Tự thực hiện đơn hàng

Thực hiện đơn hàng bằng cách đóng gói và vận chuyển sản phẩm mà không dùng dịch vụ thực hiện.

Tự động thực hiện đơn hàng

Nếu bạn cài chế độ tự động thực hiện cho đơn hàng, đơn hàng sẽ được tự động đánh dấu là đã thực hiện sau khi được thanh toán.

Bạn có thể sử dụng chế độ tự động thực hiện đơn hàng nếu chỉ bán các sản phẩm tải xuống bản điện tử hoặc thẻ quà tặng số. Khách hàng mua sản phẩm kỹ thuật số sẽ tự động nhận được liên kết tải xuống qua email và đơn hàng sẽ được đánh dấu là đã thực hiện.

Tự thực hiện đơn hàng theo cách thủ công

Nếu cài chế độ thực hiện thủ công cho đơn hàng, bạn cần mở đơn hàng và thực hiện các mục hàng.

Bạn có thể thực hiện một phần của đơn hàng theo cách thủ công bằng cách thực hiện một số mục hàng. Hoạt động này cũng được gọi là thực hiện một phần. Để quy trình thực hiện thủ công diễn ra nhanh hơn, bạn có thể thực hiện nhiều đơn hàng cùng lúc.

Trong phần này:

 • Thực hiện thủ công toàn bộ đơn hàng
 • Thực hiện thủ công một phần đơn hàng
 • Thực hiện đơn hàng tại nhiều địa điểm
 • Thực hiện nhiều đơn hàng cùng lúc

Thực hiện thủ công toàn bộ đơn hàng

Lưu ý: Đảm bảo bạn không chọn Tự động thực hiện các mục hàng trong đơn hàng trong mục Xử lý đơn hàng của trang cài đặt Thanh toán. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo mục Thiết lập quá trình xử lý và lưu trữ đơn hàng.

Thực hiện thủ công một phần đơn hàng

Nếu khách hàng đặt và thanh toán cho đơn hàng chứa nhiều mặt hàng và một hoặc nhiều mặt hàng trong số đó đã hết hàng hoặc phải đặt trước, bạn có thể muốn thực hiện một phần đơn hàng để vận chuyển riêng các mặt hàng.

Lưu ý: Nếu chỉ thực hiện một phần đơn hàng, bạn không thể bật chế độ tự động thực hiện đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Thực hiện đơn hàng tại nhiều địa điểm

Nếu khách hàng đặt và thanh toán cho đơn hàng chứa nhiều sản phẩm và một hoặc nhiều sản phẩm trong số đó được lưu kho tại nhiều địa điểm, bạn có thể thực hiện riêng từng phần của đơn hàng tùy theo địa điểm kho hàng. Bạn có thể cài đặt ưu tiên địa điểm để chỉ định trình tự ưu tiên khi thực hiện đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Thực hiện nhiều đơn hàng cùng lúc

Khi chọn nhiều đơn hàng, bạn có thể sử dụng nút Thực hiện đơn hàng để thực hiện các đơn hàng đó cùng lúc. Tính năng này áp dụng cho các cửa hàng thực hiện đơn hàng theo cách thủ công. Nếu không sử dụng Shopify Shipping, bạn cần thêm số theo dõi cho đơn hàng.

Phát triển: Nếu đủ điều kiện sử dụng Shopify Shipping, bạn có thể mua và in nhiều nhãn vận chuyển cùng lúc khi bạn sẵn sàng thực hiện một loạt đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Không bắt buộc: Nhấp vào tab Unfulfilled (Chưa thực hiện) để chỉ xem những đơn hàng cần thực hiện.

 3. Chọn các đơn hàng muốn thực hiện bằng cách nhấp vào hộp kiểm.

 4. Nhấp vào Thực hiện đơn hàng.

 5. Không bắt buộc: Chọn hộp kiểm Send a notification to the customer (Gửi thông báo cho khách hàng) để gửi thông báo cho khách hàng.

 6. Nhấp vào Thực hiện.

Lưu ý: Bạn có thể thêm số theo dõi cho đơn hàng sau khi thực hiện theo cách thủ công.

Hủy thực hiện đơn hàng (đơn hàng được thực hiện tự động và thủ công)

Khi hủy thực hiện đơn hàng, trạng thái thực hiện của đơn hàng trở về Chưa thực hiện và bạn có thể mua nhãn vận chuyển mới hoặc tạo quá trình thực hiện mới cho đơn hàng.

Nếu đã mua nhãn vận chuyển, bạn phải hủy giá trị nhãn thì mới có thể hủy thực hiện đơn hàng.

Chú ý: Việc hủy thực hiện đơn hàng trong Shopify không thể ngừng quá trình thực hiện đang diễn ra. Nếu bạn sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng, liên hệ với dịch vụ đó để hủy thực hiện đơn hàng.

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trong trang Đơn hàng, nhấp vào mã số một đơn hàng trong danh sách có Trạng thái thực hiệnĐã thực hiện.

 3. Trong mục Quá trình thực hiện, nhấp vào More (Thêm).

 4. Nhấp vào Cancel fulfillment (Hủy thực hiện).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí