Shopify Shipping với Bưu chính Canada

Thương nhân vận chuyển từ nhiều địa điểm tại Canada có thể mua nhãn Shopify Shipping của Bưu chính Canada.

Vận chuyển nội địa bằng Bưu chính Canada

Bạn có thể giao hàng nội địa bằng cách dùng các loại dịch vụ bưu chính Expedited Parcel, Xpresspost và Priority.

Miêu tả các loại dịch vụ vận chuyển nội địa của Bưu chính Canada
Dịch vụ vận chuyển Thời gian giao hàng Mô tả
Expedited Parcel 1-7 ngày làm việc Một cách tiết kiệm để vận chuyển gói hàng trong phạm vi Canada.
Xpresspost 1-2 ngày làm việc Vận chuyển tài liệu và bưu kiện trong phạm vi Canada.
Priority Ngày làm việc tiếp theo Cách chuyển phát trong nước nhanh nhất của Bưu chính Canada đối với tài liệu và bưu kiện cần gửi nhanh.

Lưu ý: Shopify Shipping không có phí Regular Parcel (Gửi thường). Phí Expedited Parcel (Gửi nhanh) thấp hơn và vận chuyển nhanh hơn với Shopify Shipping.

Vận chuyển ở Hoa Kỳ bằng Bưu chính Canada

Bưu chính Canada cung cấp nhiều lựa chọn vận chuyển đến Hoa Kỳ, bao gồm Xpresspost USA và Expedited Parcel USA.

Miêu tả các loại dịch vụ vận chuyển của Bưu chính Canada đến Hoa Kỳ
Dịch vụ vận chuyển Thời gian giao hàng Mô tả
Small Packet™ USA - Đường hàng không 5-8 ngày làm việc Một cách tiết kiệm để vận chuyển các gói hàng nhỏ và nhẹ (dưới 1 kg) đến Hoa Kỳ.
Tracked Packet™ - USA 4-7 ngày làm việc Vận chuyển hàng nhỏ và nhẹ (dưới 1kg) đến Hoa Kỳ nhanh chóng hơn.
Expedited Parcel™ - USA 4-7 ngày làm việc Vận chuyển các bưu kiện to hơn và nặng hơn (dưới 30 kg) đến Hoa Kỳ.
Xpresspost™ - USA 2-3 ngày làm việc Lựa chọn vận chuyển đơn hàng đến Hoa Kỳ nhanh nhất của Bưu chính Canada.

Vận chuyển quốc tế bằng Bưu chính Canada

Bưu chính Canada cung cấp Xpresspost International để vận chuyển hàng quốc tế.

Phí dịch vụ quốc tế khi gửi hàng bằng Bưu chính Canada
Dịch vụ vận chuyển Thời gian giao hàng Mô tả
Small Packet™ International - Đường bộ hoặc Đường hàng không Đường hàng không: 6-10 ngày làm việc Đường bộ: 1-3 tháng Một cách tiết kiệm để vận chuyển những mặt hàng nhỏ, nhẹ (dưới 2 kg) và ít khẩn cấp đi khắp thế giới.
International Parcel™ - Đường bộ hoặc Đường hàng không Đường hàng không: trên 12 ngày làm việc Đường bộ: 1-3 tháng Một cách tiết kiệm để vận chuyển những mặt hàng to, nặng và ít khẩn cấp đi khắp thế giới. Vận chuyển đến các quốc gia không có Xpresspost - International.
Tracked Packet™ - International 6-10 ngày làm việc Một cách vận chuyển các mặt hàng nhỏ và nhẹ (dưới 2 kg) đến 31 quốc gia.
Xpresspost™ - International 4-7 ngày làm việc Lựa chọn vận chuyển nhanh nhất của Bưu chính Canada đến hơn 70 quốc gia.

Phạm vi bảo hiểm đã bao gồm

Bạn có thể liên hệ Bưu chính Canada để gửi yêu cầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày vận chuyển gói hàng.

Lô hàng của bạn đủ điều kiện nhận bảo hiểm trách nhiệm lên tới 100 CAD nếu lô hàng sử dụng các dịch vụ vận chuyển sau:

  • Nội địa: Priority™, Xpresspost™, Expedited Parcel™
  • Quốc tế: Priority™ Worldwide, Xpresspost™ — USA, Xpresspost — International, Tracked Packet - USA, Tracked Packet International, Expedited Parcel - USA, International Parcel Surface, International Parcel Air.

Gửi yêu cầu

Bảo hiểm vận chuyển thường chi trả cho các gói hàng bị hư hỏng, thất lạc hoặc giao trễ.

Bạn có thể gửi yêu cầu thông qua trang web của Bưu chính Canada bằng cách dùng tài khoản doanh nghiệp tại Bưu chính Canada. Bạn không thể gửi yêu cầu trực tiếp qua Shopify.

Nếu một bưu kiện bị giao trễ, bạn có thể đủ điều kiện được hoàn tiền. Liên hệ Bưu chính Canada để tìm hiểu thêm.

Nếu yêu cầu được chấp thuận, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán từ Bưu chính Canada.

Yêu cầu có chữ ký

Bạn có thể cài đặt lô hàng của mình yêu cầu có chữ ký khi giao nhận bằng cách chọn Signature required (Yêu cầu chữ ký) khi mua nhãn vận chuyển cho đơn hàng.

Lưu ý: Nếu bạn thêm yêu cầu có bằng chứng về độ tuổi thì điều đó cũng bao gồm luôn yêu cầu chữ ký.

Các lô hàng sử dụng Priority™, Xpresspost™ International và Xpresspost™ USA của Bưu chính Canada đã bao gồm xác nhận chữ ký miễn phí. Bạn cũng có thể thêm xác nhận chữ ký cho các loại dịch vụ bưu chính sau đây của Bưu chính Canada:

  • Expedited Parcel™ (1,75 CAD)
  • Xpresspost™ (1,75 CAD)

Bạn có thể tìm hiểu thêm về yêu cầu chữ ký tại canadapost.ca.

Lưu ý: Yêu cầu chữ ký chỉ áp dụng khi giao hàng đến các quốc gia và khu vực được chọn bằng Xpresspost™ International của Bưu chính Canada.

Yêu cầu bằng chứng độ tuổi

Bạn có thể cài đặt lô hàng của mình yêu cầu có bằng chứng độ tuổi bằng cách chọn Proof of age (18) (Bằng chứng độ tuổi 18) hoặc Proof of age (19) (Bằng chứng độ tuổi 19) khi mua nhãn vận chuyển cho đơn hàng của mình. Nếu lô hàng của bạn yêu cầu bằng chứng độ tuổi, bắt buộc có cả chữ ký.

Bạn có thể yêu cầu người nhận chứng minh tuổi của họ khi giao hàng với các dịch vụ vận chuyển sau của Bưu chính Canada:

  • Expedited Parcel™ (3,00 CAD)
  • Xpresspost™ trong Canada (3,00 CAD)
  • Priority™ (3,00 CAD)

Bạn có thể tìm hiểu thêm về yêu cầu bằng chứng độ tuổi tại canadapost.ca.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn đang dùng Bưu chính Canada với Shopify Shipping và cần trợ giúp, vui lòng xem bảng sau.

Người liên hệ để nhận trợ giúp về Bưu chính Canada và Shopify Shipping dựa trên nhu cầu của bạn
Tình huống Liên hệ
Nhận hỗ trợ trước khi bạn mua nhãn. Bộ phận hỗ trợ của Shopify
Nhận hỗ trợ sau khi mua nhãn, ví dụ thay đổi lộ trình của gói hàng. Bộ phận hỗ trợ của Bưu chính Canada
Gửi yêu cầu. Yêu cầu với Bưu chính Canada
Khiếu nại điều chỉnh phí vận chuyển. Bộ phận hỗ trợ của Bưu chính Canada

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí