Xem lại định dạng địa chỉ

Khi mua nhãn vận chuyển qua Shopify Shipping, mỗi hãng vận chuyển sẽ có một kỳ vọng khác nhau về định dạng địa chỉ giao hàng.

Trình kiểm tra địa chỉ giao hàng

Sử dụng những công cụ sau để xác thực địa chỉ giao hàng.

Liên kết đến trình kiểm tra địa chỉ cho mỗi hãng vận chuyển
Hãng vận chuyển Công cụ
USPS Trình kiểm tra địa chỉ của USPS
UPS (chỉ tại Hoa Kỳ) Trình kiểm tra địa chỉ tại Hoa Kỳ của UPS
Canada Post Trình kiểm tra địa chỉ của Canada Post
DHL Trình kiểm tra địa chỉ của DHL
Sendle Hướng dẫn tham khảo dành cho vùng ngoại ô của Sendle
DPD Trình tìm mã bưu chính và địa chỉ DPD
Colissimo Trình kiểm tra địa chỉ Colissimo

Nhận dạng địa chỉ

Khi bạn nhập địa chỉ giao hàng cho nhãn vận chuyển, địa chỉ được kiểm tra trong cơ sở dữ liệu của hãng vận chuyển. Nếu có kết quả trùng khớp, hãng vận chuyển chắc chắn có thể nhận dạng địa chỉ. Nếu không có kết quả trùng khớp, không thể đảm bảo địa chỉ sẽ được nhận dạng, việc này có thể dẫn đến lỗi hoặc sự cố chậm trễ trong quá trình vận chuyển.

Địa chỉ nhận dạng được

Nếu địa chỉ có định dạng hợp lệ và trùng khớp với cơ sở dữ liệu của hãng vận chuyển thì địa chỉ chắc chắn nhận dạng được. Điều này nghĩa là hãng vận chuyển sẽ chấp nhận nhãn và sự cố chậm trễ do lỗi đọc nhãn sẽ không xảy ra.

Lỗi biểu ngữ màu vàng

Nếu bạn thấy thông báo lỗi địa chỉ giao hàng trong biểu ngữ màu vàng thì nghĩa là địa chỉ có định dạng hợp lệ nhưng không có kết quả trùng khớp trong cơ sở dữ liệu của hãng vận chuyển. Điều này thường xảy ra khi có lỗi trong cách nhập địa chỉ. Bạn có thể dùng trình kiểm tra địa chỉ giao hàng của hãng vận chuyển để tìm địa chỉ mà hãng vận chuyển sử dụng.

Địa chỉ không được nhận dạng vẫn có thể được sử dụng và có thể không ảnh hưởng đến việc giao hàng. Nếu chắc chắn về địa chỉ, bạn có thể dùng địa chỉ không được nhận dạng cho nhãn.

Nếu bạn cần hỗ trợ về địa chỉ giao hàng, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Lỗi biểu ngữ màu đỏ

Nếu bạn thấy thông báo lỗi địa chỉ gửi hàng trong biểu ngữ màu đỏ thì nghĩa là địa chỉ không đúng định dạng và bạn không thể mua nhãn cho địa chỉ đó. Bạn có thể dùng trình kiểm tra địa chỉ giao hàng của hãng vận chuyển để tìm định dạng mà hãng vận chuyển sử dụng.

Nếu bạn cần hỗ trợ về địa chỉ giao hàng, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Địa chỉ giao hàng trong quân đội Hoa Kỳ

Địa chỉ gửi thư trong quân đội tại Hoa Kỳ có định dạng riêng biệt phải nhập theo cách cụ thể. Nếu nhập địa chỉ sai, đơn hàng có thể sẽ không đến được tay người nhận dự định. Có 3 loại địa chỉ quân sự Hoa Kỳ khác nhau:

  • Bưu điện của Lính Bộ binh/Không quân (APO)
  • Bưu điện của Lính Hải quân (FPO)
  • Bưu điện của Bộ Ngoại giao (DPO)

Nếu bạn nhận được đơn hàng có địa chỉ giao hàng trong quân đội Hoa Kỳ, hãy đảm bảo nhập địa chỉ chính xác trước khi giao đơn hàng. Nếu khách hàng không nhập địa chỉ giao hàng chính xác, hãy chỉnh sửa địa chỉ của khách hàng theo hướng dẫn sau:

  • Phải nhập tên người nhận vào trường Name (tên), nhưng không bắt buộc nhập cấp bậc của họ.
  • Số PSC và số HÒM THƯ cho địa chỉ AP, hoặc số ĐƠN VỊ và số HÒM THƯ cho địa chỉ FPO và DPO, đều phải nằm trong trường Address (Địa chỉ).
  • Trường City (Thành phố) chỉ được chứa APO, FPO hoặc DPO. Không nhập tên thành phố.
  • Phải chọn Hoa Kỳ trong trường Country/Region (Quốc gia/Vùng).
  • Phải chọn Armed Forces Americas (Lực lượng vũ trang đặc trách Hoa Kỳ), Armed Forces Europe (Lực lượng vũ trang đặc trách châu Âu) hoặc Armed Forces Pacific (Lực lượng vũ trang đặc trách Thái Bình Dương) trong trường State (Tiểu bang). Có thể nhập dạng viết tắt của những địa điểm này theo khách hàng của bạn, chẳng hạn Armed Forces America (AA), Armed Forces Europe (AE), hoặc Armed Forces Pacific (AP).

Nếu bạn không chắc chắn về một số thông tin địa chỉ, hãy liên hệ với khách hàng đã đặt đơn hàng để làm rõ thông tin.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí