Thực hiện đơn hàng giao tận nơi

Sau khi thiết lập giao hàng tận nơi, bạn cần quản lý, chuẩn bị và thực hiện đơn hàng chọn giao hàng.

Sử dụng một hoặc nhiều công cụ Shopify sau đây để quản lý đơn hàng giao tận nơi:

  • Trang quản trị Shopify và Shopify dành cho di động: Trong Shopify, bạn có thể lọc và in đơn hàng, xem hướng dẫn và địa điểm giao hàng cũng như cập nhật trạng thái đơn hàng.

  • Shopify POS: Trong Shopify POS, bạn có thể xem và lọc đơn hàng giao tận nơi, in phiếu giao hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng.

  • Ứng dụng Shopify Local Delivery: Sử dụng ứng dụng Shopify Local Delivery để quản lý một cách hiệu quả các chuyến giao hàng. Sắp xếp danh sách giao hàng, tối ưu hóa lộ trình giao hàng và lập bản đồ giao hàng. Bạn có thể thay đổi trạng thái đơn hàng trong ứng dụng để tự động cập nhật đơn hàng trong Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí