Định tuyến đơn hàng

Tính năng định tuyến đơn hàng sẽ tự động đặt tuyến đường cho đơn hàng để đến địa điểm thực hiện dựa trên một bộ quy tắc định tuyến. Bạn có thể sử dụng cài đặt mặc định của Shopify hoặc tinh chỉnh thêm tính năng định tuyến đơn hàng dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp.

Bạn sẽ có thể sử dụng tính năng định tuyến đơn hàng trong Shopify sau khi thiết lập tối thiểu 2 địa điểm đang hoạt động. Tính năng này sử dụng các quy tắc để xác định địa điểm nào sẽ được dùng để thực hiện từng mặt hàng trong đơn hàng của khách hàng. Bằng cách thêm, xóa và sắp xếp lại các quy tắc, bạn có thể quyết định thứ tự ưu tiên của các địa điểm.

Cách thức hoạt động của tính năng định tuyến đơn hàng

Tính năng định tuyến đơn hàng áp dụng một loạt quy tắc cho đơn hàng rồi dựa trên kết quả để đặt thứ tự ưu tiên cho các địa điểm. Địa điểm có thứ hạng ưu tiên cao nhất sẽ được chọn để thực hiện đơn hàng.

Theo mặc định, các quy tắc được cấu hình để tối ưu hóa sao cho đơn hàng được thực hiện tại địa điểm gần nhất trong thị trường đích và vẫn lưu kho tất cả các mặt hàng trong đơn hàng. Bạn không cần sửa đổi cài đặt định tuyến đơn hàng nếu cài đặt mặc định đã phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Quy tắc định tuyến

Bạn có thể sử dụng bốn quy tắc sau để tùy chỉnh chiến lược định tuyến đơn hàng.

Quy tắc định tuyến mặc định áp dụng cho tất cả cửa hàng Shopify.

Hạn chế lần thực hiện từng phần

Tối ưu hóa để thực hiện đơn hàng với số lượng gói hàng ít nhất. Địa điểm còn lưu kho tất cả mặt hàng sẽ được ưu tiên hơn những địa điểm không còn mặt hàng.

Khi không địa điểm nào còn lưu kho tất cả mặt hàng thì quy tắc này sẽ ưu tiên địa điểm có số lượng gói hàng ít nhất.

Nằm trong thị trường nơi nhận

Các địa điểm trong cùng thị trường với địa chỉ giao hàng sẽ được ưu tiên hơn những địa điểm khác. Tìm hiểu thêm về Shopify Markets

Gửi hàng từ địa điểm gần nhất

Địa điểm gần địa chỉ giao hàng nhất (đo bằng đường thẳng theo công thức Haversine) sẽ được ưu tiên.

Quy tắc Vận chuyển từ địa điểm gần nhất đóng vai trò đưa ra quyết định và sẽ luôn chọn địa điểm gần với địa chỉ nơi nhận nhất. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn luôn phải áp dụng quy tắc này cuối cùng.

Nếu hai địa điểm có cùng địa chỉ thì địa điểm cũ hơn (dựa vào ngày thêm vào Shopify) sẽ được ưu tiên.

Sử dụng địa điểm được xếp hạng

Ưu tiên địa điểm bằng cách sắp xếp thứ hạng theo nhóm mà bạn lựa chọn cho doanh nghiệp của mình.

Ví dụ: Nếu bạn muốn ưu tiên nhà kho hơn so với các địa điểm cửa hàng, hãy tạo một nhóm địa điểm cho tất cả nhà kho và một nhóm địa điểm khác cho tất cả cửa hàng. Các địa điểm trong nhóm đầu tiên sẽ được ưu tiên hơn các địa điểm trong nhóm thứ hai.

Các địa điểm trong cùng một nhóm địa điểm sẽ có cùng thứ hạng. Ví dụ: Tất cả địa điểm trong nhóm địa điểm xếp trên cùng đều có chung thứ hạng là 1, còn tất cả địa điểm trong nhóm địa điểm xếp thứ hai có chung thứ hạng là 2.

Định cấu hình quy tắc định tuyến

Quy tắc có thể có phần mở rộng giao diện người dùng (UI) đi kèm, giúp bạn định cấu hình các tham số thực thi chức năng bằng trường thông tin bổ sung.

Trên trang quản trị Shopify, các quy tắc có phần mở rộng giao diện người dùng đi kèm sẽ có những điểm khác biệt sau đây so với các quy tắc khác:

 • Có thể thêm quy tắc vào một chiến lược nhiều lần.
 • Cấu hình quy tắc được kích hoạt bằng biểu tượng bút chì trong quy tắc.
 • Có thể thay đổi nhãn quy tắc.

Khả năng mở rộng quy tắc định tuyến

Bao gồm các quy tắc mặc định, quy tắc định tuyến đơn hàng được triển thi dưới dạng Shopify Functions.

Các nhà phát triển bên thứ ba có thể thực thi và đóng góp quy tắc địa điểm tùy chỉnh của riêng họ.

Mọi quy tắc khác ngoài các quy tắc mặc định được liệt kê trong mục Quy tắc định tuyến phải được xem là quy tắc tùy chỉnh.

Có nhiều cách để nhận dạng các quy tắc tùy chỉnh:

 • Trên trang quản trị Shopify, sử dụng biểu tượng của ứng dụng cung cấp quy tắc tùy chỉnh để làm quy tắc trong chiến lược.
 • Trên trang quản trị Shopify, sử dụng biểu tượng và tên của ứng dụng trong hộp tương tác Thêm quy tắc.
 • Trong GraphiQL, sử dụng trường shopifyDeveloped của ứng dụng liên quan đến quy tắc.

Ví dụ về định tuyến đơn hàng

Các quy tắc chạy từ trên xuống dưới và mỗi quy tắc được áp dụng cho kết quả của quy tắc trước. Kết quả cuối cùng sẽ xác định địa điểm thực hiện đơn hàng. Sau đây là một ví dụ về cách áp dụng quy tắc định tuyến đơn hàng:

Đầu tiên, khách hàng đặt đơn hàng có địa chỉ giao hàng là New Jersey. Cửa hàng có 4 địa điểm có khả năng thực hiện đơn hàng: New York, Vancouver, Miami và Texas.

Quy tắc định tuyến đơn hàng được cấu hình để áp dụng như sau:

 1. Áp dụng quy tắc Hạn chế lần thực hiện từng phần. New York, Vancouver và Miami đều còn lưu kho tất cả mặt hàng nên sẽ tiếp tục chuyển sang quy tắc tiếp theo. Texas thì không.
 2. Áp dụng quy tắc Nằm trong thị trường nơi nhận. Đơn hàng sẽ được gửi đến một địa chỉ tại Hoa Kỳ nên New York và Miami tiếp tục chuyển quy tắc tiếp theo. Vancouver thì không.
 3. Áp dụng quy tắc Chọn địa điểm gần nhất. New York gần New Jersey hơn Miami nên New York được ưu tiên, còn Miami thì không.
 4. Đơn hàng được chỉ định cho địa điểm New York.

Quản lý quy tắc định tuyến

Bạn có thể cập nhật quy tắc định tuyến trên trang Định tuyến đơn hàng trong Shopify.

Các bước thực hiện

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.
 2. Trong mục Định tuyến đơn hàng, nhấp vào Quản lý. Bạn có thể thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các quy tắc định tuyến đơn hàng, hoặc thay đổi cài đặt của các quy tắc hiện có bằng cách thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để thêm quy tắc định tuyến vào quy trình thiết lập, nhấp vào Thêm quy tắc rồi chọn quy tắc bạn muốn thêm. Nhấp vào Quản lý để chọn tùy chọn quy tắc, sau đó nhấp vào Lưu để thêm quy tắc.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

  • Để xóa quy tắc định tuyến, nhấp vào biểu tượng x.
  • Để sắp xếp lại quy tắc định tuyến, nhấp và kéo biểu tượng trên quy tắc.
  • Để thay đổi cài đặt của quy tắc địa điểm hiện có với các tùy chọn, nhấp vào Quản lý trên quy tắc.
 4. Nhấp vào Lưu để áp dụng cài đặt cho đơn hàng mới.

Cấu hình thông thường

Sau đây là cấu hình gợi ý cho quy tắc định tuyến đơn hàng. Bạn có thể áp dụng cấu hình này để thiết lập quy tắc sao cho đáp ứng được nhu cầu của cửa hàng.

Luôn gửi hàng từ địa điểm gần nhất

Nếu bạn luôn muốn vận chuyển lô hàng từ địa điểm gần nhất, cho dù phải chia đơn hàng thành nhiều gói hàng, hãy sử dụng duy nhất quy tắc Gửi hàng từ địa điểm gần nhất.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.
 2. Trong mục Định tuyến đơn hàng, nhấp vào Quản lý.
 3. Nhấp vào Thêm quy tắc.
 4. Nhấp vào Gửi hàng từ địa điểm gần nhất. Nếu quy tắc này chuyển màu xám thì quy tắc này đã đang hoạt động trong cấu hình của bạn rồi.
 5. Nhấp vào biểu tượng x trên bất kỳ quy tắc nào khác trong cấu hình cho đến khi chỉ còn quy tắc Gửi hàng từ địa điểm gần nhất.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Ưu tiên địa điểm nhà kho gần nhất

Nếu bạn có một số địa điểm nên vận chuyển đơn hàng trước, như dịch vụ kho vận bên thứ ba hoặc nhà kho, thì hãy xếp hạng những địa điểm này cao hơn các địa điểm không phải nhà kho.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.
 2. Trong mục Định tuyến đơn hàng, nhấp vào Quản lý.
 3. Nhấp vào Thêm quy tắc.
 4. Nhấp vào Sử dụng địa điểm được xếp hạng.
 5. Nhấp vào Biểu tượng kéo⠀ để di chuyển quy tắc lên đầu danh sách.
 6. Trên quy tắc, nhấp vào Biểu tượng bút chì ✎ để mở hộp tương tác cấu hình cho quy tắc.
 7. Kéo địa điểm nhà kho vào nhóm địa điểm trên cùng. Xếp mọi địa điểm không được ưu tiên vào nhóm địa điểm dưới cùng.
 8. Nhấp vào Done (Đã xong).
 9. Nếu bạn có nhiều địa điểm nhà kho thì hãy thêm quy tắc Gửi hàng từ địa điểm gần nhất vào cuối để phân định mọi địa điểm đang cùng thứ hạng.
 10. Nhấp vào Save (Lưu).

Câu hỏi thường gặp

Định tuyến đơn hàng có phải tính năng phù hợp nhất để xác định hành vi bán vượt số dự trữ không?

Không, hành vi bán vượt số dự trữ vẫn như cũ và được cấu hình ở cấp sản phẩm. Tìm hiểu thêm về theo dõi hàng trong kho

Tôi có thể thiết lập giới hạn để tránh gửi hàng đến một số địa điểm nhất định không?

Với tính năng định tuyến đơn hàng thì không, nhưng bạn có thể đặt ra hạn chế về vận chuyển bằng cách thiết lập hồ sơ vận chuyển.

Tôi có thể kết hợp các quy tắc theo mọi cách tôi muốn không?

Có, bạn có thể thêm, xóa và sắp xếp lại các quy tắc nếu cần.

Liệu tôi có mất doanh số nếu không thiết lập cấu hình phù hợp?

Không, tính năng định tuyến đơn hàng sẽ không cản trở bạn bán sản phẩm. Nếu cấu hình không tối ưu thì có thể đơn hàng sẽ được vận chuyển trong nhiều hộp hơn, hoặc được chỉ định cho địa điểm xa hơn.

Liệu cấu hình định tuyến đơn hàng của tôi có ghi đè lên hồ sơ vận chuyển hiện tại không?

Không, tính năng định tuyến đơn hàng không ảnh hưởng đến cấu hình hồ sơ vận chuyển.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí