Thiết lập giao hàng tận nơi cho đơn hàng trực tuyến

Bạn có thể thiết lập tùy chọn cho khách hàng địa phương để giao đơn hàng của họ. Nếu địa chỉ của khách hàng ở trong khu vực giao hàng của bạn, khách hàng sẽ có tùy chọn giao hàng tận nơi khi thanh toán.

Để thiết lập dịch vụ giao hàng tận nơi, bạn cần bật tùy chọn giao hàng tận nơi cho từng địa điểm mà bạn cung cấp dịch vụ giao hàng. Bạn có thể cung cấp dịch vụ giao hàng trong khoảng cách đã đặt từ địa chỉ của bạn hoặc cho một số mã bưu điện.

Sau khi bạn thiết lập dịch vụ giao hàng tận nơi trong cài đặt Vận chuyển, hãy tìm hiểu cách thực hiện đơn hàng giao hàng tận nơi. Bạn có thể chọn để bạn hoặc nhân viên của bạn giao đơn hàng hoặc sử dụng dịch vụ giao hàng của bên thứ ba.

Tính đủ điều kiện

Để sử dụng tùy chọn giao hàng tận nơi, cửa hàng cần đáp ứng những yêu cầu sau:

 • có dưới 20 địa điểm
 • đã bật tính năng nhiều địa điểm kho hàng
 • đã tắt tính năng thanh toán tùy chỉnh (chỉ dành cho Shopify Plus)

Nếu bạn có câu hỏi gì về điều kiện cần thiết để sử dụng tính năng này, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Trải nghiệm thanh toán

Sau khi bạn bật tùy chọn giao hàng tận nơi, khách hàng đủ điều kiện sẽ có tùy chọn vận chuyển là giao hàng tận nơi khi thanh toán.

Khách hàng chỉ có tùy chọn giao hàng tận nơi nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tất cả các sản phẩm hiện vật trong giỏ hàng đủ điều kiện để giao hàng từ một địa điểm.
 • Địa điểm giao hàng có sẵn hàng trong kho để thực hiện toàn bộ đơn hàng.
 • Khách hàng không chọn phương thức thanh toán nhanh không phải Shop Pay trong bước đầu tiên của giao dịch thanh toán. Nếu khách hàng thanh toán bằng Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay hoặc PayPal, khách hàng sẽ không thể sử dụng tùy chọn giao hàng.
 • Google có thể xác minh địa chỉ giao hàng của khách hàng. Khi thanh toán, khách hàng có thể sử dụng menu thả xuống địa chỉ gợi ý để chọn địa chỉ đã xác minh.
 • Địa chỉ giao hàng của khách hàng phải:

  • nằm trong phạm vi bán kính giao hàng chỉ định và cùng một tỉnh hoặc tiểu bang hoặc
  • nằm trong phạm vi các mã bưu chính chỉ định và trong cùng một quốc gia.

  Ví dụ:

  Khách hàng có địa chỉ giao hàng tại Gatineau, Quebec không thể sử dụng tùy chọn này cho doanh nghiệp tại Ottawa, Ontario ngay cả khi địa điểm nằm trong phạm vi bán kính vận chuyển.

Khách hàng không thể chọn cả hai hình thức vận chuyển và đến nhận hàng tại cửa hàng đối với các mặt hàng trong cùng một đơn hàng. Thay vào đó, khách hàng nên đặt thành hai đơn hàng riêng.

Khách hàng có thể thêm hướng dẫn giao hàng khi thanh toán và bắt buộc phải để lại số điện thoại để bạn có thể liên hệ với họ.

Trước khi thiết lập dịch vụ giao hàng tận nơi

Bạn cần hoàn thành những việc sau đây để có thể cung cấp dịch vụ giao hàng tại địa phương:

Chú ý: Giao hàng tại địa phương hoạt động với Shop Pay, nhưng không hoạt động với các phương thức thanh toán nhanh khác như Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay hoặc PayPal.

Nếu chọn phương thức thanh toán nhanh không phải Shop Pay trong bước đầu tiên của quá trình thanh toán, khách hàng không thể chọn phương thức vận chuyển giao hàng tận nơi. Tuy nhiên, họ có thể chọn vận chuyển gói hàng theo mức phí vận chuyển của bạn.

Thiết lập tùy chọn giao hàng tận nơi

Bạn thiết lập dịch vụ giao hàng tận nơi cho từng địa điểm bạn muốn cung cấp dịch vụ giao hàng. Bạn có thể cung cấp dịch vụ giao hàng trong phạm vi bán kính nhất định hoặc cho một số mã bưu điện.

Để sử dụng bán kính giao hàng, phải xác minh địa chỉ doanh nghiệp. Xem lại và sửa đổi địa chỉ của địa điểm để đảm bảo địa chỉ chính xác.

Nếu chọn bán kính vận chuyển, bạn có thể chọn bao gồm các tiểu bang, tỉnh hoặc vùng lân cận bằng cách bật Include neighboring states or regions (Bao gồm tiểu bang hoặc vùng lân cận). Ví dụ: Giả sử doanh nghiệp của bạn nằm ở phía đông nam California, 10 dặm về phía tây từ Arizona. Nếu bạn thiết lập bán kính vận chuyển là 20 dặm và bật Include neighboring states or regions (Bao gồm tiểu bang hoặc vùng lân cận), bán kính giao hàng sẽ mở rộng 10 dặm vào Arizona. Nếu không bật cài đặt này, khách hàng tại Arizona sẽ không thể sử dụng dịch vụ giao hàng tận nơi.

Bán kính vận chuyển sẽ không mở rộng đến các quốc gia khác, ngay cả khi bật Include neighboring states or regions (Bao gồm tiểu bang hoặc vùng lân cận).

Sau khi thiết lập dịch vụ giao hàng tận nơi, bạn có thể bắt đầu thực hiện đơn hàng giao hàng tận nơi.

Thêm định giá có điều kiện

Bạn có thể thêm quy tắc theo giá để xác định mức phí giao hàng tận nơi. Bạn có thể thiết lập tới 3 quy tắc bổ sung để tùy chọn giao hàng tận nơi linh hoạt hơn.

Ví dụ, giả sử bạn đã có một giá trị đơn hàng tối thiểu là $5 USD. Bạn có thể thiết lập các quy tắc sau:

 • đơn hàng từ 5 USD = 5 USD phí giao hàng
 • đơn hàng từ 10 USD = 3 USD phí giao hàng
 • đơn hàng từ 20 USD = giao hàng miễn phí

Quy tắc cuối cùng trong bộ điều kiện của bạn không có giới hạn giá trị đơn hàng tối đa.

Các bước thực hiện:

Thêm khu vực giao hàng

Theo mặc định, khi thiết lập tùy chọn giao hàng tận nơi nghĩa là bạn sẽ tạo khu vực giao hàng. Bạn có thể thêm tới 4 khu vực giao hàng bổ sung dựa trên bán kính khoảng cách hoặc tập hợp mã bưu chính. Mỗi khu vực giao hàng có thể có một tập hợp giá có điều kiện riêng.

Nếu bạn đang sử dụng bán kính khoảng cách, đặt Bán kính giao hàng là khoảng cách tối đa cho từng khu vực.

Ví dụ, bạn có thể thiết lập các khu vực sau:

Ghép hàng
Khu vực Bán kính giao hàng Giá đơn hàng tối thiểu Giá giao hàng
Khu vực 1 5 km 20,00 USD 5,00 USD
Khu vực 2 10 km 20,00 USD 10,00 USD
Khu vực 3 20 km 20,00 USD 20,00 USD

Nếu khách hàng nằm trong bán kính 8 km, họ sẽ bị tính phí 10,00 USD. Mặc dù cả hai Khu vực 2 và 3 áp dụng cho khách hàng nằm trong bán kính 8km, nhưng giá giao hàng của Khu vực 2 nhỏ hơn Khu vực 3 nên khách hàng phải trả giá giao hàng của Khu vực 2

Nếu khách hàng có đơn hàng dưới 20 USD, họ không đủ điều kiện được giao hàng tận nơi do khu vực 1, 2 và 3 đều có giá đơn hàng tối thiểu là 20,00 USD.

Chú ý: Hãy cẩn thận khi cài đặt nhiều khu vực và giá có điều kiện. Khi khách hàng nằm trong nhiều khu vực có nhiều giá có điều kiện, khách hàng luôn phải trả giá giao hàng thấp nhất áp dụng.

Các bước thực hiện:

Tùy chỉnh thông báo email cho giao hàng địa phương

Chú ý: để tùy chỉnh thông báo email, bạn cần quen với Liquid. Nếu mã Liquid trong thông báo của bạn không chính xác, thông báo có thể không hoạt động đúng. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Tài liệu tham khảo biến thông báo.

Để giao hàng tại địa phương, có một số loại thông báo email khác nhau bao gồm:

Bạn cũng có thể tùy chỉnh các mẫu cho thông báo qua email và thông báo qua SMS mà khách hàng nhận được sau khi họ đặt hàng có giao hàng tại địa phương.

Xác nhận đơn hàng

Đối với mẫu email Xác nhận đơn hàng, bạn có thể thêm nội dung liên quan đến giao hàng tận nơi bằng cách đặt nội dung vào biến Liquid sau: {% if delivery_instructions != blank %}; Delivery instructions: {{delivery_instructions}} {% endif %} Biến này sẽ hiển thị nội dung của trường Delivery information (Thông tin giao hàng) trong cài đặt giao hàng tận nơi.

Bạn cũng có thể thêm thông tin giao hàng trong thông báo xác nhận đơn hàng bằng cách điền vào mục thích hợp trong phần cài đặt vận chuyển và giao hàng.

Nếu bạn cần đặt lại mẫu về mặc định, nhấp vào đã hoàn nguyên về mặc định.

Ứng dụng Local delivery

Ứng dụng Shopify Local Delivery tạo điều kiện cho quá trình giao các đơn hàng tận nơi của bạn hoặc nhân viên diễn ra hiệu quả hơn. Trong ứng dụng, bạn có thể tạo danh sách đơn hàng, lập bản đồ địa điểm giao hàng và tối ưu hóa lộ trình giao hàng. Có thể dùng ứng dụng trong trang quản trị Shopify hoặc từ ứng dụng Shopify cho di động. Dùng ứng dụng dành cho thiết bị di động khi giao hàng để bạn có thể cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

Bạn có thể cài đặt ứng dụng Shopify Local Delivery trong Cửa hàng ứng dụng shopify.

Để biết thêm thông tin, tham khảo tài liệu về ứng dụng Shopify Local Delivery.

Sử dụng ứng dụng Shopify Local Delivery đồng hành dành cho di động đối với iOSAndroid để quản lý dịch vụ giao hàng tận nơi, dù bạn đang điều hành một đội tài xế hay tự giao đơn hàng. Ứng dụng này kết nối với ứng dụng Local Delivery trong Shopify để bạn có thể cấp cho tài xế quyền truy cập vào lộ trình tối ưu hóa dành cho tất cả các đơn giao hàng tận nơi và cho phép bạn theo dõi trạng thái giao hàng từ Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí