Tự thực hiện đơn hàng

Bạn có thể tự thực hiện đơn hàng của mình theo từng đơn hàng hoặc hàng loạt bằng cách đóng gói và vận chuyển các sản phẩm mà không cần dịch vụ hoàn tất đơn hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí