Hãng vận chuyển

Mỗi hãng vận chuyển có chính sách, nguồn lực và yêu cầu khác nhau. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ thông tin cụ thể của hãng vận chuyển bạn mua nhãn để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào trong vận chuyển hoặc các khoản phí không cần thiết.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí