Thiết lập và quản lý vận chuyển và giao hàng

Sau khi đã làm quen với cách vận chuyển, bạn có thể thiết lập chiến lược vận chuyển. Bạn có thể sử dụng các phương thức vận chuyển, giao hàng tận nơi và đến tận nơi lấy hàng.

Nếu bạn sử dụng hãng vận chuyển để giao sản phẩm, bạn có thể thêm phí giao hàng cố định hoặc phí giao hàng thực tính vào hồ sơ vận chuyển chung áp dụng cho tất cả các sản phẩm hoặc thêm sản phẩm vào hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh cùng phí giao hàng riêng.

Đối với doanh nghiệp có nhiều địa điểm, bạn có thể đặt phí vận chuyển cho từng địa điểm trong mỗi hồ sơ vận chuyển để kiểm soát chi phí vận chuyển hiệu quả hơn.

Nếu muốn cung cấp cho khách hàng phương thức giao hàng tận nơi, bạn có thể thiết lập dịch vụ lấy hàng và giao hàng tận nơi.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí