Tự thực hiện đơn hàng

Thực hiện đơn hàng bằng cách đóng gói và vận chuyển sản phẩm mà không dùng dịch vụ hoàn tất đơn hàng.

Tự động thực hiện đơn hàng

Nếu bạn cài chế độ tự động thực hiện cho đơn hàng, đơn hàng sẽ được tự động đánh dấu là đã thực hiện sau khi được thanh toán.

Bạn có thể sử dụng chế độ tự động thực hiện đơn hàng nếu chỉ bán các sản phẩm tải xuống bản điện tử hoặc thẻ quà tặng số. Khách hàng mua sản phẩm kỹ thuật số sẽ tự động nhận được liên kết tải xuống qua email và đơn hàng sẽ được đánh dấu là đã thực hiện.

Tự thực hiện đơn hàng theo cách thủ công

Nếu cài chế độ thực hiện thủ công cho đơn hàng, bạn cần mở đơn hàng và thực hiện các mục hàng.

Bạn có thể thực hiện một phần của đơn hàng theo cách thủ công bằng cách thực hiện một số mục hàng. Hoạt động này cũng được gọi là thực hiện một phần. Để quy trình thực hiện thủ công diễn ra nhanh hơn, bạn có thể thực hiện nhiều đơn hàng cùng lúc.

Sắp xếp đơn hàng bằng cách sử dụng bộ lọc thực hiện theo ngày

Bạn có thể xem và sắp xếp đơn hàng cần thực hiện theo ngày Thực hiện trước trên trang Đơn hàng của trang quản trị Shopify. Ngày Thực hiện trước là ngày muộn nhất bạn có thể gửi đơn hàng để đảm bảo đơn hàng được giao trong khoảng thời gian giao hàng dự kiến, được thông báo cho khách hàng trên kênh bán hàng hoặc cửa hàng trực tuyến.

Thực hiện thủ công toàn bộ đơn hàng

Thực hiện thủ công một phần đơn hàng

Nếu khách hàng đặt và thanh toán cho đơn hàng chứa nhiều mặt hàng và một hoặc nhiều mặt hàng trong số đó đã hết hàng hoặc phải đặt trước, bạn có thể muốn thực hiện một phần đơn hàng để vận chuyển riêng các mặt hàng.

Bước:

Thực hiện đơn hàng tại nhiều địa điểm

Nếu khách hàng đặt và thanh toán cho đơn hàng chứa nhiều sản phẩm và một hoặc nhiều sản phẩm trong số đó được lưu kho tại nhiều địa điểm, bạn có thể thực hiện riêng từng phần của đơn hàng tùy theo địa điểm kho hàng. Bạn có thể thiết lập mức độ ưu tiên cho địa điểm để chỉ định trình tự ưu tiên khi thực hiện đơn hàng.

Bước:

Thực hiện nhiều đơn hàng cùng lúc

Khi chọn nhiều đơn hàng, bạn có thể sử dụng nút Thực hiện đơn hàng để thực hiện các đơn hàng đó cùng lúc. Tính năng này áp dụng cho các cửa hàng thực hiện đơn hàng theo cách thủ công. Nếu không sử dụng Shopify Shipping, bạn cần thêm mã theo dõi cho đơn hàng.

Bước:

Tạm dừng thực hiện

Có hai kiểu tạm dừng thực hiện:

Tạm dừng thực hiện thủ công

Khi xảy ra sự cố khiến bạn không thể thực hiện đơn hàng ngay lập tức, bạn có thể tạm dừng thực hiện theo cách thủ công. Đơn hàng bị tạm dừng thực hiện sẽ có trạng thái thực hiện là Tạm dừng trong danh sách đơn hàng. Để sắp xếp và theo dõi quá trình thực hiện, bạn có thể sử dụng trạng thái thực hiện để lọc các đơn hàng đã sẵn sàng thực hiện với các đơn hàng bị tạm dừng thực hiện.

Những giới hạn sau đây áp dụng đối với tạm dừng thực hiện thủ công:

 • Bạn có thể tạm dừng thực hiện đơn hàng nhưng không thể tạm dừng thực hiện các mặt hàng cụ thể trong đơn hàng.
 • Nếu đơn hàng cũng có quá trình thực hiện chưa thực hiện, danh sách đơn hàng sẽ hiển thị đơn hàng là Chưa thực hiện thay vì Tạm dừng.

Tạm dừng thực hiện

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Chọn đơn hàng bạn muốn tạm dừng thực hiện.

 3. Nhấp vào nút ....

 4. Nhấp vào Tạm dừng thực hiện.

 5. Chọn lý do tạm dừng thực hiện.

 6. Nhấp vào Tạm dừng thực hiện.

Tiếp tục thực hiện

Sau khi giải quyết xong các sự cố khiến bạn không thể thực hiện đơn hàng, bạn có thể bỏ tạm dừng thực hiện thủ công. Khi bạn tiếp tục thực hiện, trạng thái thực hiện của đơn hàng sẽ đổi thành Chưa thực hiện.

Bước:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Chọn đơn hàng bạn muốn bỏ tạm dừng thực hiện.

 3. Nhấp vào Tiếp tục thực hiện.

Tạm dừng hệ thống quá trình thực hiện

Trạng thái tạm dừng hệ thống quá trình thực hiện đơn hàng xảy ra khi ứng dụng hoặc hệ thống back-end khác tự động tạm dừng quá trình thực hiện đơn hàng. Ví dụ: Khi khách hàng thấy ưu đãi bán thêm ở bước thanh toán, trạng thái thực hiện của đơn hàng sẽ được đặt thành Tạm dừng cho đến khi khách hàng hoàn tất đơn hàng. Nếu khách hàng không hoàn tất thanh toán thì trạng thái đơn hàng sẽ vẫn là Tạm dừng để khách hàng có thời gian quay lại đơn hàng và hoàn tất thanh toán.

Khi đơn hàng ở trạng thái Tạm dừng, bạn có thể giữ lại hàng trong kho cho đơn hàng nhưng không thể thực hiện đơn hàng cho đến khi kết thúc tình trạng tạm dừng thực hiện và trạng thái thực hiện đơn hàng thay đổi thành Chưa thực hiện.

Có bốn kiểu tạm dừng hệ thống:

 • Ưu đãi bán thêm đang chờ xử lý
 • Ủy quyền đối tác Marketplace đang chờ xử lý
 • Ủy quyền Markets Pro đang chờ xử lý
 • Ngày giao hàng không xác định

Hủy thực hiện đơn hàng (đơn hàng được thực hiện tự động và thủ công)

Khi hủy thực hiện đơn hàng, trạng thái thực hiện của đơn hàng trở về Chưa thực hiện và bạn có thể mua nhãn vận chuyển mới hoặc tạo quá trình thực hiện mới cho đơn hàng.

Nếu đã mua nhãn vận chuyển, bạn phải hủy giá trị nhãn thì mới có thể hủy thực hiện đơn hàng.

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trong trang Đơn hàng, nhấp vào mã số một đơn hàng trong danh sách có Trạng thái thực hiệnĐã thực hiện.

 3. Trong mục Thực hiện, nhấp vào nút ....

 4. Nhấp vào Cancel fulfillment (Hủy thực hiện).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí