Mua riêng nhãn vận chuyển bằng Shopify Shipping

Bạn có thể mua riêng từng nhãn Shopify Shipping trong trang quản trị Shopify. Nếu bạn muốn mua số lượng lớn nhãn vận chuyển, tham khảo Mua hàng loạt nhãn vận chuyển bằng Shopify Shipping.

Tùy thuộc vào địa điểm thực hiện đơn hàng, bạn có thể mua nhãn của các hãng vận chuyển sau qua Shopify Shipping:

Các hãng vận chuyển hoạt động tại từng vùng
Địa điểm thực hiện đơn hàng Hãng vận chuyển
Hoa Kỳ
 • USPS
 • UPS (không hoạt động tại Puerto Rico)
 • DHL Express (chỉ dành cho Hoa Kỳ lục địa)
 • Canada
 • Canada Post
 • Úc
 • Sendle
 • Vương quốc Anh
 • Evri (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Vương quốc Anh)
 • DPD (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Vương quốc Anh)
 • Pháp
 • Colissimo (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Pháp)
 • Mondial Relay (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Pháp)
 • Chronopost (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Pháp)
 • Ý
 • Poste Italiane (dành cho doanh nghiệp đặt có sở tại Ý)
 • Tây Ban Nha
 • Correos (dành cho doanh nghiệp có trụ sở tại Tây Ban Nha)
 • Chi phí cho nhãn vận chuyển được hiển thị bằng đơn vị tiền tệ địa phương của bạn trước thuế như EUR tại Pháp hoặc GBP tại Vương quốc Anh. Sau khi mua nhãn vận chuyển, chi phí và thuế sẽ được lập hóa đơn bằng USD qua tài khoản Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thanh toán và thuế.

  Trước khi mua nhãn vận chuyển lần đầu

  Trước khi mua nhãn vận chuyển lần đầu, hãy thực hiện những việc sau:

  Những điều cần cân nhắc khi mua nhãn vận chuyển

  Đọc kỹ những điều cần cân nhắc sau đây khi mua nhãn vận chuyển:

  • Shopify Shipping không hỗ trợ DDP (dịch vụ giao hàng đã nộp thuế). Nếu thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, bạn không thể mua nhãn Shopify Shipping cho các đơn hàng đã thu thuế. Bạn cần mua nhãn từ bên ngoài hoặc hoàn tiền cho đơn hàng.
  • Bạn có thể đối chiếu nhãn vận chuyển với biểu mẫu hải quan và phiếu giao hàng cũng như in các giấy tờ này cùng nhau trong quá trình mua nhãn. Khi đối chiếu nhãn vận chuyển với các chứng từ vận chuyển khác, bạn cần kết hợp và thay đổi kích thước cho phù hợp với định dạng in đã chọn. Nếu bạn không in chứng từ vận chuyển trong quá trình mua nhãn vận chuyển, bạn chỉ có thể in riêng và không thể đối chiếu các giấy tờ này.
  • Hãng vận chuyển Sendle tại Úc có quy trình mua nhãn vận chuyển khác. Để mua nhãn từ Sendle, tham khảo Mua và in nhãn vận chuyển từ Sendle.

  Mua và in nhãn vận chuyển

  Mua và in nhãn vận chuyển từ Sendle

  Các bước thực hiện:

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí