Thiết lập quá trình thực hiện đơn hàng

Thiết lập quá trình thực hiện đơn hàng trong cửa hàng Shopify. Làm theo các bước dưới đây và chọn thiết lập quá trình thực hiện phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.

Bước 1: Chọn phương thức thực hiện

Bạn có thể chọn tự thực hiện đơn hàng, sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên thứ ba hoặc kết hợp các phương thức thực hiện này.

Khi thêm sản phẩm vào cửa hàng, bạn cần chọn phương thức thực hiện cho sản phẩm đó. Điều này nghĩa là các mặt hàng trong cùng đơn hàng có thể có phương thức thực hiện khác nhau.

Ví dụ, nếu khách hàng đặt hàng một sản phẩm bán trung gian và một sản phẩm theo yêu cầu do bạn tạo tại nhà, đơn vị bán hàng trung gian sẽ thực hiện mặt hàng đầu tiên và bạn thực hiện mặt hàng thứ hai.

Thực hiện đơn hàng của riêng bạn

Bạn có thể tự thực hiện đơn hàng bằng cách tự đóng gói và vận chuyển mặt hàng. Bạn có thể chọn tự thực hiện đơn hàng nếu doanh nghiệp của bạn mới hoặc nhỏ và bạn cần phương thức thực hiện đơn hàng không tốn kém. Việc tự thực hiện đơn hàng còn giúp bạn kiểm soát bao bì chuyên dụng.

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng thường lưu trữ, đóng gói và vận chuyển mặt hàng cho bạn. Việc dùng dịch vụ hoàn tất đơn hàng tiết kiệm thời gian hơn tự thực hiện đơn hàng và có thể giúp các doanh nghiệp lớn tiết kiệm chi phí hơn.

Có hai loại dịch vụ hoàn tất đơn hàng: dịch vụ tích hợp với Shopify qua ứng dụng và dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn.

Sau khi chọn dịch vụ hoàn tất đơn hàng, bạn cần kích hoạt dịch vụ trong Shopify.

Các dịch vụ hoàn tất đơn hàng tích hợp với Shopify

Ứng dụng thực hiện đồng bộ hóa với trang quản trị Shopify, nhờ đó đơn hàng được cập nhật theo tiến độ thực hiện. Với những dịch vụ hoàn tất đơn hàng này, bạn cũng có thể thay đổi quá trình thực hiện trong trang quản trị Shopify. Những loại thông tin cập nhật bạn nhận được tùy thuộc vào dịch vụ hoàn tất đơn hàng.

Dưới đây là các ví dụ phổ biến về ứng dụng và dịch vụ hoàn tất đơn hàng:

  • Dịch vụ hoàn tất đơn hàng chung - Những dịch vụ này lưu kho, thực hiện và vận chuyển đơn hàng thay mặt cửa hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về dịch vụ hoàn tất đơn hàng.
  • Ứng dụng bán hàng trung gian - Một số ứng dụng bán hàng trung gian tự động đánh dấu các mặt hàng là đã thực hiện khi vận chuyển đơn hàng. Ứng dụng khác yêu cầu bạn đặt hàng cho khách trong ứng dụng đó. Liên hệ với nhà phát triển ứng dụng bán hàng trung gian để xác định quy trình làm việc tối ưu cho đơn hàng sử dụng dịch vụ của ứng dụng.
  • Ứng dụng in theo yêu cầu - Phần lớn ứng dụng in theo yêu cầu tự động thay bạn đánh dấu các mặt hàng là đã thực hiện khi đơn hàng được vận chuyển. Kiểm tra cài đặt đề xuất và quy trình làm việc với nhà phát triển ứng dụng.

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn

Các dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn thực hiện đơn hàng khi nhận được yêu cầu qua email. Khi bạn đánh dấu mặt hàng hoặc đơn hàng là đã thực hiện trong trang quản trị Shopify, dịch vụ hoàn tất đơn hàng sẽ tự động nhận được email với thông tin cần thiết để thực hiện đơn hàng cho bạn.

Vì dịch vụ hoàn tất đơn hàng không đồng bộ với trang quản trị Shopify nên lịch trình đơn hàng và trạng thái thực hiện không cập nhật theo tiến độ thực hiện.

Kích hoạt dịch vụ hoàn tất đơn hàng trong Shopify

Nếu quyết định dùng dịch vụ hoàn tất đơn hàng, bạn cần kết nối các dịch vụ đó với trang quản trị Shopify.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn, hãy tham khảo hướng dẫn trong Trung tâm trợ giúp của Shopify để kích hoạt dịch vụ hoàn tất đơn hàng:

Nếu bạn sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng có ứng dụng, hãy dùng phần hỗ trợ khách hàng về dịch vụ hoàn tất đơn hàng.

Bước 2: Chọn thực hiện thủ công hoặc tự động

Sau khi thiết lập phương thức thực hiện, bạn chọn thực hiện đơn hàng thủ công hoặc tự động. Cài đặt bạn chọn sẽ áp dụng cho tất cả các phương thức thực hiện. Theo mặc định, cửa hàng sẽ thực hiện thủ công đơn hàng.

Bạn có thể thay đổi việc thực hiện đơn hàng tự động bằng cách định cấu hình cài đặt xử lý đơn hàng.

Thực hiện thủ công

Việc thực hiện thủ công giúp bạn theo dõi hàng trong kho và kiểm soát thời điểm đơn hàng được gửi. Thực hiện thủ công có thể là phương thức tốt nhất nếu một trong những trường hợp sau xảy ra với doanh nghiệp của bạn:

  • Bạn tạo sản phẩm cho đơn hàng.
  • Bạn có sẵn sản phẩm cho đơn hàng đặt trước.
  • Đôi khi bạn hết hàng.
  • Bạn muốn thực hiện một phần đơn hàng cho khách hàng mà không phải hoàn tiền.

Sau khi khách hàng đặt và thanh toán cho đơn hàng, trạng thái đơn hàng sẽ là Chưa thực hiện đến khi bạn mở và thực hiện đơn hàng theo cách thủ công.

Thực hiện tự động

Sau khi khách hàng đặt và thanh toán cho đơn hàng, quá trình thực hiện bắt đầu tự động mà bạn không cần thực hiện thao tác nào.

Nếu một trong các trường hợp sau xảy ra với doanh nghiệp bạn, việc tự động thực hiện có thể giúp bạn vận chuyển đơn hàng hiệu quả hơn:

  • bạn chỉ bán các bản tải xuống điện tử hoặc thẻ quà tặng số
  • bạn sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng cho tất cả các sản phẩm

Nếu bạn sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng, dịch vụ sẽ nhận được yêu cầu thực hiện khi đơn hàng được thanh toán. Bạn không cần liên hệ với dịch vụ hoàn tất đơn hàng để yêu cầu thực hiện.

Thiết lập quá trình thực hiện đơn hàng tự động trong cài đặt xử lý đơn hàng.

Bước 3: Chỉ định phương thức thực hiện cho sản phẩm

Khi thêm sản phẩm vào cửa hàng hoặc chỉnh sửa sản phẩm, bạn chọn phương thức thực hiện khi hoàn tất trường Hàng trong kho sẽ được lưu tại bên dưới thông tin chi tiết về sản phẩm. Tùy theo cách quản lý hàng trong kho, bạn có thể thực hiện đơn hàng từ nhiều địa điểm, trong đó bao gồm ít nhất một địa điểm cửa hàng cũng như ít nhất một ứng dụng thực hiện đơn hàng cho phép tính năng quản lý hàng trong kho từ nhiều địa điểm.

Bạn có thể thay đổi cùng lúc dịch vụ hoàn tất đơn hàng cho nhiều sản phẩm bằng trang chỉnh sửa hàng loạt.

Bước 4: Thực hiện đơn hàng của bạn

Khi đã thiết lập quá trình thực hiện, bạn có thể bắt đầu thực hiện đơn hàng. Các bước cần làm tùy thuộc vào phương thức thực hiện. Để xem hướng dẫn, nhấp vào loại quá trình thực hiện muốn áp dụng:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí