Định cấu hình hàng trong kho có thể thực hiện

Hàng trong kho có thể thực hiện giúp bạn quyết định xem cài đặt vận chuyển sẽ ảnh hưởng thế nào đến hàng trong kho mà khách hàng có thể sử dụng dựa trên thị trường và địa điểm vận chuyển của họ. Hàng trong kho có thể thực hiện ảnh hưởng đến sản phẩm và mẫu mã hiển thị là còn trong kho hoặc hết hàng trên trang sản phẩm. Hàng trong kho có thể thực hiện sẽ hiển thị trên cửa hàng và trang thanh toán.

Ví dụ: Bạn có thể chỉ cung cấp hàng trong kho để mua tại những địa điểm gửi hàng đến khu vực vận chuyển của khách hàng. Điều này ngăn bạn bán vượt số dự trữ qua các thị trường và bên ngoài khu vực vận chuyển.

Yêu cầu đối với việc sử dụng hàng trong kho có thể thực hiện

Bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau để định cấu hình hàng trong kho có thể thực hiện:

 • Cửa hàng của bạn cần có: ít nhất một hồ sơ vận chuyển chứa hai hoặc nhiều nhóm khu vực vận chuyển có các nơi gửi hàng khác nhau; hoặc có ít nhất một địa điểm có dịch vụ đến tận nơi lấy hàng. Ví dụ: Nhà kho A và B là nơi gửi hàng đi Canada và nhà kho C là nơi gửi hàng đi Hoa Kỳ.
 • Cửa hàng của bạn cần có dưới 10 hồ sơ vận chuyển và dưới 50 địa điểm đang hoạt động vận chuyển đơn hàng trực tuyến.
 • Để hiển thị hàng trong kho có thể thực hiện trên trang thanh toán, cửa hàng của bạn cần có phiên bản trang thanh toán mới nhất hoặc đã kích hoạt Checkout Extensibility:
  • Nếu đang dùng gói Shopify Plus, bạn cần di chuyển gói mở rộng chức năng thanh toán.
  • Nếu không dùng gói Shopify Plus, bạn cần có phiên bản trang thanh toán mới nhất trong cửa hàng. Hầu hết cửa hàng đã có phiên bản trang thanh toán mới nhất.

Những lưu ý khi sử dụng hàng trong kho có thể thực hiện

Trước khi định cấu hình hàng trong kho có thể thực hiện, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Nếu cửa hàng của bạn không có phiên bản trang thanh toán mới nhất hoặc chưa kích hoạt Checkout Extensibility, hàng trong kho có thể thực hiện sẽ không hiển thị trên trang thanh toán. Cửa hàng sẽ vẫn hiển thị số lượng có thể thực hiện trên mỗi thị trường và trang thanh toán sẽ tiếp tục sử dụng giá trị hàng trong kho toàn cầu khi xác định có thể đặt hàng hay không.
 • Hàng trong kho có thể thực hiện chỉ được thể hiện trên đơn hàng đi qua trang thanh toán. Đơn hàng nháp, tính năng nhập đơn hàng và Shopify POS sử dụng giá trị hàng trong kho toàn cầu, ngay cả khi đã kích hoạt cài đặt hàng trong kho có thể thực hiện.
 • Hàng trong kho có thể thực hiện không hiển thị trong ứng dụng Shop. Ứng dụng Shopify tiếp tục hiển thị số lượng hàng có sẵn được lưu kho tại tất cả các địa điểm.
 • Hàng trong kho có thể thực hiện không hiển thị trong ứng dụng Shopify POS. Ứng dụng Shopify POS tiếp tục hiển thị số lượng hàng có sẵn được lưu kho tại tất cả các địa điểm.
 • Hàng trong kho có thể thực hiện không hiển thị trong một số ví thanh toán. Các trang thanh toán nhanh khởi chạy từ trang giỏ hàng trong cửa hàng của bạn tiếp tục hiển thị số lượng lưu kho tại tất cả các địa điểm.
 • Hàng trong kho có thể thực hiện không được tính đến khi tạo đơn hàng nháp hoặc chỉnh sửa đơn hàng từ trang quản trị Shopify. Bạn có thể tạo đơn hàng nháp hoặc chỉnh sửa đơn hàng để thêm sản phẩm từ địa điểm bất kỳ. Khi bạn gửi hóa đơn cho khách hàng bằng đơn hàng nháp, khách hàng có thể hoàn tất quá trình thanh toán bằng hàng trong kho từ tất cả các địa điểm.
 • Hàng trong kho có thể thực hiện không ảnh hưởng đến gói sản phẩm. Gói sản phẩm trong tất cả các thị trường đều hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm.
 • Số lượng hàng tồn kho theo ngữ cảnh được thể hiện trong phiên bản mới nhất của GraphQL API Storefront. Những ứng dụng chưa cập nhật lên phiên bản mới nhất sẽ tiếp tục sử dụng số lượng sẵn có được lưu kho tại tất cả các địa điểm.

Chọn cài đặt hàng trong kho có thể thực hiện cho doanh nghiệp

Bạn có thể chọn một trong hai cài đặt hàng trong kho có thể thực hiện trên trang Vận chuyển và giao hàng. Nghiên cứu bảng sau để tìm hiểu thêm về những cài đặt này:

Mô tả cài đặt hàng trong kho có thể thực hiện
Cài đặt Mô tả Khả năng tương thích
Bán hàng từ mọi địa điểm đến tất cả các khu vực vận chuyển Khách hàng tại bất kỳ khu vực vận chuyển nào cũng có thể mua sản phẩm lưu kho từ bất kỳ địa điểm nào của bạn. Tùy chọn này cho phép bán vượt số dự trữ qua các thị trường và khu vực vận chuyển, đồng thời được thiết kế để thu hồi mọi giao dịch bán hàng có thể. Phù hợp nhất với doanh nghiệp nhỏ sử dụng một thị trường hoặc với các yêu cầu vận chuyển đơn giản. Cũng phù hợp với các doanh nghiệp đa thị trường muốn gửi hàng từ địa điểm bất kỳ đến tất cả các khu vực vận chuyển.
Chỉ bán hàng trong khu vực vận chuyển đã định cấu hình Khách hàng chỉ có thể mua sản phẩm còn trong kho tại các địa điểm gửi hàng đến khu vực vận chuyển của họ. Tùy chọn này ngăn việc bán vượt số dự trữ qua các khu vực vận chuyển. Cài đặt này phù hợp nhất với doanh nghiệp có các tiêu chí sau:
 • hoạt động tại nhiều thị trường
 • có nhiều cấu hình nơi gửi và khu vực trong hồ sơ vận chuyển
 • có các địa điểm chỉ có thể gửi hàng đến thị trường hoặc khu vực vận chuyển cụ thể
 • Ví dụ: Bán hàng từ mọi địa điểm đến tất cả các khu vực vận chuyển

  Doanh nghiệp bán xà phòng của Sally có hai địa điểm theo dõi hàng trong kho, một địa điểm ở Hoa Kỳ và địa điểm còn lại ở Canada. Họ lưu kho các mặt hàng giống nhau tại cả hai địa điểm. Thông thường, họ không muốn vận chuyển mặt hàng ra quốc tế, nhưng sẽ thỉnh thoảng làm vậy để thu hồi các giao dịch bán.

  Có hai sản phẩm Bánh xà phòng dừa tiêu biểu của Sally được lưu kho tại Hoa Kỳ, nhưng sản phẩm này không có hàng lưu kho tại địa điểm Canada. Với khách hàng tại Canada, sản phẩm xà phòng này sẽ hiển thị là còn trong kho và họ có thể mua hai bánh xà phòng còn lại. Đơn hàng được chuyển đến địa điểm canada và hàng trong kho tại địa điểm này sẽ giảm xuống -2 sau giao dịch mua. Trong ví dụ này, Xà phòng của Sally ưu tiên chốt mọi giao dịch bán hàng có thể hơn là tuân thủ tuyệt đối cấu hình khu vực vận chuyển.

  Ví dụ: Chỉ bán hàng trong khu vực vận chuyển đã định cấu hình

  Doanh nghiệp bán xà phòng của Sally có hai địa điểm theo dõi hàng trong kho, một địa điểm ở Hoa Kỳ và địa điểm còn lại ở Canada. Họ lưu kho cùng một mặt hàng tại cả hai địa điểm nhưng tuyệt đối không muốn vận chuyển các mặt hàng ra quốc tế và qua các quốc gia.

  Có hai sản phẩm Bánh xà phòng dừa tiêu biểu của Sally được lưu kho tại Hoa Kỳ, nhưng sản phẩm này không có hàng lưu kho tại địa điểm Canada. Chỉ khách hàng tại Hoa Kỳ mới có thể mua hai bánh xà phòng còn lại. Với khách hàng tại Canada, sản phẩm xà phòng này sẽ hiển thị là hết hàng trên trang sản phẩm và họ không thể mua. Trong ví dụ này, Xà phòng của Sally ưu tiên tuân theo cấu hình khu vực vận chuyển thay vì chốt từng giao dịch bán.

  Định cấu hình hàng trong kho có thể thực hiện

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

  2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào Hàng trong kho có thể thực hiện.

  3. Chọn cách xác định tình trạng hàng trong kho của sản phẩm tại các địa điểm vận chuyển:

   • Để cung cấp hàng trong kho của sản phẩm cho khách hàng mua từ bất kỳ địa điểm nào đến bất kỳ khu vực vận chuyển nào, chọn Bán từ tất cả địa điểm đến tất cả khu vực vận chuyển.
   • Để cung cấp hàng trong kho của sản phẩm cho khách hàng mua từ các địa điểm gửi hàng đến khu vực vận chuyển của họ, chọn Chỉ bán hàng trong khu vực vận chuyển đã định cấu hình.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí