packet International, Expedited Parcel - USA, International Parcel Surface, International Parcel Air.

Gửi yêu cầu bồi thường vận chuyển đối với lô hàng Canada Post

Nếu bạn đang sử dụng Canada Post với Shopify Shipping và lô hàng Canada Post bị thất lạc hoặc hư hại thì bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường vận chuyển cho Canada Post.

Bạn có thể gửi yêu cầu thông qua trang web của Canada Post bằng cách dùng tài khoản doanh nghiệp tại Canada Post. Bạn không thể gửi yêu cầu trực tiếp qua Shopify.

Nếu một bưu kiện bị giao trễ, bạn có thể đủ điều kiện được hoàn tiền. Liên hệ với Canada Post để tìm hiểu thêm.

Nếu yêu cầu được chấp thuận, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán từ Canada Post.

Yêu cầu hỗ trợ cho lô hàng Canada Post

Nếu bạn đang dùng Canada Post với Shopify Shipping và cần trợ giúp, vui lòng xem bảng sau.

Người liên hệ để nhận trợ giúp về Canada Post và Shopify Shipping dựa trên nhu cầu của bạn
Tình huống Liên hệ
Nhận hỗ trợ trước khi bạn mua nhãn. Bộ phận hỗ trợ của Shopify
Nhận hỗ trợ sau khi mua nhãn, ví dụ thay đổi lộ trình của gói hàng. Bộ phận hỗ trợ của Canada Post
Gửi yêu cầu. Yêu cầu với Canada Post
Khiếu nại điều chỉnh phí vận chuyển. Bộ phận hỗ trợ của Shopify

Dịch vụ giao hàng bổ sung của Canada Post

Bạn có thể đặt dịch vụ yêu cầu chữ ký hoặc bằng chứng độ tuổi cho lô hàng khi mua nhãn Canada Post.

Dịch vụ có yêu cầu chữ ký của Canada Post

Bạn có thể cài đặt lô hàng của mình yêu cầu có chữ ký khi giao nhận bằng cách chọn Signature required (Yêu cầu chữ ký) khi mua nhãn vận chuyển cho đơn hàng.

Các lô hàng sử dụng Priority™, Xpresspost™ International và Xpresspost™ USA của Canada Post đã bao gồm xác nhận chữ ký miễn phí. Bạn cũng có thể thêm xác nhận chữ ký cho các loại dịch vụ bưu chính sau đây của Canada Post:

 • Expedited Parcel™ (2,00 CAD)
 • Xpresspost™ (2,00 CAD)

Bạn có thể tìm hiểu thêm về yêu cầu chữ ký tại canadapost.ca.

Dịch vụ có yêu cầu bằng chứng độ tuổi của Canada Post

Bạn có thể cài đặt lô hàng của mình yêu cầu có bằng chứng độ tuổi bằng cách chọn Proof of age (18) (Bằng chứng độ tuổi 18) hoặc Proof of age (19) (Bằng chứng độ tuổi 19) khi mua nhãn vận chuyển cho đơn hàng của mình. Nếu lô hàng của bạn yêu cầu bằng chứng độ tuổi, bắt buộc có cả chữ ký.

Bạn có thể yêu cầu người nhận chứng minh tuổi của họ khi giao hàng với các dịch vụ vận chuyển sau của Canada Post:

 • Expedited Parcel™ (3,00 CAD)
 • Xpresspost™ trong Canada (3,00 CAD)
 • Priority™ (3,00 CAD)

Bạn có thể tìm hiểu thêm về yêu cầu bằng chứng độ tuổi tại canadapost.ca.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí